Download
podzim n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PODZIM PowerPoint Presentation

PODZIM

281 Views Download Presentation
Download Presentation

PODZIM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PODZIM

  2. je přechod mezi létem a zimou. V klimatických podmínkách mírného pásu se právě na podzim sklízí většina úrody a opadavé listnaté stromy ztrácejí listí. Dny se krátí, ochlazuje se, více prší. Na podzim v mnoha zemích začíná školní rok. Je to dáno historickými důvody, kdy děti běžně pomáhaly při sklizni na statcích, a teprve když bylo sklizeno, mohly do školy.

  3. Září je devátý měsíc v roce a má 30 dní. 23. září začíná na severní polokouli podzim. Staročeské označení tohoto měsíce je zářuj, což znamená „za říje“. V září začíná období podzimní sklizně. Kromě ovoce a brambor dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých zemích odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti – vinobraní, dočesná nebo pro jižní Čechy typická konopická.

  4. Významné dny: 1. září - Světový den míru 7. září - Den otevřených dveří památek v České republice 25. září - Mezinárodní den neslyšících 27. září - Světový den cestovního ruchu 28. září – Václav, Den české státnosti 30. září – Světový den moří

  5. Pranostiky: • Svatý Václav Čechům přeje, neprší-li na něj,dobře se za rok seje a ještě více ve stodole děje. • Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc;je-li mlhavá a vlhká, nebudou chladna velká. • Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima. • Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.

  6. Říjen je desátým měsícem roku a má 31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení říje. V tomto měsíci pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň a v českých zemích se tradičně slaví posvícení. Významné dny: 1. říjen – Mezinárodní den hudby 4. říjen – Mezinárodní den zvířat

  7. 5. říjen - Mezinárodní den učitelů 24. říjen – den OSN 28. říjen - Den vzniku samostatného ČSR Pranostiky: • Svatý František zahání lidi do chýšek. • Po svaté Tereze mráz po střechách leze. • Na svatého Havla kráva obyčejně v chlévě stává. • Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.

  8. Listopad je jedenáctý měsíc v roce. Má 30 dní. Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve středoevropských přírod- ních podmínkách typické. Významné dny: 1. listopad - Den svatých 2. listopad - Památka zesnulých (dušičky) 11. listopad -Den válečných veteránů

  9. 14. listopad - Světový den diabetu 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studentstva, Mezinárodní nekuřácký den 20. listopad - Světový den dětí 21. listopad - Světový den televize

  10. Pranostiky: • Přijede-li Martin na bílém koni,metelice za metelicí se honí. • Na svatého Otmara neuvidíš komára. • Počasí o svaté Alžbětě předpovídá, jak bude v létě. • Svatá Cecilie hroudy v poli sněhem kryje. • Svatý Klement víc než kdo jiný si zimu oblíbí. • Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové jest v příštím lednu. • Na svatého Ondřeje ještě se zem ohřeje.