Maaseudun palveluohjelman esiselvityshanke
Download
1 / 13

Maaseudun palveluohjelman esiselvityshanke - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Maaseudun palveluohjelman esiselvityshanke. Esitys YTR:n Sihteeristölle 9.1.2013. Hankevetäjä Antonia Husberg, Kuntaliitto. Miksi?. Taustana huoli kasvavista haasteista palvelujen järjestämiselle maaseudulla .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maaseudun palveluohjelman esiselvityshanke' - donald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Maaseudun palveluohjelman esiselvityshanke

Maaseudun palveluohjelman esiselvityshanke

Esitys YTR:n Sihteeristölle 9.1.2013

Hankevetäjä Antonia Husberg, Kuntaliitto


Miksi
Miksi?

 • Taustana huoli kasvavista haasteista palvelujen järjestämiselle maaseudulla.

  • Palvelurakenne muuttuu yhä seudullisemmaksi ja etääntyy maaseudun ja erityisesti syrjäkylien asukkailta (taustalla kunta- ja palvelurakenneuudistus, kuntien taloudellinen tilanne, lainsäädännön muutokset ja osittain palvelukysyntään liittyvät muutokset).

  • Asiakaslähtöisyyttä teoriassa muttei käytännössä (Virkki ym. 2011)

 • Esiselvityshanke toteutetaan koska tietoa tarvitaan siitä mikä on arjen kannalta välttämättömien palvelujen tila maaseudulla ja miten arjen kannalta välttämättömät palvelut toteutetaan jatkossa.


Hankkeen p yhteisty kumppanit
Hankkeen pääyhteistyökumppanit

 • Kuntaliitto, hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja

 • Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

 • Kirkkohallitus

 • Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä

 • Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä

 • Kansalaistoiminnan teemaryhmä

 • Kulttuuriteemaryhmä

 • Maaseutuasumisen teemaryhmä

 • Kuntaliiton Pienten kuntien neuvottelukunta

 • Hankkeen kesto: 1.5.2012 – 31.5.2013.Esiselvityshankkeen toimet
Esiselvityshankkeen toimet

 • Täydennetään tietoa avainhenkilö-haastatteluilla

 • Toteutettu 11 kunnanjohtajan haastattelua. Haastatteluista koottu yhteenveto.

Tehtävänä on muodostaa kokonaiskuva maaseudun palveluista*.

 • Kootaan maaseudun peruspalveluja koskevaa jo olemassa olevaa tietoa eri tahoilta

Ehdotus maaseudun palveluohjelman sisältörungoksi ja toteutustavaksi

 • Valmistellaan maaseudun palveluohjelmaa

 • Selkeät ongelmakohdat (väliraportti)

 • Keskeiset toimijat koolle

 • Keskeiset toimenpiteet

*Koottu tieto tulee sellaisenaan toimia tietopankkina maaseudun palveluohjelman parissa työtä tekeville ja tietopankkina mm. maaseutututkijoille ja hankevalmistelijoille.


Toteutetut ja tulevat toimet

 • Asukas-näkökulma

 • LOPPU-RAPORTTI

 • Eri haastattelu-pohjaiset tutkimukset

 • Muut

 • MAPO ehdotuksen kokoaminen

 • VERKOSTO

 • RUNKO

 • joulu-tammikuu

 • Kootun tiedon pohjalta

 • väliraportti

 • Haastattelujen pohjalta yhteenveto

 • Huhtikuu 2013

 • Loppuraportti +

 • Loppuseminaari

 • Verkoston luomisen 2. askel

 • Tietopankki

 • Kunnan

 • näkökulma

 • Helmikuu 2013

 • Kutsuseminaari Kuntatalolla

 • Verkoston luomisen 1. askel

 • Avainhenkilöhaastattelut (10/15 18.9)

 • ARTTU-tutkimus ym.

