Sistemul de editare a revistelor tiin ifice
Download
1 / 19

Sistemul de editare a revistelor ştiinţifice - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Sistemul de editare a revistelor ştiinţifice. SISTEM DE INFORMARE. Surse de informare. Informatice. Formale. Neformale. Publicate. Nepublicate. Discuţii, cursuri, conferinţe. Edituri, R edacţii. Documentaţii tehnice, teze şi referate de doctorat. Carţi, R eviste.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sistemul de editare a revistelor ştiinţifice' - donnel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sistem de informare

SISTEM DE INFORMARE

Surse de informare

Informatice

Formale

Neformale

Publicate

Nepublicate

Discuţii,

cursuri,

conferinţe

Edituri,

Redacţii

Documentaţii tehnice, teze şi referate de doctorat

Carţi,

Reviste

Biblioteci, centre de informare

Servicii de referate şi indexare

Centre de creatie: facultăţi, catedre

Bibliografii specializate, traduceri

Baze de date

Reviste de referate şi indexuri

Cataloage, ghiduri, servicii de orientare

Sinteze

Regăsire informaţii

Banci

de date

Cerere de informaţii

BENEFICIARI DE INFORMAŢII:

cercetători, doctoranzi, autori de tratate etc.

Sistem de informare


Sistem de informare1

PUBLICAŢII

PRIMARE

SECUNDARE

TERŢIARE

Periodice

Neperiodice

Generale

Speciale

Cărţi

Monografii

Tratate,

Manuale

Enciclopedii

Publicaţii ale manifestărilor ştiinţifice

Standarde

Normative tehnice

Cataloage tehnice

Rapoarte de cercetare

Teze de doctorat

Reviste

Ziare

Publicaţii uzuale

Anuare

Seriale editoriale

Sistem de informare


Revist
Revistă

Revistă

Publicaţie periodică cuprinzând, articole, studii, schiţe, recenzii etc. din domenii variate sau de strictă specializare.

Articol

Material publicistic cuprinzând expunerea şi demonstrarea succintă a unei idei.

Studiu

Lucrare, operă ştiinţifică.

Schiţă

Reprezentare sumară a concepţiei unei lucrări.

Desen executat schematic, reprezentând o imagine aproximativă, eventual simplificată a unui obiect, a unei piese etc.

Recenzie

Prezentarea succintă, cu aprecieri critice, a unei opere literare sau ştiinţifice, de obicei la apariţia acesteia.


Sistemul de identificare a revistelor issn
Sistemul de identificare a revistelor (ISSN)

Prevederile standardului ISO 2108/2005 se aplică atât publicaţiilor tipărite cât şi celor în format electronic precum şi tuturor celorlalte documente identificate prin cod ISBN.

Un identificator numeric asemănător este International Standard SerialNumber (ISSN) care identifică publicaţii periodice, cum ar fi revistele.

Asemănător ISBN mai sunt întâlnite şi alte standarde de numerotare pe domenii diferite. Câteva dintre acestea sunt:

 • ASIN (Amazon Standard Identification Number – Standardul Internaţional de Numerotare Amazonian)

 • CODEN (Un identificator de seriale, încă în uz în biblioteci, dar înlocuit de ISSN pentru orice altă lucrare nouă)

 • DOI (Digital Object Identifier)

 • ISAN (International Standard Audiovisual Number – Standardul Internaţional de Numerotare pentru Audiovizual)

 • ISMN (International Standard Music Number – Standardul Internaţional de Numerotare pentru Muzică)

 • ISRC (International Standard Recording Code – Cod al Standardelor Internaţionale pentru Înregistrări)

 • ISSN (International Standard Serial Number – Standardul Internaţional de Numerotare pentru Serii)

 • ISWC(Standardul Internaţional al Codurilor pentru Lucrări de Muzică, vezi http//iswc.org)

 • Library of Congress Control Number– Număr de Control al Librăriei Congresului

 • SICI (Serial Item and Contribution Identifier – Element de Serie şi Identificator al Contribuţiei)


Revista
Revista

Revista trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă un titlu;

 • un colegiu de redacţie (redactor şef, membri);

 • să aparţină unei edituri;

 • să aibă alocat un cod ISSN (de către Biblioteca Naţională a României);

 • să se încadreze într-un domeniu.


