ya lanma ve b brek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yaşlanma ve Böbrek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yaşlanma ve Böbrek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Yaşlanma ve Böbrek - PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on

Yaşlanma ve Böbrek. Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. Global Aging. 2003 yılında 65 yaş üzeri populasyon 450 milyon (Toplam nüfusun %7’si) 2025’de bu sayı 835 milyon olacak (%10) Avrupa’da bu oran en yüksek %20 olacak Yaşam süresi en uzun Japonya

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Yaşlanma ve Böbrek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Yaşlanma ve Böbrek Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D.

  2. Global Aging • 2003 yılında 65 yaş üzeri populasyon 450 milyon (Toplam nüfusun %7’si) • 2025’de bu sayı 835 milyon olacak (%10) • Avrupa’da bu oran en yüksek %20 olacak • Yaşam süresi en uzun Japonya • Erkeklerde 78, kadınlarda 85 yıl • Sağlıklı yaşam süresi erkeklerde 72, kadınlarda 78 • Japonya’da 65 yaş üzeri çalışan oranı erkeklerde %30 ve kadınlarda %13. Fransa’da bu oranlar %1-2

  3. Geriatri Bilim Dalı • 1945 yılında ilk defa İngiltere’de bilim dalı olarak tanımlanmıştır • İspanya’da 1978’de bilim dalı olmuş • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Prof.Dr. Gürbüz Erdoğan’ın önerisi ile 1993 yılında kurulmuş ve ilk Bölüm Başkanlığını Prof.Dr. Ergun Ertuğ yapmıştır. Bu bölüm Türkiye’de ilk Geriatri yan dal ihtisasını vermiştir.

  4. Geriatrik Giants (B. Isaacs) • İnkontinans • İmmobilite • İnstabilite • İntellektüel bozukluk

  5. Geriatrik Giants Hastalık Giant Fonksiyon Örnek Parkinson İnstabilite Eve bağımlılık İmmobilite Tekerlekli sandalye Femoral kırık Yaklaşım Hastalık Giant Fonksiyon Tedavi Önle Önle Rehab. Rehab.

  6. Yaşlılık ve Sistemler • Cilt (atrofi, incelme, pigmentasyon...) • Kas iskelet sistemi (kas kitlesinde azalma..) • Göz (makular dejeneresans, glokom, katarakt....) • Kulak (işitme kaybı, presbiakuzi) • SSS (atrofi, intelektüel fonksiyonlarda, kognitif fonksiyonlarda kayıp...) • Otonom Sinir Sistemi (Ortostatik değişiklikler, düşme...) • KVS (aritmi, ateroskleroz, hipertansiyon...) • Endokrin sistem (Diabetes mellitus, Ca-D vit, osteoporoz, tiroid hast...) • Hematolojik sistem (Anemi....)

  7. Geriatrik Değerlendirme

  8. Azalmış fizyolojik rezerv Multipl patoloji Sosyal izolasyon Risk faktörleri Frailty: Kolay kırılganlık Yorgunluk Güçsüzlük Kilo kaybı Kas kaybı Düşme Disabilite Bağımlılık Ölüm

  9. Non-spesifik semptomlar • Güçsüzlük • Letarji • Apati • Konfüzyon • Dikkat azalması • Anoreksi • Dispne

  10. Akut Geriatri Ünitesinde Görülen Böbrek Hastalıkları

  11. Yaşlılarda Görülen Renal Hastalıklar • Hipertansiyon • Diabetes mellitus • Obstrüktif Üropati (BPH, nörojenik mesane..) • Polikistik böbrek hastalığı • Üriner infeksiyon • Üriner sistem maligniteleri • Multipl myeloma • Dehidratasyon • Kronik NSAI ilaç kullanımı

  12. Renal Anatomik Değişiklikler Zorluklar • Nefroskleroz • Glomerüloskleroz • Arteriel skleroz • Arterioloskleroz • Tübüler atrofi • İnterstisyel fibrozis Tanımlama Co-morbid durumların etkisi

  13. Yaş Gruplarında Hipertansiyon Prevalansı Türk Hipertansiyon Böbrek Hastalıkları Derneği Hipertansiyon Prevalans Çalışması

  14. Doğumdan sonra 40-50 yaşa kadar böbrek ağırlığı artarken sonrasında azalma olur ve bu azalma en fazla 70-80’li yaşlarda olur (%10-20) • Kortekste incelme meduller • bölgeden daha fazla olur.