 • Artikkelisarja (3-4 juttua) – teesien pohjalta (väliraportti -> loppuraportti). 1 kpl. asiantuntija-artikkeli


Esiselvityshankkeen ydinkysymys
Esiselvityshankkeen ydinkysymys

Esiselvitys-hanke

Maaseudun

ASUKAS

Kunta

Mahdollistavat tekijät

 • Tarpeet

 • Tilanne

 • Toimijat

Yhteiset tavoitteet

Arvot

Politiikka

Sitoutuminen

Konkreettiset toimet

MAPO


Hyvinvointia

Liikkuvan lääkärin palvelut

Terveyden ja sairaan-hoidon etä- konsultaa-tiot

Poliisi

Mediheli

Lähellä toimiva vanhusten-hoito

Terveyden-hoitajan kotikäynnit

Vartijan palvelut

ENSIAPU

Etsivä työ

(sosiaali ja terveys)

Terveys-huolto

Ateria-palvelut

Asumis-palvelut

Kuljetus-palvelut

Apteekki

Sujuvan arjen palvelut maaseudulla

Tuki-palvelut

Palvelua omalla kielellään

Julkinen liikenne

Pankki

Otto

Ruoka/ päivittäistavara

kauppa

Lähikoulu

Lasten päivä-hoito

Toimivat data-yhteydet

Tiet ja tienpito

Tapaamis-paikka/

Päivä-toimintaa (etsivä työ)

Harrastus-toimintaa

Asia-mies-posti

Kirjasto

Kulttuuri-toimintaa

Kansalaisopisto

Yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta


Tiedämme eri tutkimusten ja selvitysten perusteella, että muun muassa seuraavissa maaseudun palveluissa on saatavuuden ja saavutettavuuden puutteita:

 • iäkkäiden kotona asumista ja omatoimista selviytymistä tukevat palvelut (kotihoito ja kotipalvelut)

 • ikäihmisten kevyen hoidon palveluasumista kylillä

 • lapsiperheiden ennaltaehkäisevät kotipalvelut

 • lasten päivähoitopalvelut

 • ikäihmisten, lasten ja nuorten harrastustoimintapalvelut

 • syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutuspalvelut

 • terveyspalvelujen tavoitettavuus

 • sosiaalipalvelujen tavoitettavuus

 • julkiset kulkuyhteydet

 • toimivat tietoliikenneyhteydet

 • tiestön kunnossapito

 • pankkipalvelut

 • ruokakauppa

 • palvelujen koordinointi

 • palveluista tiedottaminen

 • Tilat

 • Monipalvelu- ja yhteispalvelu-pisteet

 • Kyläkoulut

 • Kylätalot

 • Kotiin vietävät palvelut

 • Koordinointi

 • Moni-ammatillisuus

 • Yhdistelmät

 • Etäpalvelut

 • Datayhteydet

 • Välineet

 • Osaaminen ja tuki

 • Lähilogistiikka

 • Liikkuminen

 • Henkilöt, tavarat, palvelut


Kunnanjohtajien n kemyksi maaseudun palvelujen kannalta keskeisist pullonkauloista haastattelut
Kunnanjohtajien näkemyksiä maaseudun palvelujen kannalta keskeisistä pullonkauloista (haastattelut)

”Rahat ei riitä”

 • Keskittämisen trendi ja lähipalvelun määrittäminen

 • Lainsäädäntöön liittyviä tekijöitä

 • Henkilöstön saanti ja joustavat oppimispolut

 • Väestön ikääntyminen ja veropohjan oheneminen

 • Etäisyydet ja perusinfrastruktuurin puutteet

 • Kuntalaisen vastuu itsestään ja omaisistaan

 • Muita mainittuja

  Viranomaisten välinen kommunikaation puute

  Ylläpidettävien (myös tyhjien) tilojen kunnille koituvat kustannukset


Tied mme
Tiedämme… keskeisistä pullonkauloista (haastattelut)

 • keskeisimmät palveluaukot.

