slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
How TPP can stop Illegal Wildlife Trading PowerPoint Presentation
Download Presentation
How TPP can stop Illegal Wildlife Trading

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
dom

How TPP can stop Illegal Wildlife Trading - PowerPoint PPT Presentation

133 Views
Download Presentation
How TPP can stop Illegal Wildlife Trading
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. How TPP can stop Illegal Wildlife Trading Làm thế nào TPP có thể ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp

 2. Tổ chức động vật châu Á Animals Asia Foundation • Animals Asia Foundation is an international NGO working in animal welfare in Vietnam and China. • Established in 1998 by Jill Robinson MBE • In Vietnam, Animals Asia is collaborating with Directorate of Forestry, MARD in establishing a Moon Bear Rescue Centre and works toward ending bear bile farming and trading. • We have rescued over 350 bears from bear bile farms in China and Vietnam • TổchứcĐộngvậtChâu Á làmộttổchức phi chínhphủhoạtđộngvìlợiíchcủađộngvật ở Việt Nam vàTrungQuốc • Đượcthànhlậpnăm 1998 bởi Jill Robinson MBE • Ở Việtnam, Tổchứcđộngvậtchâu Á hợptácvớiCụckiểmlâm, MARD đểthànhlậpmột Trung tâmcứuhộgấuvàhoạtđộngnhằmngănchặnnạnbuônbánvàchănnuôigấulấymật • Chúngtôiđãcứuđượchơn 350 con gấukhỏicáctrạinuôigấulấymật ở TrungQuốcvàViệt Nam

 3. Buôn bán trái phép động vật hoang dã Illegal Wildlife Trading • Buôn bán trái phép động vật hoang dã ước tính trị giá gần 20 tỉ USD mỗi năm và đứng thứ hai sau buôn ma túy và vũ khí • The international illegal wildlife trade is valued around $20 billion US annually and is only second to drugs and weapons trading.

 4. Buôn bán trái phép động vật hoang dã Illegal Wildlife Trading • Southeast Asian wildlife species, such as tigers, bears, elephants, pangolins, primates... are disappearing rapidly because of their high commercial value in the illegal wildlife trade. • Các loài động vật hoang dã Đông nam á như hổ, gấu, voi, tê tê, động vật linh trưởng… đang biến mất với tốc độ nhanh vì giá trị thương mại cao của các loài này trong buôn bán động vật hoang dã

 5. Buôn bán trái phép động vật hoang dã ở Việt Nam Illegal Wildlife Trading in Vietnam • Đầu những năm 1990, buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã tại Việt nam ước tính đạt giá trị 24 triệu USD mỗi năm (Donovan, D.G.ed.1998). Đến năm 2000, ước tính đạt 66,5 triệu USD (Nguyen Van Song, 2003) • Năm 2008, ước tính tổng lượng buôn bán động vật hoang dã trong và ngoài Việt Nam đạt 3,500 – 4,000 tấn 1 năm (Nguyen Van Song, 2008) • In the early 1990s, the illegal wildlife trade in Vietnam was estimated at $24 million annually (Donovan, D.G. ed. 1998). By 2002, it was estimated at $66.5 million (Nguyen Van Song. 2003) • In 2008, it was estimated the total volume of illegal wildlife trade in and out of Vietnam is 3,500 to 4,000 tonnes per year. (Nguyen Van Song, 2008)

 6. Đấu tranh với nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã Combating Illegal wildlife trade • Vietnam is becoming a hub for international illegal wildlife trade. • Since 2005 Hai Phong Port authority has confiscated 13.5 tons of elephant tusk and more than 30 tons of wildlife meat. • In 2010, Hai Phong Port customs officials detected four cases of illegal elephant tusks being temporarily imported into Vietnam for re-export. Source: http://www.thanhniennews.com/2010/ Pages/20110605163024.aspx (1 of 2)09/06/2011 6:45:16 SA • Việt Nam đangtrởthànhmộttrungtâmbuônbántráiphépđộngvậthoangdã • Từnăm 2005, lãnhđạocảngHảiphòngđãbắt 13,5 tấnngàvoivàhơn 30 tấnthịtđộngvậthoangdã • Năm2010, cánbộhảiquancảngHảiphòngđãpháthiệnra 4 trườnghợpngàvoitạmnhậptráiphépvàoViệt Nam đểtáixuất Nguồn: http://www.thanhniennews.com/2010/ Pages/20110605163024.aspx (1 of 2)09/06/2011 6:45:16 SA

