slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEKSTURA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEKSTURA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

TEKSTURA - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

TEKSTURA. RECEPTOR ZA OSETOT ZA DOPIR E KO @ ATA. TEKSTURA. TEKSTURATA SE ODNESUVA NA POVR[INATA. SE [TO POSEDUVA POVR[INA IMA TEKSTURA. IMA DVA VIDA NA TEKSTURA: TAKTILNA - DOPIR - 2D VIZUELNA - ILUZIJA - 2D. TEKSTURA. DEFINIRAWE NA TEKSTURATA TEKSTURATA MO@EME DA JA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TEKSTURA' - donat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TEKSTURA

RECEPTOR ZA OSETOT ZA DOPIR E KO@ATA.

slide2

TEKSTURA

TEKSTURATA SE ODNESUVA NA POVR[INATA. SE [TO POSEDUVA POVR[INA IMA TEKSTURA.

IMA DVA VIDA NA TEKSTURA:

TAKTILNA - DOPIR - 2D

VIZUELNA - ILUZIJA - 2D

slide3

TEKSTURA

 • DEFINIRAWE NA TEKSTURATA
 • TEKSTURATA MO@EME DA JA
 • OPI[EME KOGA ]E ODGOVORIME NA
 • SLEDNITE PRA[AWA:
  • KAKOV E KVALITETOT NA POVR[INATA - MAZEN, TEKSTURIRAN ILI DVETE?
  • KAKVA E RELATIVNATA TE@INA NA TEKSTURATA- LESNA, SREDNA ILI TE[KA?
slide4

TEKSTURA

GLATKOST: MAZNO ILI RAPAVO

MAZNITE TKAENINI I PLETENINI SE NAPRAVENI OD FINI PRE\I I SO KOMPAKTNI I EDNOSTAVNI PREPLETKI.

KOGA SO RAKA POMINUVAME PREKU OVIE TEKSTURI, GLEDAME I ^UVSTVUVAME RAMEN I GLADOK KVALITET. MAZNOSTA MO@E DA SE OPI[E NA DVA NA^INA: EDNOSTAVNO GLATKO ILI DEZENIRANO GLATKO.

slide5

TEKSTURA

GLATKOST: MAZNO ILI RAPAVO

RAPAVITE (REQEFNI) TEKSTURI NE IZGLEDAAT I NE GI ^UVSTVUVAME GLATKO. REQEFNOSTA SE FORMIRA KOGA IMAME RAZLIKA VO DLABO^INATA NA POVR[INATA NA TKAENINATA. TOA SE POSTIGNUVA PREKU PREPLETKATA ILI PRE\ATA. KOGA SO RAKA POMINUVAME PREKU OVIE TEKSTURI SE ^UVSTVUVA I SE GLEDA RAZLIKATA NA POVR[INATA.

slide6

TEKSTURA

RELATIVNATA TE@INA NA TEKSTURATA

BEZ OGLED NA TOA DALI POVR[INATA NA TKAENINATA E MAZNA ILI REQEFNA, SEKOJA TKAENINA IMA I TE@INA.

IMA DVA VIDA NA TE@INA:

TAKTILNA TE@INA I

VIZUELNA TE@INA.

  TAKTILNATA MEMORIJA NI

POMAGA VO ODREDUVAWETO NA

TE@INATA.

slide7

TEKSTURA

RELATIVNATA TE@INA NA TEKSTURATA

TAKTILNATA TE@INA NI POKA@UVA KOLKU E TE[KA TKAENINATA VO SPOREDBA SO DRUGA TKAENINA. ^ESTO TKAENINITE IZGLEDAAT POTE[KI ILI POLESNI ODKOLKU [TO SE PORADI BOJATA ILI PE^ATOT - [TO SE NAREKUVA VIZUELNA TE@INA. I DVATA TIPA NA TE@INI GI OPI[UVAME KAKO LESNI, SREDNO-TE[KI I TE[KI.

slide8

TEKSTURA

TAKTILNI SVOJSTVA NA

TKAENINITE

ZA OPI[UVAWE NA TAKTILNITE SVOJSTVA NAJ^ESTO SE UPOTREBUVAAT SUBJEKTIVNI POIMI KAKO [TO SE: SVILENKASTO, MEKO, PLASTI^NO, VLAKNESTO, SOVITLIVA(GIBKA), TVRDA, PRIJATNA, SOMOTNA, ELASTI^NA, RETKA, MAZNA, KRUTA, TE[KA, MASIVNA, TOPLA, ^VORESTA, SUVA, OSTRA ITN.

slide9

TEKSTURA

TAKTILNI SVOJSTVA

VAKA GOLEMIOT OPSEG NA OPI[ANITE POIMI E OPTERETEN SO SUBJEKTIVIZAM I NEDOVOLNA PRECIZNOST. PORADI TOA E IZVR[ENA KLASIFIKACIJA NA ODBRANI TAKTILNI KARAKTERISTIKI SPORED PRINCIPOT NA SPOROTIVNI SVOJSTVA.