Domenii cncsis
Domenii CNCSIS

DOMENII CNCSIS:

1A MATEMATICA

1B INFORMATICA

1C CHIMIE

1D FIZICA

2A INGINERIE MECANICA

2B INGINERIE ELECTRICA

2C INGINERIE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII

2D STIINTA MATERIALELOR

2E INGINERIA CONSTRUCTIILOR (GEODEZIE, GENIU, INSTALATII)

2F INGINERIE INDUSTRIALA

2G INGINERIE CHIMICA

2H MINE, PETROL SI GAZE

2I STIINTA CALCULATOARELOR

2J AUTOMATICA

2K ENERGETICA


Domenii cncsis1
Domenii CNCSIS

DOMENII CNCSIS (continuare):

2L INDUSTRIA LEMNULUI

2M INDUSTRIA ALIMENTARA

2N TRANSPORTURI AERIENE, NAVALE, FEROVIARE SI RUTIERE

2O STIINTE TEHNICE MILITARE

3A SOCIOLOGIE

3B ANTROPOLOGIE CULTURALA. ETNOGRAFIE. FOLCLOR

3C FILOSOFIE

3D PSIHOLOGIE. PEDAGOGIE

3E STIINTE POLITICE. STIINTE ADMINISTRATIVE.

COMUNICARE

JURNALISM

3F DREPT

3G STIINTE ECONOMICE

3H ISTORIE. TEOLOGIE

3I LITERE

3J STIINTE MILITARE

3K EDUCATIE FIZICA SI SPORT

4A BIOLOGIE

4B GEOLOGIE SI GEOFIZICA


Domenii cncsis2
DOMENII CNCSIS

DOMENII CNCSIS (continuare):

4C GEOGRAFIE

4D STIINTA MEDIULUI (ECOLOGIE)

5A AGRICULTURA

5B HORTICULTURA

5C MEDICINA VETERINARA

5D ZOOTEHNIE

5E INDUSTRIE ALIMENTARA

5F BIOTEHNOLOGII

5G SILVICULTURA

6A MEDICINA

6B PARACLINICE SI LABORATOR

6C CHIRURGIE

6D STOMATOLOGIE

6E FARMACIE

7A TEATRU SI COREGRAFIE

7B CINEMATOGRAFIE SI MEDIA

7C MUZICA

7D ARTE VIZUALE (ARTE PLASTICE)

7E ARHITECTURA SI URBANISM


Includerea revistelor n categoriile cncsis
Includerea revistelor în categoriile "CNCSIS"

I. Reviste recunoscute CNCSIS:

- Categoria "A" - reviste cotate ISI:

- reviste incluse în baza de date a Institutul pentru Ştiinţa Informarii (ISI) din Philadelphia, SUA;

- Categoria "B+" - reviste indexate BDI, condiţii:

- includerea revistei într-o bază de date internaţională de prestigiu în domeniu;

- pagină web (colegiul de redacţie, procesul de recenzare, acces larezumatele din ultimii 3 ani);


Includerea revistelor n categoriile cncsis1
Includerea revistelor în categoriile "CNCSIS"

 • Reviste recunoscute CNCSIS (continuare):

  - Categoria "B"- reviste cu punctaj de recunoaştere, condiţii:

  - respectarea ritmicităţii de apariţie în ultimii 3 ani;

  - toate articolele ştiinţifice să aibă rezumate şi cuvinte

  cheie în limbi decirculaţie internaţională;

  - pagină web (colegiul de redacţie, procesul de

  recenzare, acces la rezumatele din ultimii 3 ani);

  - 60 de puncte la setul de criterii 1-5;

  - 40 de puncte la setul de criterii 6-10;


Includerea revistelor n categoriile cncsis2
Includerea revistelor în categoriile "CNCSIS"

II) Reviste fără punctaj de recunoaştere:

Categoria "C"-reviste cu potenţial de recunoaştere:

- 30 de puncte la setul de criterii 1-5

- 20 de puncte la setul de criterii 6-10

Categoria "D"-reviste în evidenţa CNCSIS

- 20 de puncte la criteriile 1-10


Criterii
Criterii

Setul de criterii 1-5

Se completează cu următoarele criterii calitative:

a) Citări în bazele ISI şi Scopus ale autorilor care au publicat în revista = se adaugă câte 1 punct pentru fiecare citare din ultimii 3 ani

b) Specificitatea revistei: organizaţie emitentă, domeniul specific al revistei, calitatea ştiinţifică a articolelor româneşti (se analizează cele mai bune 3 articole româneşti din fiecare an din ultimii 3.

Setul de criterii 6-10

Se completează cu urmatoarele criterii calitative:

c) Responsabilizarea membrilor din colegiul redacţional prin recomandarea articolelor aparute în revistă;

d) Tradiţia aparitiei - se ia în considerare vechimea revistei şi activitatea acesteia de la înfiinţare până azi;


Criterii punctaj
Criterii - punctaj

Criteriu Punctaj

1. Includerea revistei în baze de date Internationale Cotare ISI = “A”

Indexare ISI, BDI-de prestigiu = “B+”

Includere BDI=20 puncte

2. Includerea revistei în cataloage internationale

Indexare catalog de prestigiu = “B+”

Includere catalog =5 puncte

3. Difuzarea revistei în străinătate pe bază de abonament/comandă:

Se acordă 1 punct pentru fiecare abonament/comandă (maxim 15 puncte).

