จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
Download
1 / 38

3. 1 - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม. .บอกชนิดของเวอร์เนียร์ได้. 2.บอกหน้าที่และส่วนประกอบของเวอร์เนียร์ได้. 3. อธิบายหลักการแบ่งสเกลเวอร์เนียร์ค่าความละเอียด 1/20 , 1/50 มม. ได้ถูกต้อง. 4. อธิบายหลักการแบ่งสเกลเวอร์เนียร์ค่าความละเอียด 1/128, 1/1000 นิ้วได้ถูกต้อง.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '3. 1' - doli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

  • .บอกชนิดของเวอร์เนียร์ได้

2.บอกหน้าที่และส่วนประกอบของเวอร์เนียร์ได้

3.อธิบายหลักการแบ่งสเกลเวอร์เนียร์ค่าความละเอียด 1/20 , 1/50 มม. ได้ถูกต้อง

4.อธิบายหลักการแบ่งสเกลเวอร์เนียร์ค่าความละเอียด 1/128, 1/1000 นิ้วได้ถูกต้อง

5.อ่านค่าความละเอียดในการวัดของเวอร์เนียร์ได้

6.บอกวิธีการใช้งานของเวอร์เนียร์ได้

7.บอกวิธีการบำรุงรักษาเวอร์เนียร์ได้


ชนิดของเวอร์เนียร์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)

2.เวอร์เนียร์ไฮเกจ (Vernier Height Gauge)

3.เวอร์เนียร์วัดลึก (Vernier Depth Gauge)


ส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบและหน้าที่ของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers )


ส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบและหน้าที่ของเวอร์เนียร์ไฮเกจ (Vernier Height Gauge)


ส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบและหน้าที่ของเวอร์เนียร์วัดลึก (Vernier Depth Gauge)


หลักการแบ่งสเกลและการอ่านค่าหลักการแบ่งสเกลและการอ่านค่า

1.หลักการการแบ่งสเกลและการอ่านค่า ระบบอังกฤษ 1/128 นิ้ว

2.หลักการการแบ่งสเกลและการอ่านค่า ระบบอังกฤษ 1/1000 นิ้ว

3.หลักการการแบ่งสเกลและการอ่านค่า ระบบเมตริก 1/20 มม.

4.หลักการการแบ่งสเกลและการอ่านค่า ระบบเมตริก 1/50 มม.


1.หลักการแบ่งสเกลและการอ่านค่าหลักการการแบ่งสเกลและการอ่านค่า ระบบอังกฤษ 1/128 นิ้ว

- 8 ช่วงสเกลเลื่อนจะมีค่าเท่ากับ 7/16 นิ้ว

- 1 ช่วงสเกลเลื่อนจะมีค่าเท่ากับ 7/16 x 1/8 = 7/128 นิ้ว

  • ค่าความแตกต่างระหว่างสเกลหลักกับสเกลเลื่อนจะมีค่าเท่ากับ =1/16 – 7/128 = 1/128 นิ้ว


ค่าที่อ่านได้จากสเกลหลักค่าที่อ่านได้จากสเกลหลัก

1

4 นิ้ว

2

5/16 นิ้ว

ค่าที่อ่านได้จากสเกลหลัก

3

6/128 นิ้ว

ผลลัพธ์

4 46 นิ้ว

128

1.หลักการการแบ่งสเกลและการอ่านค่า ระบบอังกฤษ 1/128 นิ้ว


2.ค่าที่อ่านได้จากสเกลหลักหลักการการแบ่งสเกลและการอ่านค่า ระบบอังกฤษ 1/1000 นิ้ว

- 25 ช่วงสเกลเลื่อนมีค่าเท่ากับ 1.225 นิ้ว

- 1 ช่วงสเกลเลื่อนมีค่าเท่ากับ 1.225/25 นิ้ว = 0.049 นิ้ว

- ค่าความแตกต่างระหว่างสเกลหลักกับสเกลเลื่อน= 0.05 -0.049 = 0.001 นิ้ว


ค่าที่อ่านได้จากสเกลหลักค่าที่อ่านได้จากสเกลหลัก

1

6 นิ้ว

2

0.2 นิ้ว

ค่าที่อ่านได้จากสเกลหลัก

3

0.01 นิ้ว

ผลลัพธ์

6.21 นิ้ว

1.หลักการการแบ่งสเกลและการอ่านค่า ระบบอังกฤษ 1/1000นิ้ว


2.ค่าที่อ่านได้จากสเกลหลักหลักการการแบ่งสเกลและการอ่านค่า ระบบเมตริก 1/20 มม.

- 20 ช่วงสเกลเลื่อนมีค่าเท่ากับ 19 มม.

- 1 ช่วงสเกลเลื่อนมีค่าเท่ากับ 19/20= 0.95 มม.

- ค่าความแตกต่างระหว่างสเกลหลักกับสเกลเลื่อน= 1 - 0. 95 = 0.05 มม.