slide10

TEKSTURA

TAKTILNI SVOJSTVA NA

TKAENINITE

TVRDO-MEKO

·KRUTO-SOVITLIVO

·RAPAVO-MAZNO

·ZBIENO-RASTRESITO

·ELASTI^NO-PLASTI^NO

·TOPOL OPIP-STUDEN OPIP

slide11

TEKSTURA

TAKTILNI SVOJSTVA

IZBRANI NA OVOJ NA^IN TAKTILNITE KARAKTERISTIKI MO@AT DA SE DOVEDAT VO VRSKA SO NEKOI FIZI^KO MEHANI^KI KARAKTERISTIKI, KAKO [TO SE NA PRIMER SPOSOBNOSTA ZA DRAPIRAWE, OTPORNOSTA NA TUTKAWE, DEBELINATA NA TKAENINATA, OTPORNOSTA NA PRITISOK, ELASTI^NITE I FRIKCIONITE SVOJSTVA.

slide12

TEKSTURA

RELATIVNATA TE@INA NA TEKSTURATA

TAKTILNATA TE@INA NI POKA@UVA KOLKU E TE[KA TKAENINATA VO SPOREDBA SO DRUGA TKAENINA. ^ESTO TKAENINITE IZGLEDAAT POTE[KI ILI POLESNI ODKOLKU [TO SE PORADI BOJATA ILI PE^ATOT - [TO SE NAREKUVA VIZUELNA TE@INA. I DVATA TIPA NA TE@INI GI OPI[UVAME KAKO LESNI, SREDNO-TE[KI I TE[KI.

slide13

TEKSTURA

RELATIVNATA TE@INA NA TEKSTURATA

TAKTILNATA TE@INA NI POKA@UVA KOLKU E TE[KA TKAENINATA VO SPOREDBA SO DRUGA TKAENINA. ^ESTO TKAENINITE IZGLEDAAT POTE[KI ILI POLESNI ODKOLKU [TO SE PORADI BOJATA ILI PE^ATOT - [TO SE NAREKUVA VIZUELNA TE@INA. I DVATA TIPA NA TE@INI GI OPI[UVAME KAKO LESNI, SREDNO-TE[KI I TE[KI.

slide14

TEKSTURA

DORABOTKA NA TEKSTILNITE MATERIJALI KAKO SREDSTVO NA DIZAJNOT

DORABOTKATA NA TEKSTILNITE MATERIJALI PREDSTAVUVA ZBIR NA RAZNORODNI OPERACII, SO CEL DOBIVAWE NA BROJNI ESTETSKI I KVALITETNI KARAKTERISTIKI VO SOGLASNOST SO NAMENATA I ZAMISLENIOT DIZAJN.

slide15

TEKSTURA

SO OPERACIITE NA DORABOTKA SE PRIDONESUVA KON OSTVARUVAWETO NA OBJEKTIVNITE I SUBJEKTIVNITE SVOJSTVA NA TEKSTILNITE POVR[INI PO^NUVAJ]I OD DIMENZIONATA STABILNOST, VODOODBOJNOST, OTPORNOST NA TUTKAWE I VALKAWE DO RAZLI^EN IZGLED NA POVR[INATA, OPIPOT, SJAJOT, VOLUMINOZNOSTA I MNOGU DRUGI OSOBINI.

slide16

TEKSTURA

 • VO ZAVISNOST OD CELTA [TO SAKAME DA JA POSTIGNEME SO OPERACIITE NA DORABOTKA, POSTAPKITE NA DORABOTKA MO@AT DA BIDAT:
 • ^ISTO MEHANI^KA DORABOTKAPRI [TO EFEKTOT ZAVISI OD POODELNITE FIZI^KI SVOJSTVA NA TEKSTILNIOT MATERIJAL
slide17

TEKSTURA

~HEMISKA DORABOTKA PRI [TO KON TEKSTILNIOT MATERIJAL SE DODAVAAT NEKOI HEMISKI SOEDINENIJA ILI NIVNI SMESI ZA POSTIGNUVAWE NA ODREDENI SVOJSTVA

TREBA DA SE ISTAKNE DEKA MNOGU DORABOTKI NE MO@AT DA SE VBROJAT SAMO VO ^ISTO FIZI^KI ILI MEHANI^KI, TUKU SE NIVNA KOMBINACIJA .

slide18

TEKSTURA

POSTAPKITE ZA DORABOTKA MO@AT DA SE KLASIRAAT I SPORED EFEKTITE KOI SO NIV SE OSTVARUVAAT.

A)MODIFIKACIJA NA

IZGLEDOT:

·MERCERIZIRAWE

·KALANDRIRAWE

·MATIRAWE, SMALUVAWE NA

SJAJOT

slide19

TEKSTURA

B)PROMENA NA OPIPOT:

·OMEKNUVAWE

·VKRUTUVAWE

·OTE@NUVAWE

·DORABOTKA PROTIV TUTKAWE

slide20

TEKSTURA

C)POSTIGNUVAWE NA DIMENZIONA STABILNOST

·DORABOTKI ZA POSTIGNUVAWE NA DIMENZIONA STABILNOST KAJ PAMU~NI I VISKOZNI TKAENI PROIZVODI

·DIMENZIONA STABILNOST KAJ VOLNATA

·STABILIZIRAWE NA SINTETSKITE VLAKNA

slide21

TEKSTURA

D)PODOBRUVAWE NA UPOTREBNITE I EKSPLOATACIONITE KARAKTERISTIKI

·VODOODBOJNOST

·ZA[TITA OD INSEKTI I BAKTERII

·DORABOTKA PROTIV ZAPALIVOST