 • että palveluverkon harveneminen on jatkunut pitkään ilmat, että uusia maaseutua palvelevia palvelumalleja on otettu laajemmin käyttöön (esim. lähilogistiikkamalli)

 • että harvaan asuttujen alueiden erityispiirteet ja –kysymykset jäävät usein piiloon. Valtakunnallisissa arvioinneissa nojataan keskiarvoihin ja painotetaan alueita, jossa tapahtumien keskimäärät ovat suurimpia (SM 20/2009)

 • että sujuvan arjen välttämättömät palvelut osa suurempaa kokonaisuutta (vrt. SM 20/2009, Palmgren 2011, 36)

 • että vapaaehtoisvoimat ovat maaseudulla paikoin täysimääräisessä käytössä tai puuttuvat kokonaan (Tedre ja Pulkkinen 2012)

 • Maaseudun asukkaiden omavastuu ja vastuu omaisista ja läheisistä on osa maaseudulla elämistä (katso Laitinen ja Oinas 2012).

 • että maaseudulla alueita jossa markkinaehtoisuus ei käytännössä toimi (Pihlaja 2010, Vihinen ja Moilanen 2013)

 • että perusoikeuksien toteutuksissa on puutteita ja, että tilanne on ongelmallinen erityisesti syrjäseuduilla

  (mm. Tedre ja Pulkkinen 2010, 2011, Peltonen 2010, Hämeenaho 2012, Juntunen 2012, Oinas 2012)

 • että maaseudun järjestöissä työmäärä voi palveluaukkoja paikatessa kasvaa niin suureksi, että tehtävää työtä ei enää voida toteuttaa vapaaehtoisvoimin (katso Pihlaja 2010).

 • että kolmannen sektorin toimintamahdollisuudet maaseudulla hankaloituvat avustustuottojen pienentyessä , hankerahoituksen sektoroituessa ja kilpailuneutraalisuuden vaatimusten kiristyessä.

 • että maaseudun palveluja on kehitetty laajasti eri hankkeiden kautta – Suomessa suuri kollektiivinen tietämys hyvistä käytännöistä, toimintamalleista ja palvelumalleista – Miten sitä tietoa ja kokemusta hyödynnetään ja kehitetään kiinteissä palvelurakenteissa?

Maaseudun oloissa merkityksellistä on tehdä ero palvelun saatavuuden ja saavutettavuuden välillä. Jos yhteiskunnallisesti tärkeä palvelu on tarjolla toimivilla markkinoilla, mutta kansalaisen ulottumattomissa, tosiasiallisesti tätä palvelua ei kansalaiselle ole.

(Wuori 2013, 55)


Maaseudun palveluohjelman valtakunnalliset toimet
Maaseudun palveluohjelman valtakunnalliset toimet keskeisistä pullonkauloista (haastattelut)

 • Arvo-päättäjät

 • Julkiset toimijat

 • Ei-julkiset toimijat

Valtakunnan taso

 • MITÄ TEHDÄÄN

  • Yhteisten tavoitteiden sopiminen

 • KUKA TEKEE

  • Vastuunjako

  • (julkinen, yksityinen, kolmas sektori, yksilö)

 • MITEN RAHOITETAAN

  • Yhteisten resurssien hallinta ja johtaminen

 • Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yhteistyö

 • Rahoitus

 • Normiohjaus

 • Lait

 • Säädökset

 • Rahoitus

 • Normiohjaus

 • Lait

 • Säädökset

Sanoista tekoihin

Alueellinen taso

Mikä rooli aluehallinnolla? (AVI:t, ELY:t, Maakuntien liitot)

 • Paikalliset ratkaisut ja toimet

 • Hankkeet

 • Hyvät käytännöt

 • Julkiset toimijat

 • Maaseutuvaikutusten arviointi

 • Ei-julkiset toimijat

Paikallinen taso

 • Maaseudun

 • asukkaiden

 • s.a.p.


Kiitos
Kiitos! keskeisistä pullonkauloista (haastattelut)

Maaseudun palveluohjelman esiselvitys-hanke

Antonia Husberg, VTM, hankevetäjä

[email protected]

Puh. 050 413 2066

http://www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/maaseudun_palveluohjelma


ad