 7. Đấu tranh với nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã Combating Illegal wildlife trade • Between 4,000 and 4,500 tons of wildlife are transited in Vietnam each year and are mainly smuggled into China. • Authorities face difficulties in detecting illegal trade because of limited resource and smugglers are becoming more craftier. • Vietnam Government has introduced good wildlife protection laws to combat the illegal trade (Laws: 29/2004/QH11, 20/2008/QH12; Decrees 32/2006/ND-CP, 82/2006/ND-CP). Source: http://www.thanhniennews.com/2010/ Pages/20110605163024.aspx (1 of 2)09/06/2011 6:45:16 SA • Khoảng4,000 đến 4,500 tấnđộngvậthoangdãđượcquácảnhvàoViệt Nam mỗinămvàchủyếuđượcbuôn lậu vào TrungQuốc • Cáccơquanchứcnăngphảiđốimặtvớinhiềukhókhănđểpháthiệnrahành vi buônbántráiphép do hạnchếvềnguồnlựcvànhữngkẻbuônlậungàycàngtinh vi hơn • ChínhphủViệt Nam đãgiớithiệuluậtbảovệđộngvậthoangdãđểchống lạinạnbuônbántráiphép(Luật: 29/2004/QH11,20/2008/QH12; Sắclệnh 32/2006/ND-CP, 82/2006/ND-CP). Nguồn: http://www.thanhniennews.com/2010/ Pages/20110605163024.aspx (1 of 2)09/06/2011 6:45:16 SA

 8. Illegal Bear Bile Trading Buôn bán mật gấu trái phép The worldwide trade in bear parts is estimated to be a $2 Billion industry. Buôn bán các bộ phận của gấu ước tính 2 tỷ USD Source:http://www.koreananimals.org/info/news/bears.htm

 9. Asiatic Black Bear ( Moon Bear) Malayan Sun Bear Both are CITES Appendix I species

 10. Gấu được luật pháp bảo vệ Bears are protected by laws National Laws: • Article 190, Amended Penal Code 37/2009/QH12. • Decree 32/2006/ND-CP • Bear Keeping Regulation 95/2008/QD-BNN International Laws: • CITES (Convention in the trade of endangered fauna and flora species): Appendix 1: ban of all commercial trade. Vietnam is a member of CITES since 1994. • CITES: Conservation of and trade in bears Decision 11.43, 2007, and Resolution Conf. 10.8 (Rev. CoP14) 2002, 2004, 2007. Luậtquốcgia • Điều 190, hiếnphápsửađổi 37/2009/QH12. • Nghị định 32/2006/ND-CP • Quyết định 95/2008/QD-BNN về Quy chế Quản lý Gấu nuôi Luậtquốctế • CITES (Côngướcvềbuônbáncácloàiđộngthựcvậtđangbịnguyhiểm): Phụlục 1: cấmbuônbándưới mọi hình thức. Việt Nam làthànhviêncủa CITES từ 1994 • CITES: Bảotồnvàbuônbángấu. Quyếtđịnh11.43.2007 và Nghị quyết Conf. 10.8 (Rev. CoP14) 2002, 2004, 2007.

 11. Thế nào là nuôi gấu lấy mật What is Bear Bile Farming • Bears are captured from the wild and kept in cages on farms • About 3600 bears are kept on bear farms in Vietnam (2009, Forest Protection Department) • Gấu được nhốt trong lồng nuôi • Khoảng 3600 con gấu được nuôi trong các trang trại gấu ở Việt Nam (2009, Cục kiểm lâm) Thu Huynh Bear Farm, Hanoi

 12. Mật gấu là gì? What is bear bile? • Use in traditional medicine to treat heat related illness, liver complaints… • Active ingredient: UDCA (URSODEOXYCHOLIC • ACID), 40% of bile acids. • Extracting and selling bear bile are illegal in Vietnam • Được sử dụng làm thuốctruyềnthốngchữacácbệnhliênquanđếnnóng, đaugan… • Thànhphần: UDCA (URSODEOXYCHOLIC ACID ), 40% acid mậtgấu • Chiếtxuấtvàbánmậtgấulàhành vi tráiphép ở Việt Nam