1. ค่าที่อ่านได้จากสเกลหลักหลักการการแบ่งสเกลและการอ่านค่า ระบบเมตริก 1/20 มม.


2.ค่าที่อ่านได้จากสเกลหลักหลักการการแบ่งสเกลและการอ่านค่า ระบบเมตริก 1/50 มม.

- 50 ช่วงสเกลเลื่อนมีค่าเท่ากับ 49 มม.

- 1 ช่วงสเกลเลื่อนมีค่าเท่ากับ 49/50= 0.98 มม.

- ค่าความแตกต่างระหว่างสเกลหลักกับสเกลเลื่อน= 1 - 0. 98 = 0.02 มม.


1. ค่าที่อ่านได้จากสเกลหลักหลักการการแบ่งสเกลและการอ่านค่า ระบบเมตริก 1/50 มม.


การใช้งานของเวอร์เนียร์การใช้งานของเวอร์เนียร์

1. การใช้งานของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)

2. การใช้งานของเวอร์เนียร์ไฮเกจ (Vernier Height Gauge)

3. การใช้งานของเวอร์เนียร์วัดลึก (Vernier Depth Gauge)


การใช้งานของเวอร์เนียร์การใช้งานของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)

1. ใช้วัดชิ้นงานภายนอก

วิธีใช้ปลายปากวัดนอกวัดความโตนอกที่มีลักษณะร่องตกร่องแคบ

วิธีใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดขนาดงาน


การใช้งานของเวอร์เนียร์การใช้งานของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)

1. ใช้วัดความโตในของชิ้นงาน

วิธีใช้เขี้ยววัดในสำหรับวัดโตในของงาน


การใช้งานของเวอร์เนียร์การใช้งานของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)

1. ใช้วัดความลึกของชิ้นงาน

วิธีใช้ก้านวัดความลึกงาน


ขั้นตอนการใช้งานของเวอร์เนียร์ขั้นตอนการใช้งานของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดงาน

1.ตรวจสอบเครื่องมือวัด

1.1ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด ทุกชิ้นส่วนของเวอร์เนียร์ก่อนใช้งาน

1.2คลายล็อคสกรูทดลองเลื่อนเวอร์เนียร์สเกลไป – มาเบา ๆ เพื่อตรวจสอบดูว่าสามารถใช้งานได้คล่องตัวหรือไม่

1.3ตรวจสอบปากวัดของเวอร์เนียร์ ยกเวอร์เนียร์ขึ้นส่องดูว่าบริเวณปากเวอร์เนียร์มีแสงสว่างผ่านหรือไม่


ขั้นตอนการใช้งานของเวอร์เนียร์ขั้นตอนการใช้งานของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดงาน

2.การวัดขนาดงาน ตามลำดับขั้นดังนี้

2.1ทำความสะอาดบริเวณผิวงานที่ต้องการวัด

2.2เลือกใช้ปากวัดงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องการ

2.3เลื่อนเวอร์เนียร์สเกลให้ปากเวอร์เนียร์สัมผัสชิ้นงานควรใช้แรงกดให้พอดี

2.4ขณะวัดงาน สายตาต้องมองตั้งฉากกับตำแหน่งที่อ่าน แล้วจึงอ่านค่า


ขั้นตอนการใช้งานของเวอร์เนียร์ขั้นตอนการใช้งานของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดงาน

3.เมื่อเลิกปฏิบัติงาน ควรทำความสะอาด ชโลมด้วยน้ำมัน และเก็บรักษาด้วยความระมัดระวัง


ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

1.ต้องทำความสะอาดและลบคมชิ้นงานก่อนใช้เครื่องมือวัดทุกครั้ง

2.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของปากเวอร์เนียร์ก่อนวัด

3.อย่าวัดชิ้นงานในขณะที่ชิ้นงานกำลังหมุนอยู่

4.อย่าวัดชิ้นงานขณะที่ชิ้นงานยังร้อนอยู่

5.อย่าเลื่อนหรือลากปากวัดไป – มาบนชิ้นงาน จะทำให้ปากของเวอร์เนียร์สึกได้

6.อย่าใช้ปากวัดนอกหรือปากวัดในขีดขนาดงาน เวลาร่างแบบ หรือขณะวัดงาน


การใช้งานของข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์เวอร์เนียร์ไฮเกจ (Vernier Height Gauge)

เวอร์เนียร์ไฮเกจ เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้กับงานร่างแบบ (Lay – out) เป็นส่วนใหญ่ โดยจะขีดให้เป็นรอยที่มีระยะหรือขนาดความสูงต่าง ๆ บนผิวงาน โดยใช้คู่กับโต๊ะระดับหรือแท่นระดับ (Surface plate)


การใช้งานของข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์เวอร์เนียร์ไฮเกจ (Vernier Height Gauge)

