slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
H izkuntza-probetarako eta H izkuntzak E baluatzeko E uropako E lkartea www.ealta.eu.org PowerPoint Presentation
Download Presentation
H izkuntza-probetarako eta H izkuntzak E baluatzeko E uropako E lkartea www.ealta.eu.org

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
dom

H izkuntza-probetarako eta H izkuntzak E baluatzeko E uropako E lkartea www.ealta.eu.org - PowerPoint PPT Presentation

138 Views
Download Presentation
H izkuntza-probetarako eta H izkuntzak E baluatzeko E uropako E lkartea www.ealta.eu.org
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hizkuntza-probetarako eta Hizkuntzak Ebaluatzeko Europako Elkartea www.ealta.eu.org

 2. EALTAren helburu nagusia EALTAren egitekoa da hizkuntzen ebaluazioaren eta hizkuntza-proben oinarri teorikoak ulertzen laguntzea, eta hizkuntza-probak eta ebaluazio-jarduerak hobetzea eta partekatzea Europa osoan zehar.

 3. Ebaluazio eta proben jarduera egokirako EALTAren gida-lerroak, lehenik eta behin, hiru hartzaile motari daude zuzenduak: Ondorengo arloetan ari direnei: • ebaluazio eta hizkuntza-probetarako irakasleen trebakuntzan • gelako ebaluazio eta probetan • erakunde edo zentro publiko eta pribatuetan hizkuntza probak prestatzen

 4. Partaide diren hiru talde horientzat zenbait printzipio ezartzen dira: ikasle/azterketariekiko errespetua erantzukizuna zuzentasuna fidagarritasuna baliotasuna partaide diren talde guztien arteko elkarlana

 5. EALTAren gida-lerroak hizkuntza-probetan eta hizkuntzen ebaluazioan jokabide egokia izateko

 6. Proben arloan eta ebaluazioan irakasleen prestakuntzan ardura duten EALTAren kideek ondorengo galderen erantzunak argi izan beharko dituzte eta hala adierazi prestaketan zerikusia duten guztiei (prestatzen ari diren irakasleak, lanean ari diren irakasleak, kurrikulu eta ikasketa planen garatzaileak)

 7. Adibideak • Nolako garrantzia du prestaketak ebaluazio arloan trebatzen ari diren irakasleentzat? • Argi azaltzen zaizkie, prestatzen ari diren irakasleen ingurunerako, proben eta ebaluazioen oinarrizko printzipioak (adibidez, baliotasuna, fidagarritasuna,zuzentasuna, atzera eragina)? • Irakasleen prestaketan nolakoa da teoriaren eta praktikaren arteko oreka? • Zenbateraino hartzen dute parte trebatzen ari diren irakasleek ebaluazio prozedurak garatzen, azterketak probatzen eta ebaluatzen?

 8. Gelako probetan eta ebaluazioan lanean ari diren EALTAren kideek argi izan beharko dituzte ondorengo galderen erantzunak eta hala adierazi zerikusia duten guztiei (bereziki ikasleei/ikastetxeetako ikasleei eta, ahal den neurrian, gurasoei):

 9. Adibideak • Zein da ebaluazioaren helburua? • Zein neurritan egokitzen zaizkie ebaluazio-prozedurak ikasleei? • Nolako ahalegina egiten da ebaluazioaren emaitzak zehatzak eta zuzenak direla ziurtatzeko? • Kontuan hartzen da ikasleen ikuspuntua ebaluazio prozedurei dagokienean? • Zein neurri hartuko dira kontuan ikaskuntza hobetzeko? • Nolako feedbacka jasotzen dute ikasleek?

 10. Hizkuntza-probak gauzatzearekin zerikusia duten EALTAren kideek argi izan beharko dituzte ondorengo galderen erantzunak eta hala adierazi zerikusi zuzena duten guztiei (irakasleei/ikasleei/biztanleriari, oro har).

 11. Are gehiago, azterketak gauzatzen dituztenek elkarrizketa bultzatu behar dute beren erakundeetan erabaki hartzaileekin, jokabide onaz eta txarraz ohartuta daudela ziurtatzeko, ebaluazio sistemen eta jokabidearen kalitatea bermatzeko helburuarekin.

 12. Adibideak • Proben zehaztapenak ematen dira? • Proba diseinatzen dutenek eta itemak idazten dituztenek eskarmentua dute ebaluatu nahi duten mailan? • Nolako prestakuntza izan dute azterketa diseinatu eta itemak idazten dituztenek? • Proba pilotuak egiten dira? • Zuzentzaileak prestatzen dira proba aldi bakoitzerako?

 13. Adibideak • Ohikoa da bigarren zuzenketa, puntuazio subjektiboa duten probetan? Kalkulatzen da inter/intra fidagarritasuna (norberarena eta zuzentzaileen artekoa? • Zein da atzera eragina? Nolako ikerketak egin dira hori jakiteko? • Zein prozedura bideratzen dira, probak kurrikuluaren aldaketetara egokitzen direla ziurtatzeko? • Europako Erreferentzia Markoaren eskalak erabiltzen dira probaren maila adierazteko? • Nolako frogak daude probak eta azterketak Europako Erreferentzia Markoarekin lotzeko erabili den prozesuaren kalitateaz?

 14. Gida-lerroen itzulpen amaituak(2007ko urrian) • •  alemana • •  armeniera • •  bulgariara • •  daniera • •  errumaniera • •  errusiera • •  eslobeniera • •  estoniera • •  euskara • •  finlandiera • •  frantsesa • •  gaztelera • •  georgiera • •  greziera • •  hungariera • •  ingelesa (EB) • •  italiera • •  katalana • •  letoniera • •  lituaniera • •  luxenburgera •  nederlandera •  norbegiera (bokmål + nynorsk) •  poloniera •  suediera •  turkiera •  txekiera

 15. Hizkuntza-proben eta ebaluazioaren jarduera egokirako EALTAren gida-lerroak osorik irakurtzeko eta hainbat hizkuntzatako bertsioak kontsultatzeko ikus www.ealta.eu.org