  15. Glomerüler Değişiklikler • Normal glomerül sayısında progresif azalma • Global sklerotik glomerül sayısında artış (özellikle dış kortikal bölgede) • Aferent arteriol ve eferent arteriol arasında glomerülü by-pass yapan şant gelişimi ile karakterize anormal glomerül sayısında artış • Glomerüler bazal membranda fokal veya diffüz kalınlaşma • Artmış mezangial volüm veya matrix

  16. Nyengaard: Glomerül sayısı 620.000+250.000/böbrek • Hughson: Glomerül sayısı 227.000+1.800.000/böbrek • Kadınlarda glomerül sayısı %15 daha az • Doğumda her 1 kg ağırlık ile 257.000 glomerül sayısı farklılığı oluştuğu gösterilmiştir • Keller 39-54 yaşlarında kaza sonucu ölenlerde yaptığı araştırmada hipertansiflerde %50 daha az glomerül bulunduğunu ve mevcut glomerüllerin daha yüksek volüme sahip olduklarını göstermişlerdir • Kasiske atherosklerosis ile global sklerotik glomerül sayısı arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştur

  17. Glomerülosklerozis The Aging Kidney in Health and Disease, 2008

  18. Glomerülosklerozis • % olarak sklerotik glomerül oranı > Yaş/2-10 ise patolojik olarak yorumlanmalı (Smith ve ark.) • Sklerotik glomerül sayısı neden artıyor • Multifaktöriyel • Aferent ve eferent arteriol disotoregülasyonu • Glomerüler hiperfiltrasyon • Mezangial matriks artışı • İskemik vasküler değişiklikler

  19. Yaşlı tübülüsler ve İnterstisyum • Azalmış tubüler volüm, boy ve sayı • Artmış tubüler divertikül (özellikle distalde) • Tubüler atrofi, tubüler bazal membran kalınlaşması • İnterstisyel volüm ve fibroziste artış Renal fonksiyon en iyi tubülointerstisyumdaki değişiklikler ile koreledir

  20. Renal Vasküler Değişiklikler • Arkuat ve subarkuat arterlerde fibroelastik hiperplazi • İnterlobüler arterlerin intimal fibroplazisi • Aferent arteriolde hyalen değişiklikler • Arterial skleroz: Arter duvarının kalınlaşması ve lümenin daralması

  21. Arteriosklerozis

  22. Arterioler hyalinizasyon

  23. Aglomerüler Arterioller

  24. Fonksiyonel Değişiklikler • Glomerüler filtrasyon oranında 30’lu yaşlarda 122 ml/dk’dan 90’lı yaşlarda 65 ml/dk’a iniş görülür • 40’lı yaşlardan sonra renal kan akımında her dekadda %10 azalma görülür • Baltimore çalışmasında 40 yaş sonrasında yılda 0.75 ml/dk azalma görülürken yaklaşık 1/3 hastada bu azalmanın gözlenmediği dikkati çekmiştir

  25. Glomerüler Filtrasyon oranı

  26. GFR Cystatin C: Kreatininden daha iyi renal fonksiyon göstergesi?

  27. Tubüler fonksiyon • Proksimal tubülüs fonksiyonlarında yaşlanma ile ortaya çıkan belirgin bir değişiklik yoktur (lityum klirensi, su, bikarbonat tutulumunda farklılık yok) • İdrarın maksimal konsantrasyon kabiliyetinde azalma • İdrar dilüsyon kabiliyetinde azalma

  28. Fonksiyonel değişiklikler • Na reabsorbsiyonunda azalma (Henle çıkan kolunun fonksiyonel kapasitesinde azalma) Tuz kısıtlaması Diüretik Hiponatremi

  29. Na kısıtlamasına idrar Na cevabı

  30. Sonuç • Yaşlanma ile renal anatomik ve fonksiyonel önemli değişiklikler gelişir • Ancak bu değişiklikleri böbrek yetersizliği olarak yorumlamak doğru değildir • Değişiklikler daha çok böbreğin rezerv kapasitesinde ve adaptif değişiklik kapasitesinde azalma olarak yorumlanabilir • Bu durum co-morbid hastalıkların eşlik etmesi, çoklu ilaç kullanımı, diyet uygulamaları ile spesifik sorunlara yol açabilir