เวอร์เนียร์ไฮเกจ เป็นเครื่องมือที่ขีดความสูงของงาน


การใช้งานของข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์เวอร์เนียร์ไฮเกจ (Vernier Height Gauge)

การใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจ ร่างแบบในลักษณะต่างๆ


ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์ไฮเกจ

1.ทำความสะอาดผิวโต๊ะระดับ หรือผิวแท่นระดับให้เรียบร้อย

2.ทำความสะอาดฐานของเวอร์เนียร์ไฮเกจ

3.ควรมีน้ำมันหล่อลื่นระหว่างผิวโต๊ะระดับ และฐานของเวอร์เนียร์ไฮเกจขณะใช้งานเพื่อลดการสึกหรอ

4.เลื่อนปากวัด หรือตัวขีดให้สัมผัสกับผิวโต๊ะระดับ ตรวจดูขีดศูนย์ของเวอร์เนียร์สเกล


การใช้งานของข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์เวอร์เนียร์วัดลึก (Vernier Depth Gauge)

วีธีวัดงานที่มีลักษณะเป็นส่วนลดบ่า เช่น งานกลึงลดบ่าภายนอก งานกัด ฯลฯ และส่วนลึกของรูเจาะ รูคว้าน และร่องลึกต่าง ๆ

การวัดความลึกของเพลา


การใช้งานของข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์เวอร์เนียร์วัดลึก (Vernier Depth Gauge)

การวัดความลึกของรูใน


การใช้งานของข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์เวอร์เนียร์วัดลึก (Vernier Depth Gauge)

การวัดความลึกของบ่างาน


ข้อควรระวังการใช้ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์เวอร์เนียร์วัดลึก (Vernier Depth Gauge)

1.ก่อนวัดจะต้องลบรอยเยินต่าง ๆ ด้วยตะไบหรือกระดาษทราย


ข้อควรระวังการใช้ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์เวอร์เนียร์วัดลึก (Vernier Depth Gauge)

2.ไม่ใช้แรงกดวัดมากเกินไปในการวัด


ข้อควรระวังการใช้ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์เวอร์เนียร์วัดลึก (Vernier Depth Gauge)

3.การวัดต้องออกแรงกดให้ผิวแนบของสะพานแนบกับผิวงานจริงๆ


ข้อควรระวังการใช้ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์เวอร์เนียร์วัดลึก (Vernier Depth Gauge)

4.ก่อนวัดควรตรวจสอบขอบของงานสูงเท่ากันหรือไม่


ข้อควรระวังการใช้ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์เวอร์เนียร์วัดลึก (Vernier Depth Gauge)

5.ในการวัดลึกชิดขอบงาน ควรใช้ด้านรัศมีโค้งเพื่อหลบรอยเยิน


ข้อควรระวังการใช้ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์เวอร์เนียร์วัดลึก (Vernier Depth Gauge)

6.การวัดแนวแกนก้านวัดลึกต้องอยู่ในแนวแกนงาน และวัดหลายๆครั้งเพื่อเปรียบเทียบค่าที่วัดได้


ข้อควรระวังการใช้ข้อควรระวังในการใช้เวอร์เนียร์เวอร์เนียร์วัดลึก (Vernier Depth Gauge)

7.ก่อนวัดทุกครั้งต้องตรวจสอบการสึกหรอของปลายวัด ก่อนบนโต๊ะระดับเพื่อจะได้ลบค่าที่ปลายวัดสึกไป


การเก็บและบำรุงรักษาเวอร์เนียร์การเก็บและบำรุงรักษาเวอร์เนียร์

1. ควรเก็บเวอร์เนียร์ไว้บนผ้า ฟองน้ำ หรือกล่องเฉพาะ

2. อย่าเก็บเวอร์เนียร์ในที่ร้อน หรือเย็นจัดเกินไป

3.ถ้าปากวัดนอก หรือเขี้ยววัดในเยินให้ขัดด้วยหินน้ำมัน

4.ไม่ควรนำเวอร์เนียร์ใส่กระเป๋าหลังของกางเกง อาจทำให้คดงอได้

5.ต้องทำความสะอาด และชโลมน้ำมันกันสนิมทุกครั้งหลังการใช้งาน

6.ก่อนเก็บเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ควรหมุนล็อคตั้งระยะห่างของปากวัดประมาณ 2 – 3 ม.ม. ทุกครั้ง


การเก็บและบำรุงรักษาเวอร์เนียร์การเก็บและบำรุงรักษาเวอร์เนียร์

7.ในการเก็บควรแยกเก็บเวอร์เนียร์ไว้ต่างหาก ห้ามวางปนกับเครื่องมือมีคม

8. ควรล็อคแป้นเกลียวยึดแกนวัดลึกตลอดเพื่อป้องกันการหลุดร่องของแกนวัดลึก

9. ก่อนเก็บเวอร์เนียร์ไฮเกจควรถอดเหล็กขีดออกจากตัวเวอร์เนียร์ก่อน


ad