Download
interakt vo stundu piem ri n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Interaktīvo stundu piemēri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Interaktīvo stundu piemēri

Interaktīvo stundu piemēri

163 Views Download Presentation
Download Presentation

Interaktīvo stundu piemēri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Interaktīvo stundu piemēri ZigetaSimanoviča

  2. Grupu darbs. Veidot plakātus par tēmu «Simetrija»

  3. Matemātikas pēcpusdiena 5.klasēm

  4. Pētnieciskie darbi matemātikā‘»kustība» un «daudzstūra diagonāles»