ATOMENERĢIJA UN VISAGINAS ATOMSTACIJAS CELTNIECĪBAS PERSPEKTĪVAS - PowerPoint PPT Presentation

donnel
atomener ija un visaginas atomstacijas celtniec bas perspekt vas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ATOMENERĢIJA UN VISAGINAS ATOMSTACIJAS CELTNIECĪBAS PERSPEKTĪVAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ATOMENERĢIJA UN VISAGINAS ATOMSTACIJAS CELTNIECĪBAS PERSPEKTĪVAS

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
ATOMENERĢIJA UN VISAGINAS ATOMSTACIJAS CELTNIECĪBAS PERSPEKTĪVAS
158 Views
Download Presentation

ATOMENERĢIJA UN VISAGINAS ATOMSTACIJAS CELTNIECĪBAS PERSPEKTĪVAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ATOMENERĢIJA UN VISAGINAS ATOMSTACIJAS CELTNIECĪBAS PERSPEKTĪVAS Tehnoloģijas. Ekoloģija. Ekonomika.

 2. Tehnoloģijas • Jaunas tehnoloģijas. Amerikāņu profesora Mark Prelasizgudrojums – RECS (RadioisotopeEnergyConversionSystem) sistēma • Jaunās paaudzes atomreaktori.Krievijas A. I. Lejpunska fizikas un enerģētiskais institūta un korporācijas „RosAtoms” izgudrojums - Reaktors uz ātriem neitroniem «БРЕСТ-300». • *Plānots ka, pēc 2020. gada sākas jaunas paaudzes AES celtniecībā un līdz • 2040. gadam jaunas paaudzes AES izstrādās 20% no visas AES saražotas • elektrības.

 3. Tehnoloģijas • Kāpēc VAES tiks celts vecas paaudzes „Fukušimas” reaktors (ABWR)? • Vai ir vērts Latvijai piedalīties VAES celtniecībā un ieguldīt milzīgu naudu novecojušās tehnoloģijās? • *Visagināplāno uzcelt reaktoru kas pēc celtniecības pabeigšanas 2025.gadā uzreiz klust par ne konkurent spējīgu tehnoloģijas ziņā, jo tad sāksies aktīva 4. paaudzes reaktoru celtniecība.

 4. Ekoloģija • Vai AES ir ekoloģiskas? • Vai AES ir drošas? • * Līdz 1987. gadam pasaulē tika reģistrētas 284 nopietnas avārijas uz AES. • * Pēdējā laikā bez Fukušimas problēmas ir bijušas: Beļģijā (AES „Duļ”, AES „Tinaž”), Japānā (AES „Ooi”, AES „Cugura”, AES „Tokai-2”, AES „Genkai”), Francijā (AES „Penli”), Vācijā (AES „Brokdorf”), ASV (AES „Byron”, AES „ San-Onofre”),Krievijā (AES „Rostov” AES „Kursk”),Rumānijā (AES „Cernavoda”),Dienvidkorejā (AES „Kori”),Izraēlā (AES „Dimone”), Pakistānā (AES „KANUPP”)

 5. Ekoloģija • AES iedarbība uz vidi • Ignalinas AES ietekme uz Latvijas vidi • *VAES darbības seku ietekme visvairāk būs jūtama Latvijas teritorijā, jo vējš pārsvarā pūš virzienā no Visaginas uz Latvijas pusi (65% R, D-R, D, D-A vēja virzieni). • * Ja notiks nopietna avārija, tad pusstundas laikā nāksies evakuēt vairāk nekā 100 000 Latvijas iedzīvotāju, ka arī tiks piesārņota Daugava, kas nesis radioaktīvos ūdeņus caur Latvijas lielākām pilsētām uz Rīgu.

 6. Ekoloģija • Cilvēku viedoklis par AES celtniecību. • Kāpēc Latvijas valdība nekonsultējas ar Latvijas tautu vai tā grib lai pie Latvijas robežas būtu uzcelta VAES? • * No jaunu AES celtniecības un izmantošanas atsākās Itālija, Šveice, Vācija, Japāna, ASV. • * Lietuvā pēc pēdējās aptaujas rezultātiem vairākums iedzīvotāju neatbalsta VAES celtniecību

 7. Ekonomika • Cik izmaksā AES celtniecība? • * Visaginas AES – (1 ABWR reaktors ar jaudu 1350 MWt ) ~ 5 miljardi EUR – 2025. gads • * Baltkrievijas AES – (2 reaktori ar kopējo jaudu 2400 MWt) ~ 6 miljardi USD – 2017-2020. gads • * Kaļiņingradas AES – (2 reaktori ar kopējo jaudu 2300 MWt) ~ 5 miljardi EUR – 2017-2020. gads • * Bulgārijas AES projekts – (2 reaktori ar kopējo jaudu 2000 MWt) ~ 6,5 miljardi EUR

 8. Ekonomika • Cik izmaksās elektroenerģijas ražošana? • Vai Latvijas iedzīvotājiem būs pieejama lētāka elektrība? • Kas ir ieinteresēts VAES projektā un kas ir galvenie ieguvēji? • * Elektroenerģijas cenu politika tiek noteikta pamatojoties uz tirgus cenām „NordPool” biržā

 9. Ekonomika • Vai VAES projekts būs ekonomiski izdevīgs? • Kāpēc VAES projektam vajadzīga Latvija un Igaunija? • * Lielbritānijas neatkarīgs eksperts apstiprināja ka VAES projekts neatpelnīsies 25 gadu laikā un līdz ar to nevar runāt par tiešo projekta ekonomisko efektivitāti. • * Neviens privātais investors nav pieteicies VAES dalībai celtniecībā • * Polija pēc veiktiem aptuveniem aprēķiniem un redzot, kā attīstīsies situācija reģionā atteicas no dalības projektā

 10. Ekonomika • „Latvenergo” privatizācijas riski • * Ja VAES projekts izradīsies galīgi neizdevīgs tad var notikt „slēpta” Latvenergo privatizācija. Latvenergo būs atdota kredīta izsniedzējam, kurš pēc tam varēs pārdod Latvenergo

 11. Ekonomika • Kāds būs Latvijas valdības nākamais solis? • Ieguldīsim naudu Dānijas cūkkopībā vai Polijas lauksaimniecībā?

 12. Ekonomika • Vai ir vērts Latvijai piedalīties VAES celtniecībā un ieguldīt milzīgu naudu ekonomiski neizdevīgā objektā? • Alternatīva – līdzekļu ieguldīšana Latvijas enerģētikas attīstībā un enerģētiskās neatkarības atgūšanā

 13. Paldies par uzmanību.