slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VII SİNİF İNFORMATİKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VII SİNİF İNFORMATİKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

VII SİNİF İNFORMATİKA - PowerPoint PPT Presentation


  • 308 Views
  • Uploaded on

VII SİNİF İNFORMATİKA. MÖVZU: “ ALQORİTM HAQQINDA MƏLUMAT”. YUXARIDA DEDİKLƏRİMİZİ NƏZƏRƏ ALARAQ ALQORİTMƏ AŞAĞIDAKI KİMİ TƏRİF VERMƏK OLAR.: ALQORİTM – MÜƏYYƏN MƏQSƏDƏ ÇATMAQ ÜÇÜN İSTİFADƏÇİNİN İSTİFADƏ ETDİYİ ƏMƏLLƏR ARDI- CILLIĞINDAN İBARƏTDİR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VII SİNİF İNFORMATİKA' - dominick-hickey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VII SİNİF

İNFORMATİKA

MÖVZU: “ ALQORİTM HAQQINDA MƏLUMAT”

slide2

YUXARIDA DEDİKLƏRİMİZİ NƏZƏRƏ ALARAQ ALQORİTMƏ

AŞAĞIDAKI KİMİ TƏRİF VERMƏK OLAR.:

ALQORİTM – MÜƏYYƏN MƏQSƏDƏ ÇATMAQ ÜÇÜN

İSTİFADƏÇİNİN İSTİFADƏ ETDİYİ ƏMƏLLƏR ARDI-

CILLIĞINDAN İBARƏTDİR.

“ALQORİTM” SÖZÜNÜN YARANMA TARİXİ İSƏ ORTA ASİYA

RİYAZİYYATÇISI İBN MUSA ƏL-XARƏZMİNİN ŞƏRƏFİNƏ OLARAQ

ADLANDIRILMIŞDIR. ƏL –XƏRAZİM İLK DƏFƏ OLARAQ ONLUQ SAY

SİSTEMİNDƏ HESABLAMALARIN QAYDASINI VERMİŞ VƏ ƏDƏDİN

YAZILIŞINDA BURAXILMIŞ MÖVQEYİ GÖSTƏRMƏK ÜÇÜN 0 “SIFIR”

RƏQƏMİNDƏN İSTİFADƏ ETMİŞDİR.

slide3

HƏR HANSI HƏRƏKƏTLƏR ARDICILLIĞININ (PLAININ)

ALQORİTM ADLANMASI ÜÇÜN 0NUN AŞAĞIDAKI ÜÇ XASSƏYƏ

MALİK OLMASI VACİBDİR:

1. MÜƏYYƏNLİK“ALQORİTMİN HƏR ADDIMI AYDIN,

DƏQİQ , BİRMƏNALI OLMALIDIR.

2. KÜTLƏVİLİK“ ALQORİTM VERİLƏNLƏRİN BÜTÜN

QİYMƏTLƏRİ ÜÇÜN İSTİFADƏ OLUNA BİLƏR.

3. NƏTİCƏLİLİK “ ALQORİTM AXTARILAN NƏTİCƏNİN ALINMASINA GƏTİRİB ÇIXARAR.

slide4

Alqoritminnövləri

budaqlanan

xətti

dövrü

slide5

Alqoritminqrafik formada quruluşu

Şərt

yox

Alqoritminqrafik formada q Alqoritminqrafik formada quruluşuuruluşu

Giriş \ çıxış

Başlanğıc \ son

Emal

DÖVRÜ

slide6
Alqoritm – qarsıya qoyulmuş məsələnin həllinə aparıb çıxaran sonlu sayda əməllər ardıcıllığıdır.

