veilig sporten preventief luik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veilig sporten Preventief luik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veilig sporten Preventief luik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Veilig sporten Preventief luik - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Veilig sporten Preventief luik. Algemeen gedeelte Initiator. Overzicht van de presentatie. Veilig sporten: Preventief luik. Inleiding en situering Invloed van sporten op gezondheid Blessurepreventie Taak van de sportbegeleider. Inleiding en situering Doelstelling van de cursus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Veilig sporten Preventief luik' - donelle-macadam


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
veilig sporten preventief luik

Veilig sportenPreventief luik

Algemeen gedeelte

Initiator

slide2

Overzicht van de presentatie

Veilig sporten: Preventief luik

 • Inleiding en situering
 • Invloed van sporten op gezondheid
 • Blessurepreventie
 • Taak van de sportbegeleider
slide3

Inleiding en situering

Doelstelling van de cursus

Opbouw van de cursus

slide4

Doelstelling van de cursus

 • Brug slaan tussen preventie en blessurebehandeling, met nadruk op het bevorderen van gezond en veilig sporten en voorkomen van blessures

De cursist kan:

 • De positieve en negatieve effecten van fysieke inspanning op de gezondheid onderscheiden.
 • Mensen stimuleren tot fysieke activiteit in gezonde omstandigheden
 • Vanuit cijfergegevens van de specifieke sporttak de risicofactoren eigen aan de sport weergeven
 • Concrete stappen ondernemen om blessurepreventie op het niveau van de club te bevorderen
 • Vanuit de opmaak van zijn persoonlijk sportprofiel de risicofactoren bij het sporten aangeven
 • Risicofactoren bij de sporters herkennen en aangepaste preventieve maatregelen nemen
 • Het evenwicht in de belasting-belastbaarheid voor zijn sporters bewaken
slide5

Opbouw van de cursus

 • 3 delen:
  • Invloed van sporten op de gezondheid
  • Blessurepreventie
  • Taak van de sportbegeleider in de blessurepreventie
 • Werkwijze:
  • Opdrachtvormen vanuit de sport en eigen ervaring
  • Reflectie en bespreking
  • Interactief
slide6

Invloed van sporten op gezondheid

Gezond en veilig sporten: kernbegrippen

Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief

slide7

Gezond en veilig sporten : kernbegrippen

Fysieke activiteit

Fysieke fitheid

Gezondheid

slide8

Gezond en veilig sporten : kernbegrippen

Gezondheid

Genetische factoren

Omgevingsfactoren

(milieu, soc.econ.factoren)

Persoonlijke leefstijlfactoren

(voeding, hygiëne, beweging, ontspanning)

Aanwezigheid en de kwaliteit van gezondheidszorg

(preventief en curatief)

slide9

Gezond en veilig sporten : kernbegrippen

Fysieke activiteit

Breed begrip: leveren van fysieke inspanning

Duur

Frequentie

Intensiteit

Soort activiteit

slide10

Gezond en veilig sporten : kernbegrippen

Fysieke fitheid

Uithoudingsvermogen

Kracht

Snelheid

Lenigheid

Coördinatie

slide14

Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief

Positief

Negatief

Overbelasting

Fysiek

Mentaal

Onvoorzichtigheid

Aanbevelingen

Sportletsel

Frequentie

Intensiteit

Duur

Soort belasting

Acuut

Chronisch

slide16

Blessurepreventie

Wat ?

Omvang van sportblessures

Welke blessures in jouw sporttak?

Wie doet aan blessurepreventie?

slide17

Wat ?

Blessurepreventie = het geheel van preventieve maatregelen dat je kan nemen om schade aan de gezondheid te voorkomen.

80% van de blessures kan voorkomen worden!

Primaire preventie: het voorkomen van de primaire oorzaken van het ontstaan van blessures

 • Het inzien van het belang van sporten op de gezondheid
 • Het kennen van de relatie sportbeoefening en sportblessures
 • Het kennen van de risicofactoren
 • Het nemen van maatregelen

Secundaire preventie:het vroegtijdig ingrijpen bij de eerste tekenen van blessurevorming en het nemen van herstelbevorderende maatregelen

Tertiaire preventie: het voorkomen van de gevolgen van blessures

slide18

Omvang van sportblessures

Registratie is nodig!

