penningpolitisk uppf ljning december 2007 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Penningpolitisk uppföljning december 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Penningpolitisk uppföljning december 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Penningpolitisk uppföljning december 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Penningpolitisk uppföljning december 2007. Reporäntan lämnas oförändrad på 4 procent Räntan behöver höjas ytterligare något det kommande året för att klara inflationsmålet på 2 procent Synen på den framtida reporäntan i stort sett oförändrad sedan i oktober. Reporäntan oförändrad.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Penningpolitisk uppföljning december 2007' - donoma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Reporäntan lämnas oförändrad på 4 procent
 • Räntan behöver höjas ytterligare något det kommande året för att klara inflationsmålet på 2 procent
 • Synen på den framtida reporäntan i stort sett oförändrad sedan i oktober
repor ntan of r ndrad
Reporäntan oförändrad
 • God svensk konjunktur men tecken på dämpning
 • Finansiell oro och svagare omvärld
 • Kostnadstrycket stiger
r ntebanan i stort of r ndrad
Räntebanan i stort oförändrad

Procent, kvartalsmedelvärden

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

Källa: Riksbanken

i stort samma r ntebana som i oktober
I stort samma räntebana som i oktober
 • Inflationen har stigit oväntat mycket
 • Höga energipriser – tillfälligt
 • Finansiell oro och högre lånekostnader
 • Internationell och svensk konjunktur mattas snabbare än väntat
h gre inflation under 2008
Högre inflation under 2008

KPI, årlig procentuell förändring

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

Källa: SCB och Riksbanken

kpix rlig procentuell f r ndring
KPIXÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

i stort samma r ntebana som i oktober1
I stort samma räntebana som i oktober
 • Inflationen har stigit oväntat mycket
 • Höga energipriser – tillfälligt
 • Finansiell oro och högre lånekostnader
 • Internationell och svensk konjunktur mattas snabbare än väntat
finansiell oro kat igen skillnad mellan interbank och statspappersr ntor procentenheter
Finansiell oro ökat igenSkillnad mellan interbank- och statspappersräntor, procentenheter

Anm. Avser skillnaden mellan 3-månaders interbankräntor och 3-månaders statsskuldväxel

Källa: Riksbanken

r ntor i sverige procent
Räntor i SverigeProcent

Källor: SBAB och Riksbanken

Anm. Avser tre månaders boränta från SBAB samt tre månaders interbankränta.

i stort samma r ntebana som i oktober2
I stort samma räntebana som i oktober
 • Inflationen har stigit oväntat mycket
 • Höga energipriser – tillfälligt
 • Finansiell oro och högre lånekostnader
 • Internationell och svensk konjunktur mattas snabbare än väntat
svagare bnp tillv xt n v ntat
Svagare BNP-tillväxt än väntat

Kvartalsförändringar i procent uppräknat i årstakt, säsongsrensad data

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

Källor: SCB och Riksbanken

slide13

Ny information om den reala ekonomin

 • Nationalräkenskaper, tredje kvartalet
  • BNP (-)
  • Arbetade timmar (+/-)
 • Månadsstatistik
  • Sysselsättning, (AKU), oktober-november (-)
  • Arbetslöshet , (AKU), oktober-november (-)
  • Detaljhandel, oktober (-)
  • Industriproduktion & orderingång, oktober (-)
  • Export, oktober (+/-)
 • Barometerdata, oktober-november
  • Företagsbarometern (+/-)
  • Hushållsbarometern (-)
  • Inköpschefsindex (+/-)

(+) indikerar starkare realekonomisk utveckling än väntat

sammanfattning
Sammanfattning
 • God svensk konjunktur men tecken på dämpning
 • Finansiell oro och svagare omvärld
 • Kostnadstrycket och inflationsförväntningarna stiger
 • Reporäntan oförändrad
 • Synen på den framtida reporäntan i stort sett oförändrad sedan i oktober
r ntebanan r en prognos inte ett l fte
Räntebanan är en prognos – inte ett löfte

Procent, kvartalsmedelvärden

Källa: Riksbanken