R wnowaga w wiecie nier wno ci grupy wsparcia dla os b po chorobie psychicznej
Download
1 / 16

„Równowaga w świecie nierówności - grupy wsparcia dla osób po chorobie psychicznej „ - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

„Równowaga w świecie nierówności - grupy wsparcia dla osób po chorobie psychicznej „. „Praca jest dobrem, które zapewnia Człowiekowi godność. Przez pracę Człowiek nie tylko zaspokaja swoje potrzeby, ale także urzeczywistnia siebie jako Człowieka” Jan Paweł II, Encyklika Laborem Exercens.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „Równowaga w świecie nierówności - grupy wsparcia dla osób po chorobie psychicznej „' - dom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

„Praca jest dobrem, które zapewnia Człowiekowi godność. Przez pracę Człowiek nie tylko zaspokaja swoje potrzeby, ale także urzeczywistnia siebie jako Człowieka”Jan Paweł II, Encyklika Laborem Exercens


Program Inicjatywy Wspólnotowej Equal, wspołfinansowany ze środków EFS, ma na celu wyrównywanie szans, niwelowanie nierówności i eliminowanie wszelkich przejawów dyskryminacji na rynku pracy


Inicjatywa Equal skierowana jest środków EFS, na ponadnarodową współpracę w zakresie promocji nowych środków przeciwdziałania bezrobociu, zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji i nierówności na rynku pracy oraz wykluczeniu społecznemu


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków EFS, partner w projekcie Equal ma za zadanie prowadzenie grupy wsparciatj. wsparcie beneficjentów i zwiększenie kompetencji psychospołecznych w zakresie gotowości do podjęcia i utrzymania się w rolach zawodowych


Działanie jest skierowane do środków EFS, 15 beneficjentów ostatecznych, którzy są po przebytym kryzysie psychicznym.


Grupę wsparcia prowadzi dwóch doświadczonych psychologów. Grupa ma charakter zamknięty, beneficjenci będą spotykać się przez okres 1 roku.


Harmonogram spotka grupy wsparcia
Harmonogram spotkań grupy wsparcia : psychologów.

 • wrzesień- listopad 2006 - spotkania GW odbyły się

  4 razy w miesiącu

 • grudzień 2006- luty 2007- spotkania GW odbywają się 3 razy w miesiącu

 • marzec - maj 2007- spotkania GW odbędą się

  2 razy w miesiącu

 • czerwiec – sierpień 2007 - spotkania GW odbędą się

  1 raz w miesiącu

  Każde spotkanie trwa 2 h.


Cel dzia ania grupy
Cel działania grupy: psychologów.

 • edukacja: promocja zdrowia, aktywne uczestnictwo w leczeniu, umiejętność życia z chorobą itp..

 • zwiększenie samooceny i aspiracji zawodowych

 • zwiększenie motywacji do szukania pracy

 • nauka radzenia sobie w sytuacjach stresowych

 • wzmocnienie umiejętności społecznych niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie

 • podnoszenie umiejętności w zakresie autoprezentacji, komunikacji

 • nauka nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich itp..


Schemat spotka grupy wsparcia
Schemat spotkań grupy wsparcia: psychologów.

 • rozpoczęcie(rozmowa na temat programu spotkania)

 • rundka(z czym przychodzę: uczucia, myśli,spostrzeżenia, oczekiwania)

 • część edukacyjna(krótki miniwykład na wcześniej ustalony temat- psycholog prowadzący grupę wsparcia)

 • dyskusja (dotyczy części edukacyjnej)

 • sprawy członków grupy (analiza sytuacji jednego z beneficjentów, informacje zwrotne od uczestników spotkania)

 • rundka końcowa (domykanie spraw, uczuć ”z czym wychodzę ze spotkania”)

 • sprawy organizacyjne (tematyka kolejnych spotkań, analiza aktualnych potrzeb, oczekiwań, sprawy organizacyjne)

 • treningautogenny wg Szulca, ćwiczenia relaksacyjne lub ćwiczenia relaksacyjne z wizualizacją


Zak adane rezultaty
Zakładane rezultaty: psychologów.

 • włączenie do aktywności zawodowej beneficjentów projektu

 • działania edukacyjne pozwolą kształtować umiejętności radzenia

  z chorobą, wymienić doświadczenia uczestników w radzeniu sobie z nieakceptowanymi społecznie zaburzeniami zachowań, kształtować właściwe postawy środowiska lokalnego

 • nabycie przez uczestników następujących umiejętności: kompetencji: wyrażania pozytywnych emocji, zrozumienia własnych reakcji emocjonalnych, obniżania poziomu napięcia emocjonalnego, aktywnego inicjowania pomocy ze strony innych osób i instytucji, przywracania poczucia bezpieczeństwa, podnoszenia samooceny, poczucia własnej wartości, godności

 • zmniejszenie marginalizacji i izolacji b.o.

 • nabycie i rozwój umiejętności związanych z wchodzeniem

  w społeczne interakcje, podniesienie poziomu kompetencji społecznych


Podsumowanie
Podsumowanie psychologów.

Metoda pracy grupowej może oddziaływać na wszystkie obszary życia społecznego jednostki.

W naszym przekonaniu oddziaływanie grupowe jest leczeniem z wyboru.

Metoda grupowa wpływa na aktywizację jednostki poprzez wsparcie emocjonalne w formie: poradnictwa opartego na wzajemnych doświadczeniach w sferze psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej.

Metoda pracy grupowej wyróżnia się dużą elastycznością umożliwiającą szybkie reagowanie na pojawiające się problemy i możliwości dostosowania do aktualnego zapotrzebowania.


Grupy wsparcia psychologów. miewają niezwykłą siłę, która może dawać uczestnikom nowy napęd, uruchamiać ich kreatywność i aktywność


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach psychologów. Partner nr 9 w projekcie EQUAL A 0340 d 2 „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej”

PARTNER NR 9

MIASTO SUWAŁKI - MOPS


Materiał opracowała: psychologów. Aneta Jabłońska-WisieckaKoordynator podprojektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach


Dziękuję Państwu psychologów. za uwagę!


ad