Johtokunnat
Download
1 / 10

Johtokunnat - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Johtokunnat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Johtokunnat' - donagh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Johtokunnat

Johtokunnat

Hallinto- ja johtosäännön 8 §:n mukaan koulutuslautakunnan erityiseen ratkaisuvaltaan kuuluu nimetä johtokuntien jäsenet vanhempainkokousten esitysten perusteella koulujen oppilaiden vanhemmista ja henkilökunnan esitysten perusteella koulujen henkilökunnasta ja päättää johtokuntien tehtävistä.


Johtokunnan valinta
Johtokunnan valinta

 • rehtori kokoaa johtokuntaan esitettävien nimet ja lähettää ne hallinnolle/Mari Vuorisalo

 • valmiit esitykset 31.1.2009 mennessä, asia käsitellään helmikuun koulutuslautakunnan kokouksessa

 • pienillä kouluilla voi muun henkilökunnan edustusta harkita vallitsevan tilanteen mukaan

 • toimikausi on valtuustokausi

 • kokoonkutsujana toimii puheenjohtaja

 • tasa-arvon toteutuminen, 40 %:n edustus

 • lautakunnan talousarviossa on varattu rahaa kokousmenoihin

  • kokouksista lähetetään kokouspalkkiolista ja kerätään henkilötietolomakkeella tiedot maksua varten (Lanssista), lomake lähetetään Martti Karvolle, Henkilöstöhallinto, Hallituskatu 7


Johtokunnan kokoonpano
Johtokunnan kokoonpano

 • rehtori/ johtaja/apulaisjohtaja, joka toimii esittelijänä ja sihteerinä

 • opettajakunnan edustaja ja varaedustaja

 • koulun muun henkilökunnan edustaja

 • vanhempien edustajat (3-5 henkilöä), joista yksi toimii puheenjohtajana

 • yläasteella ja lukiossa oppilasedustaja, jolla on kokouksessa puheoikeus

 • koulutuslautakunnan edustaja


Johtokuntien m r
Johtokuntien määrä

 • jokaisella koululla on oma johtokunta

  • hallinnollisesti erilliset koulut voivat muodostaa yhteisen johtokunnan

 • yhtenäisessä peruskoulussa on yksi johtokunta

 • jokaisella lukiolla on oma johtokunta


Johtokunnan teht v t dia 1 5
Johtokunnan tehtävät dia 1/5

 • kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa

 • johtokunnan tehtävät ovat keskeisiltä osiltaan kehittämistehtäviä, työskentelyssä voidaan painottaa koulukohtaisesti eri asioita

 • kaikki johtokunnat hyväksyvät koulun työsuunnitelman, koulun järjestyssäännöt sekä oppilaskunnan säännöt

 • muita koulutuslautakunnan päättämiä tehtäviä (Johtokunnan tehtävät diat 2-5) käsitellään ja kehitetään johtokunnissa koulun tarpeiden mukaan


Johtokunnan teht v t dia 2 5
Johtokunnan tehtävät dia 2/5

 • kasvatuksen ja opetuksen kehittäminen

 • fyysisen ja sosiaalisen oppimisympäristön kehittäminen

 • koulun sisäisen ja ulkoisen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen

 • kodin ja koulun välisen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen

 • oman toiminnan arvioinnin kehittäminen


Johtokunnan teht v t dia 3 5
Johtokunnan tehtävät dia 3/5

 • hyväksyy työsuunnitelman

 • hyväksyy järjestyssäännöt

 • hyväksyy oppilaskunnan säännöt

 • edistää koulun tehtäviin liittyvää yhteistyötä lähiyhteisön kanssa

 • edistää koulun tehtäviin liittyvää tiedottamista

 • edistää yhteistyötä muiden koulujen kanssa

 • antaa lausunnon rehtorin/johtajan valinnasta

 • antaa pyydettäessä lausunnon oppilaan määräaikaisesta erottamisesta koulusta


Johtokunnan teht v t dia 4 5
Johtokunnan tehtävät dia 4/5

YHTEISTYÖ

 • luokkakohtainen yhteistyö vanhempien kanssa

 • vanhempainillat

 • luokka-asteiden sisäinen ja luokka-asteiden välinen

 • muut koulut ja oppilaitokset sekä yhteistyökumppanit

 • lähiympäristö

 • oppilaskunnat

  TOIMINNAN ARVIOINTI

 • arviointipalaute vanhemmille

 • itsearviointi

 • tiedottamisen käytäntö (tiedotuslehti)

 • ulkoiseen arviointiin osallistuminen

 • oppilaan ohjaus


Johtokunnan teht v t dia 5 5
Johtokunnan tehtävät dia 5/5

KASVATUS

 • mitä kasvatuksellisia asioita painotetaan (esim. käytös)

 • säännöt, poissaolot

 • kasvatuskäytännöt

  OPETUS

 • työsuunnitelma

 • opetuksen painotukset

 • menetelmät

 • valinnaisuus

 • oppilaskunnat

  OPPIMISYMPÄRISTÖT

 • luokat ja liikuntapaikat

 • piha

 • lähiympäristö

 • turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö


Johtokunnan raportointi
Johtokunnan raportointi

 • pöytäkirjasta lähetetään kopio hallinnolle

 • johtokunnassa esille nousevat asiat ja ongelmat voidaan tarvittaessa tuoda tiedoksi tai käsiteltäväksi koulutuslautakuntaan


ad