Incidentie = aantal blessures per periode, meestal een jaar, in verhouding met het aantal uren sportbeoefening.

slide23

Blessurepreventie in Vlaanderen

Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen?

Overkoepelende instanties

In de sportclub

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement medisch verantwoorde sportbeoefening(afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg)

De sportbeoefenaar

Sportmedische keuringscentra en sportartsen

De sportbegeleider

Steunpunt sport beweging en gezondheid

De sportarts - sportkinesist

Instituut Topsport Vlaanderen

Het clubbestuur

Sportfederaties

BOIC: Olympic Health Foundation

Rode Kruis Vlaanderen

Vlaamse vereniging voor sportgeneeskunde

slide24

Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen?

De sportbeoefenaar

 • Zelf verantwoordelijkheid opnemen
 • Goede leefstijl
 • Aanvoelen en begrijpen van signalen van lichaam
 • Bewust zijn van grenzen waarbinnen men mag ‘bewegen’
 • Gebruik maken van beschermende materialen
 • Toepassen van beschermende maatregelen (fairplay!)
 • Preventief advies inwinnen
 • Bijhouden van persoonlijk gezondheidssportboekje:
  • Gezondheidsanamnese
  • Sportanamnese
  • Functioneel onderzoek
slide25

Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen?

De sportbegeleider

 • Centrale figuur
 • Bewaken van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid (primaire preventie)
 • Voornaamste symptomen van blessures herkennen (secundaire preventie)
 • Sporter na genezing op verantwoorde wijze begeleiden (tertiaire preventie)
 • Belang van goede communicatie!
slide26

Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen?

De sportarts

 • Uitvoeren van sportmedisch onderzoek
 • Adviseren van een geblesseerde sporter
 • Verlenen van advies bij het uitvoeren van blessurepreventieve programma’s
slide27

Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen?

Het clubbestuur

 • Voorzien van de nodige faciliteiten:
 • Nodige materialen en accommodaties voor verzorging
 • Bereikbaarheid van de accommodatie voor de hulpdiensten
 • Voorzien van medische begeleiding
 • Organiseren van informatiesessies naar ouders
 • Plaatsen van voorlichtingsartikels in het clubblad
 • Aanstellen van voldoende en bekwame sportbegeleiders
 • Scheppen van voldoende oefengelegenheid
 • ……………..
slide29

Taak van de sportbegeleider

Inzicht in:

de balans tussen belasting en belastbaarheid

de persoonsgebonden risicofactoren

de omgevingsgebonden risicofactoren

slide30

Balans tussen belasting en belastbaarheid

Belasting

(omgevingsgebonden)

Belastbaarheid

(persoonsgebonden)

Belasting-belastbaarheidmodel

 • Ken het verschil tussen belasting en belastbaarheid
 • Hou de balans in evenwicht
 • Herken een verstoorde balans
 • Hou rekening met de risicofactoren
slide31

Balans tussen belasting en belastbaarheid

Belasting

(omgevingsgebonden)

Belastbaarheid

(persoonsgebonden)

 • Persoonsgebonden risicofactoren
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Lichamelijke kenmerken (lichaams-
 • samenstelling, lichaamsbouw, gewicht
 • Lichamelijke fitheid en trainings-
 • toestand
 • Gezondheidstoestand (sporten met
 • koorts, rugklachten, vroegere letsels)
 • Mentaliteit en leefwijze (mentale
 • ingesteldheid, pers. lichaamsverzorging,
 • voeding)
 • Omgevingsgebonden risicofactoren
 • De sportbelasting (aard van de sport,
 • niveau van de sportbeoefening, opbouw
 • en intensiteit training)
 • Persoonlijke uitrusting en materiaal
 • (sportmateriaal, kledij en schoenen)
 • Accommodatie
 • Sporten buiten (weersomstandigheden,
 • milieu,sporten op hoogte)
 • Andere factoren ( spelregels
 • en fairplay, ouders)
slide32

Persoonsgebonden risicofactoren

Belasting

(omgevingsgebonden)

Belastbaarheid

(persoonsgebonden)