4. Difuzarea revistei în străinătate prin schimburi internaţionale cu reviste din

acelaşi domeniu:

Se acordă 1 punct pentru fiecare revistă cu care se face schimb/ 3 puncte pentru

o revistă cotată ISI (maxim 15 puncte).

5. Autori din străinătate:

- 3 puncte pentru fiecare articol publicat în ultimii trei ani, dacă are unautor străin, iarrespectivul articol are caracter ştiinţific (stabilit la nivelul comisiei CNCSIS).


Criterii punctaj1
Criterii - punctaj

6. Prestigiul colegiului de redacţie:

- 3 puncte pentru fiecare profesor universitar/cercetător din străinătate sau

membru al Academiei Române;

- 2 puncte pentru fiecare membru al Academiilor de ramură (maxim 10 puncte).

7. Apariţia după 1990:

- un număr de puncte egal cu numărul anilor de la primul număr apărut

dupa l990, împarţit la 3.

8. Ritmicitatea apariţiei:

- 5 puncte pentru fiecare an de apariţie cu frecvenţa declarată, în ultimii 3 ani, la care se adaugă 1 punct pentru fiecare apariţie distinctă în ultimii 3 ani.

9. Apariţia articolelor în limbi straine de circulaţie internaţională:

- 20 puncte dacă toate articolele sunt publicate într-o limbă străină de

circulaţie internaţională.

10. Apariţia rezumatelor şi cuvintelor cheie în limbi străine de circulaţie

Internaţională:

- 10 puncte dacă pentru toate articolele publicate există ezumate şi cuvinte cheieîn

limbi străine de circulaţie internaţională.


Reviste recunoscute cncsis
REVISTE RECUNOSCUTE CNCSIS

În ţara noastră la nivelul anului 2007 -2008 exista următoarea situaţie a revistelor.

Cat. A:

- 11 reviste înregistrate pe anul 2007;

- 46 reviste înregistrate pe anul 2008 din următoarele domenii (ştiinţe):

 • Matematică,

 • Metalurgie;

 • Fizică;

 • Chimie;

 • Zoologie;

 • Agricultură;

 • Botanică;

 • Medicină;

 • Electrotehnică şi Energetică;

 • Calculatoare;

 • Ştiinţa Informaţiilor;

 • Managementul şi Ingineria Mediului;

 • Ştiinţă şi Tehnologie;

 • Materiale.


Reviste recunoscute cncsis1
REVISTE RECUNOSCUTE CNCSIS

Cat. B+:

- 155 reviste înregistrate pe anul 2007,

din Ingineria Construcţiilor:

- BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC , CONSTRUCTII. ARHITECTURA ,

www.bipcons.ce.tuiasi.ro/papers.html

- INTERSECTII/INTERSECTIONS

www.ce.tuiasi.ro/edituraSAMTB/revista/index.htm

Cat. B:

- 108 rev. înregistrate pe anul 2007,

din Ingineria Construcţiilor:

- ACTA TECHNICA NAPOCENSIS SERIES: CIVIL ENGINEERING –

ARCHITECTURE,

- SCIENTIFIC BULLETIN OF THE POLITEHNICA UNIVERSITY OF

TIMISOARA, ROMANIA, TRANSACTIONS ON HYDROTECHNICS /

BULETINULSTIINTIFIC AL UNIVERSITATII POLITEHNICA DIN

TIMISOARA, ROMANIA,SERIA HIDROTEHNICA


Reviste recunoscute cncsis2
REVISTE RECUNOSCUTE CNCSIS

Cat. C:

- 236 rev. înregistrate pe anul 2007,

din Ingineria Construcţiilor:

- ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII OVIDIUS

CONSTANTA, SERIA CONSTRUCTII,

- BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IASI PUBLICAT DE

UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI, IASI SECTIA:

HIDROTEHNICA,

-BULETINUL STIINTIFIC AL UNIVERSITATII TEHNICE DE

CONSTRUCTII BUCURESTI,

- DRUMURI PODURI;

Din totalul de 545 de reviste înregistrate de CNCSIS, 10 reviste sunt din Ingineria Construcţiilor


De ce
De ce?

Beneficiile comunicării şi publicării (DISEMINĂRII) rezultatelor cercetării ştiinţifice (M. Gavrilescu):

 • se extinde baza de cunoştinţe în domeniu;

 • se îmbunătăţeşte calitatea cercetării;

 • se deschide accesul altor cercetători la informaţie, permiţându-le extinderea cercetărilor;

 • cercetătorul susţine un examen cu sine însuşi, supunându-se în acelaşi timp evaluării de către lumea ştiinţifică.

  În ştiinţă, ca în orice altă sferă a cunoaşterii, este

  foarte important să comunici şi să scrii!


ad