Ñàíõ¿¿ãèéí ýõ ¿¿ñâýðèéí àíãèëàë
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Ñàíõ¿¿ãèéí ýõ ¿¿ñâýðèéí àíãèëàë. Ñýäýâ 5.2. Ý̯Ò-íû àíãèëàë. ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÒÓÑËÀÌÆ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝ ¯Ç¯¯ËÝÃ× ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÓÓÄÛÍ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÝÕ ¯¯ÑÂÝÐÈÉÍ. САНХҮҮГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР. УЛСЫН САЛБАРЫН ЭХ ҮҮСВЭР ХУВИЙН САЛБАРЫН ЭХ ҮҮСВЭР

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - donar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

3335838
Ý̯Ò-íû àíãèëàë

 • ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÒÓÑËÀÌÆ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝ ¯Ç¯¯ËÝÃ× ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÓÓÄÛÍ

 • ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ

 • ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÝÕ ¯¯ÑÂÝÐÈÉÍ


3335838
САНХҮҮГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР

 • УЛСЫН САЛБАРЫН ЭХ ҮҮСВЭР

 • ХУВИЙН САЛБАРЫН ЭХ ҮҮСВЭР

 • ХАМТ ОЛНООР ХИЙХ ЭХ ҮҮСВЭР

 • ГАДААД ЭХ ҮҮСВЭР


3335838
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САНХҮҮГИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН АНГИЛАЛ

 • Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээíäзарцуулах шууд болон шууд бус хөрөнгийнурсгалыг харуулсан

 • Нийт 4 үндсэн бүлэгт хуваасан

 • 4 тэмдэглээт ангилал хэрэглэсэн

 • Ангиллын бүлэг, зүйл, хэсэг тутамд товч тодорхойлолт гаргасан


3335838
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗАРДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

 • Õувь хүн болон хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх, хүн амд шаардлагатай нийгмийн эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг хангах үүднээс эрүүл мэндийн чиглэлийн байгууллагуудаар дамжуулан зарцуулах хөрөнгийн урсгалыг хэлнэ.


3335838
ЭМҮТ-г САНХҮҮГИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР АНГИЛАХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ

 • - ХЭНЭЭС, ХААНААС ХЭДИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨРӨНГӨ ЮУНД

 • ГАРЧ БАЙГААГ ЦОГЦ ХЭЛБЭРЭЭР ХАРУУЛНА.

 • - ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ ОРЖ БУЙ ХӨРӨНГИЙН

 • ЭХ ҮҮСВЭР БОЛОН ЗАРЦУУЛАЛТЫГ ТОДОРХОЙЛНО.

 • - БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАГЧДЫН ГАРГАХ ШИЙДВЭРТ

 • ТУСЛАНА.

 • МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ТООН МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАРУУЛÀÕÛÍ ÇÝÐÝÃÖÝÝ ÒÝÄÃÝÝÐÈÉà ÌÝÄÝÝËËÝÝÐ ÕÀÍÃÀÆ ªÃͪ.

 • -МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТООЦООНЫ

 • САНХҮҮ, БҮРТГЭЛИЙН УРСГАЛ МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ БОЛНО


3335838
ЭМҮТ-ны хүрээнд хийсэн судалгаанууд

 • ӨОЗС болон Амьжиргааны түвшний судалгаа.

 • ЭМ-ийн Төсвийн зарлагын судалгаа.

 • Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ТББ-уудын судалгаа.

 • Эмийн эргэлтийн сангийн судалгаа

 • Гадаадад эмчлүүлэгчдийн төлбөрийн судалгаа

 • ЭМ-ийн салбарт орж буй гадаадын зээл тусламжийн судалгаа3335838

Гадаад эх үүсвэр á¿ä¿¿â÷

тусламж

Õóðààìæ

Хамт олноор төлбөрийн

хийх эх үүсвэр

Õóðààìæ

Өрхөд үйлчлэх ашгийн бус байгууллага

Õóðààìæ

Хувийн хэвшлийн байгууллагуудаас

төлөх эх үүсвэр

шимтгэл

Хувийн (нийгмийн болон бусад) даатгал

шимтгэл

Нийгмийн хамгааллын сан

татаас

Õóðààìæ

татвар

тусламж

татвар

Улсын салбарын эх үүсвэр

Өрх, хувь

хүний

Төлбөр

Эмнэлгүүд

Өрх

Анхан шатны тусламж

Үйлчилгээний төлбөр

Эмийн сан

Эмчлүүлэгч

шилжүүлэг

Санхүүгийн урсгал: Санхүүгийн эх үүсвэр, Санхүүгийн агентлаг болон байгууллагууд

Төлбөр

Үйлчилгээний урсгал


ad