Alqoritm sözü Əbu Abdullah Muhamməd İbn Musa əl – Xarəzminin adı ilə bağlıdır.

slide7

RİYAZİYYATDAN BİR NEÇƏ SADƏ ALQORİTMƏ BAXAQ

İKİ ƏDƏDİN HASİLİNİN VƏ CƏMİNİN TAPILMASI ALQORİTMİ

ALQORİTMİN BAŞLANĞICI

BAŞ

İKİ ƏDƏDİN DAXİL EDİLMƏSİ

A, B

S= A+B

CƏMİN TAPILMASI

P=A*B

HASİLİN TAPILMASI

S, P

NƏTİCƏLƏRİN ÇAP EDİLMƏSİ

SON

ALQORİTMİN SONU

slide8

BAŞ

A, B

YOX

A>B

MAX=B

MAX=A

MAX=

SON

İKİ ƏDƏDİN ƏN BÖYÜYÜNÜN TAPİLMASI

slide9

baş

1 –DƏN N-Ə DƏK ELEMENNTLƏRİN

CƏMİNİN TAPILMASI

Verilenlerin daxil

edilməsi

İLK QİYMƏTİN

VERIRILMƏSİ

Dövrün parametri

NÖVBƏTİ QİYMƏTİ

HESABLANMASI

Nəticənin çap

olunması

son

slide10

ƏN QƏDİM ALQORİTMLƏR

BƏZİ RİYAZİ ALQORİTMLƏRİN YAŞI BİR NEÇƏ MİNİLDİR. ƏN

QƏDİM ALQORİTMLƏRDƏN BİRİ İKİ MÜSBƏT ƏDƏDİN ƏBOB-

NUN TAPILMASI ÜÇÜN EVKLİD ALQORITMIDIR.

ƏBOB (A, B)=?

BÖLMƏ ÜSULU

A=36 VƏ B=27

36= 27*1+9

27=9*3 +0

ƏBOB(36, 27)=9

ÇIXMA ÜSULU

A=36 VƏ B=27

A=9 B=27

A=9 B=18

A=9 B=9

ƏBOB(36, 27)=9

slide11

AŞAĞIDA ALƏTLƏR PANELİNDƏN İSTİFADƏ EDƏRƏK

“AVTOFİQUR ” “BLOK SXEM” UZRƏ ALQORİTM TƏRTİB

EDİN

  • ÜÇ ƏDƏDİN ƏDƏDİ ORTASİNİ TAPAN ALQORİTMİN BLOK SXEMİNİ TƏRTİB EDİN.
  • SİZƏ NAĞILLARDAN TANIŞ OLAN “ CANAVAR, KEÇİ, OT” MƏSƏLƏSİ ÜÇÜN ALQORİTMİN SXEMİNİ QURUN
slide12

AŞAĞIDA ALƏTLƏR PANELİNDƏN İSTİFADƏ EDƏRƏK

“AVTOFİQUR ” “BLOK SXEM” UZRƏ ALQORİTM TƏRTİB EDİN

  • ÜÇ ƏDƏDİN ƏDƏDİ ORTASİNİ TAPAN ALQORİTMİN BLOK SXEMİNİ TƏRTİB EDİN.
  • SİZƏ NAĞILLARDAN TANIŞ OLAN “ CANAVAR, KEÇİ, OT” MƏSƏLƏSİ ÜÇÜN ALQORİTMİN SXEMİNİ QURUN

A K O C

1. O C

A K

K

2. A O C

3. 0

A K C

C

4. A K O

5. K

A O C

6. A K

O C

7

A K O C

slide13

EV TAPŞIRIĞI

1. ALQORİTM ANLAYIŞI MOVZUSUNU

ÖYRƏNMƏK

2. DÖDBUCAQLILARIN NÖVLƏRİNİN

TƏSVİRİNƏ DAİR BLOK SXEM QURN

3. SVETOFORUN MAŞINLARİN HƏRƏKƏTİNİ

TƏNZİMLƏYƏN İŞ PRİNSİPİNİ BLOK

SXEM ŞƏKLİNDƏ TƏSVİR EDƏN ALQORİTM

QURUN