 • Persoonsgebonden risicofactoren
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Lichamelijke kenmerken (lichaams-
 • samenstelling, lichaamsbouw, gewicht
 • Lichamelijke fitheid en trainings-
 • toestand
 • Gezondheidstoestand (sporten met
 • koorts, rugklachten, vroegere letsels)
 • Mentaliteit en leefwijze (mentale
 • ingesteldheid, pers. lichaamsverzorging,
 • voeding)
 • Omgevingsgebonden risicofactoren
 • De sportbelasting (aard van de sport,
 • niveau van de sportbeoefening, opbouw
 • en intensiteit training)
 • Persoonlijke uitrusting en materiaal
 • (sportmateriaal, kledij en schoenen)
 • Accommodatie
 • Sporten buiten (weersomstandigheden,
 • milieu,sporten op hoogte)
 • Andere factoren ( spelregels
 • en fairplay, ouders)
slide39

Omgevingsgebonden risicofactoren

Belasting

(omgevingsgebonden)

Belastbaarheid

(persoonsgebonden)

 • Persoonsgebonden risicofactoren
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Lichamelijke kenmerken (lichaams-
 • samenstelling, lichaamsbouw, gewicht
 • Lichamelijke fitheid en trainings-
 • toestand
 • Gezondheidstoestand (sporten met
 • koorts, rugklachten, vroegere letsels)
 • Mentaliteit en leefwijze (mentale
 • ingesteldheid, pers. lichaamsverzorging,
 • voeding)
 • Omgevingsgebonden risicofactoren
 • De sportbelasting (aard van de sport,
 • niveau van de sportbeoefening, opbouw
 • en intensiteit training)
 • Persoonlijke uitrusting en materiaal
 • (sportmateriaal, kledij en schoenen)
 • Accommodatie
 • Sporten buiten (weersomstandigheden,
 • milieu,sporten op hoogte)
 • Andere factoren ( spelregels
 • en fairplay, ouders)
slide40

Omgevingsgebonden risicofactoren

 • De sportbelasting zelf
 • Aard van de sport
 • Niveau van de sportbeoefening
 • Opbouw van de training
 • Intensiteit van de training
  • intensiteit/zwaarte
  • duur
  • aantal herhalingen
  • aantal series
  • pauzes
  • duur en aard van de herstelfase

Aandachtspunten!Begeleidingstips!

slide41

Omgevingsgebonden risicofactoren

 • Persoonlijke uitrusting en materialen
 • Sportmaterialen
 • Sportkleding
 • Sportschoenen

Aandachtspunten!Begeleidingstips!

Ga naar 3.

slide42

Omgevingsgebonden risicofactoren

Sportmaterialen

Persoonlijke uitrusting

Instrumentaal

Bescherming

slide43

Omgevingsgebonden risicofactoren

Sportkleding

Vocht- en temperatuurregeling

Ademen

Goede pasvorm

Voldoen aan de eisen van de sport

slide44

Omgevingsgebonden risicofactoren

Sportschoenen

Bescherming

Steun

Schokdemping

Stabiliteit

slide45

Omgevingsgebonden risicofactoren

Ondergrond

 • Accommodatie

Aandachtspunten!

Begeleidingstips!

 • Demping en veerkracht
 • Contacttijd
 • Vlakheid
 • Stroefheid
slide46

Omgevingsgebonden risicofactoren

Omgeving

Accommodatie

Aandachtspunten!

Begeleidingstips!

 • Uitloopmogelijkheden
 • Hinderlijke obstakels
 • Rondslingerende sportzakken
 • Onvoldoende of slechte verlichting
 • Slechte verluchting
 • Geen aafscheiding tussen de speelvelden
 • Onverzorgde kleedkamers
 • Combinatie sportzaal-cafetaria…
slide47

Omgevingsgebonden risicofactoren

 • Sporten buiten
 • Weersomstandigheden
 • Het milieu
 • Sporten op hoogte

Aandachtspunten!Begeleidingstips!

slide48

Omgevingsgebonden risicofactoren

 • Andere factoren
 • Spelregels en fairplay
 • Ouders

Aandachtspunten!Begeleidingstips!

slide49

Omgevingsgebonden risicofactoren

Tot slot

Een laatste opdracht