 13. Những phát hiện chính trong báo cáo TRAFFIC 2011 về buôn bán mật gấu ở Đông Nam Á Key findings of TRAFFIC’s 2011 bear bile trading report in South East Asia • China, Japan, Malaysia, Myanmar and Viet Nam are producers of bear bile products in Asia. • The majority of the trade in bear bile is illegal, violating national laws in most countries/territories and legislation concerning imports and exports in all of them. • CITES is clearly being ignored and national regulations are largely not enforced as raw bile, manufactured bile products and live bears are being commonly traded across country/territory borders. • Trung Quốc, Malaysia, Myanmar và Việt Nam là những nước sản xuất các sản phẩm mật gấu ở châu Á • Hầu hết buôn bán mật gấu là trái phép, vi phạm luật quốc gia ở các nước/ lãnh thổ và luật liên quan đến xuất khẩu và nhập khẩu ở các nước này • CITES rõ ràng đã bị bỏ qua và luật quốc gia không được thực thi vì mật gấu thô, các sản phẩm mật gấu qua chế biến và gấu sống vẫn đang được buôn bán trên biên giới các quốc gia/ lãnh thổ Source:Foley, K.E., Stengel, C.J. and Shepherd, C.R. (2011). Pills, Powders, Vials and Flakes: the bear bile trade in Asia. TRAFFIC Southeast Asia, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

 14. Illegal Bear Bile Trading Route in South East Asia Con đường buôn bán mật gấu ở Đông Nam Á Source: Foley, K.E., Stengel, C.J. and Shepherd, C.R. (2011). Pills, Powders, Vials and Flakes: the bear bile trade in Asia. TRAFFIC Southeast Asia, Petaling Jaya,

 15. Tại sao buôn bán mật gấu vẫn tồn tại? Why Bear bile trade is still rampant? Problems: • Countries are not enforcing national laws • CITES alone will not end bear bile trading. It is a good tool to stop illegal wildlife trading if use effectively by members. • CITES lacks real ‘teeth’ to force members to abide to the Convention • Newly established ASEAN-WEN is also only a tool to increase collaboration between countries, and like CITES, it lacks teeth in forcing countries to act. Vấnđề: • Cácnướckhôngthựcthiluậtquốcgia • Chỉcó CITES sẽkhôngkếtthúcđượcnạnbuônbánmậtgấu. Đólàcôngcụtốtđểngănnạnbuônbántráiphépđộngvậthoangdãnếucácthànhviênsửdụngmộtcáchhiệuquả • CITES thiếunhững “cáirăng” thậtsựđểbắtcácthànhviênphảituântheoCôngước • ASEAN-WEN mớithànhlậpcũngchỉlàcôngcụđểtăngsựhợptácgiữacácnướcvàgiốngnhư CITES, côngcụnàyvẫnthiếu “răng” đểbắtcácquốcgiaphảihànhđộng

 16. Tại sao buôn bán mật gấu vẫn tồn tại? Why Bear bile trade is still rampant? Key Solutions: • Mechanism requiring countries to enforce national and international law • Mechanism encouraging countries to increase cross border coperation Giảiphápchính • Cần có cơ chếyêucầuquốcgiaphảithựcthiluậtquốcgiavàquốctế • Cần có cơ chếkhuyếnkhíchcácnướctănghợptácbiêngiới

 17. TPP có thể giúp kết thúc nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã và bảo tồn các loài bị nguy hiểm How TPP can help end illegal wildlife trading and conserve endangered species At the very least TPP should contain: • Provisions that would require all Parties to prohibit imports/exports of wildlife and plant products taken in violation of domestic and foreign laws • Provisions on penalties and law enforcement of violations of domestic wildlife protection laws • Provisions that will enhance implementation of CITES, including CITES resolutions related to critically endangered species. • Provisions on failures to implement domestic and/or international laws will result in dispute settlement. Ítnhất TPP cầnphảigồm: • Cácđiềukhoảnyêucầutấtcảcácbêncấmxuất, nhậpkhẩusảnphẩmtừđộngthựcvậthoangdã vi phạmluậttrongvàngoàinước • Cácđiềukhoảnphạtvàthựcthiluậtpháp do vi phạmluậtbảovệđộngvậthoangdã trong nước • Cácđiềukhoảnnhằmtăngcườngthựcthi CITES, baogồmcácgiảiphápliênquanđếncácloàiđangcónguycơtuyệtchủng • Cácđiều khỏan về khôngthựcthiluậttrongnướcvà/hoặcluậtquốctếvàgiảiquyếttranhchấp

 18. Cintron & Bradly were rescued in April 2011 at the Vietnam-Lao border Cintron & Bradly được giải cứu vào tháng 4/2011 tại Biên giới Việt - Lào