hodnov rnost textu nov ho z kona n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Je Bible přesná? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Je Bible přesná?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Je Bible přesná? - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Hodnověrnost textu Nového zákona. Je Bible přesná?. Většina pramenů a obrázků převzata z knihy: Nové důkazy, které vyžadují rozhodnutí – Josh McDowell, Josh McDowell Ministry, 1999/2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Je Bible přesná?' - donny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hodnov rnost textu nov ho z kona
Hodnověrnost textu Nového zákonaJe Bible přesná?

Většina pramenů a obrázků převzata z knihy: Nové důkazy, které vyžadují rozhodnutí – Josh McDowell, Josh McDowell Ministry, 1999/2006

slide2

Kritikové Bible mimo jiné poukazují na argument, že biblický text není dochován přesně a byl nejspíše na řadě míst pozměněn, jeho obsah (Ježíšův život, příhody učedníků aj). „legendarizován“ a např. Ježíšovy zázraky přikrášleny

Udělejme proto bibliografickou zkoušku textu Nového zákona, zda obstojí podle metod textové kritiky

po et rukopis

„Na základě samotné tradice rukopisů byly křesťanská díla Nového zákona nejčastěji přepisovanými a nejrozšířenějšími knihami starověku.“ (F. E. Peters, HH 50)

Počet rukopisů
1 po et rukopis

- Zachované ...

řecké rukopisy 5686

latinská Vulgáta 10 000+

etiopský překlad 2000+

slovanské překlady 4101

arménský překlad 2587

syrská Pešita 350+

jiné 246

- Celkem tedy: 24970+

1) Počet rukopisů
slide8

Papyrus Chester Beatty I,en.wikipedia.org

Rostlina papyru en.wikipedia.org

2 doba mezi origin lem a zachovan mi rukopisy
2) Doba mezi originálem a zachovanými rukopisy
 • obecně platí pravidlo, že čím je kratší doba mezi napsáním originálu díla a nejstarší zachovanou kopií, tím je text věrnější originálu, přesnější
 • doba napsání starověkých rukopisů je určována podle použitého materiálu, velikosti, tvaru a formy písma, interpunkce, dělení textu, výzdoby, použité barvy/inkoustu a podle struktury a barvy pergamenu (Giesler, GIB, 242-246)
2 doba mezi origin lem a zachovan mi rukopisy1
2) Doba mezi originálem a zachovanými rukopisy
 • nikoho by např. nenapadlo zpochybňovat věrohodnost textu
  • Herodotových Dějin (488-428 př.n.l.) – nejstarší zachovaný rukopis je o 13 století starší
  • Césarových Zápisků o Válce galské (58-50 př.n.l.) – nejstarší rukopis 900 let po Césarově smrti
  • Sofoklových divadelních her – nejstarší rukopis 1400 let po smrti autora
2 doba mezi origin lem a zachovan mi rukopisy2
2) Doba mezi originálem a zachovanými rukopisy
 • oproti tomu nejstarší zachované fragmenty knih Nového zákona pochází z roku 130 n.l., tedy cca 50 let po smrti autorů,
 • nejstarší celé knihy okolo roku 200-250 n.l. a
 • nejstarší kompletní znění Nového zákona z období kolem r. 325 n.l.
slide13

Codex Sinaiticus

codexsinaiticus.org

2 doba mezi origin lem a zachovan mi rukopisy3
2) Doba mezi originálem a zachovanými rukopisy
 • rukopis Johna Rylanda (130 n.l.) – uložen v Manchestru v Anglii, obsahuje část Janova evangelia
 • papyrus Bodmer II (150-200 n.l.) – uložen v Culagny poblíž Ženevy ve Švýcarsku, obsahuje většinu Janova evangelia
 • papyrus Chester Beatty (200 n.l.) – majetek Michiganské univerzity, obsahuje většinu Nového zákona
2 doba mezi origin lem a zachovan mi rukopisy4
2) Doba mezi originálem a zachovanými rukopisy
 • Codex Vaticanus (325-350 n.l.) – ve Vatikánské knihovně, obsahuje takřka kompletní biblický text
 • Codex Sinaiticus (350 n.l.) – v Britském muzeu obsahuje takřka celý Nový zákon a více než polovinu Starého zákona
 • Codex Alexandrinus (400 n.l.) – v Britském muzeu, obsahuje takřka celou Bibli
slide17

Codex Vaticanus

en.wikipedia.org

3 cit ty v jin ch publikac ch
3) Citáty v jiných publikacích
 • podporují věrohodnost zachování původního biblického textu tím, že jejich citát se shoduje s biblickým textem, který máme my dnes
 • nejvíce citací pochází z děl církevních otců
 • citace církevních otců jsou tak rozsáhlé, že by se z nich dal rekonstruovat celý text Nového zákona (Greenlee, INTTC, 54)
3 cit ty v jin ch publikac ch1
3) Citáty v jiných publikacích
 • Klement Římský (95 n.l.) – Origenes ho v De Principus nazývá učedníkem apoštolů, Tertulián v knize Proti herezím uvádí, že Klementa křtil sám Petr
 • Klement cituje z: Matouše, Marka, Lukáše, Skutků apoštolů, Listů Korinstkým, Listu Titovi, Listu Židům, 1. listu Petrova
3 cit ty v jin ch publikac ch2
3) Citáty v jiných publikacích
 • Polykarp (70-156 n.l.) – učedník apoštola Jana
 • Barnabáš (70 n.l.)
 • Hermas (95 n.l.)
 • Tacitus (170 n.l.)
 • Klemens Alexandrijský (150-212 n.l.) – 2400 citací z Nového zákona
 • Tertulián (160-220 n.l.) – starší sboru v Kartágu, cituje více než 7000x, z toho přes 3800 krát z evangelií
 • Hippolytus (170-235 n.l.) – 1300 citací Nového zákona
 • Origenes (185-253 n.l.) - více než 18 000 citací
 • Cyprián (+258 n.l.) – 740 citací Starého zákna, 1030 citací Nového zákona
slide22

Polykarpus

Ignácius z Antiochie

Origénes

Tertulián

en.wikipedia.org

3 cit ty v jin ch publikac ch4
3) Citáty v jiných publikacích
 • k tomuto je třeba připočítat velké množství citací biblického textu v jiných materiálech, např. v lekcionářích, dílech odpůrců křesťanství, oficiálních římských dokumentech aj.
z v r
Závěr

Pokud podle metod textové kritiky nepochybujeme o hodnověrnosti ostatních klasických děl starověku, nelze pochybovat ani o hodnověrnosti zachování původního biblického textu, neboť množství dochovaných rukopisů je o dva řády větší než jiných starověkých děl, jejich autentičnost je potvrzena porovnáním jednotlivých starověkých překladů a podpořena citacemi v jiných publikacích.

seznam pou it literatury

Nové důkazy, které vyžadují rozhodnutí – Josh McDowell, Josh McDowell Ministry, 1999/2006

F. E. Peters, HH 50

Giesler, GIB, 242-246

Greenlee, INTTC, 54

Seznam použité literatury: