gipuzkoako foru aldundia kirol zuzendaritza nagusia 2003 2007rako kirol alorreko jardun plana n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gipuzkoako Foru Aldundia Kirol Zuzendaritza Nagusia 2003-2007rako kirol alorreko jardun plana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gipuzkoako Foru Aldundia Kirol Zuzendaritza Nagusia 2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Gipuzkoako Foru Aldundia Kirol Zuzendaritza Nagusia 2003-2007rako kirol alorreko jardun plana - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Gipuzkoako Foru Aldundia. Gizarte eta Erakunde Harremanetarako Departamentua. Gipuzkoako Foru Aldundia Kirol Zuzendaritza Nagusia 2003-2007rako kirol alorreko jardun plana. Donostia, 2003ko abenduaren 2a. 2003-2007rako kirol alorreko jardun plana. 2003-2007rako JARDUN PLANA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gipuzkoako Foru Aldundia Kirol Zuzendaritza Nagusia 2003-2007rako kirol alorreko jardun plana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gipuzkoako foru aldundia kirol zuzendaritza nagusia 2003 2007rako kirol alorreko jardun plana

Gipuzkoako Foru Aldundia

Gizarte eta Erakunde Harremanetarako Departamentua

Gipuzkoako Foru AldundiaKirol Zuzendaritza Nagusia2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

Donostia, 2003ko abenduaren 2a

slide2

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

2003-2007rako JARDUN PLANA

 • Kirolaren Euskal Plana
 • Eusko Jaurlaritzaren eta aldundien arteko koordinazioa.
 • Ezinbesteko da udalek lankide eta partaide izatea.
 • Udal entitateekiko koordinazio arloa:kontsulta eta aholkularitza zerbitzuak
 • Gipuzkoako Kirolaren Lurralde Kontseilua
 • Lanerako lerro berriak
slide3

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

AURKIBIDEA

1.- Kirol Ekipamenduetarako 2004-2007 foru plana

2.- Kirol Elkarteen Sustapeneko eta Lurralde Antolaketako Plan Orokorra

3.- Kirol federazioen modernizazioa

4.- Boluntarioak parte hartzeko plana

5.- Eskola kirola berregituratzea

6.- Gipuzkoako errendimenduko kirola berregituratzea eta maila handiko kirolari laguntza ematea

7.- Kirol praktikaren alorra antolatzea astialdi, forma fisiko eta osasunari begira.

8.- Ezaugarri berezietako gizataldeen kirol praktika indartzea maila guztietan

9.- Lanerako beste ildo batzuk

slide4

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

1.- KIROL EKIPAMENDUETARAKO 2004-2007 FORU PLANA

Helburu orokorrak

 • Oinarrizko sarea osatu, hobetu eta optimizatzea.
 • Sare egokia bultzatzea.
 • Kirol ekipamenduak egitea bultzatzea, baldin beren eragin eremuko ekonomiarako oso onuragarriak badira.
slide5

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

1.- KIROL EKIPAMENDUETARAKO 2004-2007 FORU PLANA

Oinarriak

 • Lurraldearen Zatikako Planetako Jarraibideak
 • Kirol eta jolas aldeak eta kirol espazio ez ohikoak sortzea
 • Kirol askotarako gai diren ekipamenduak sortzeari lehentasuna ematea.
 • Udalez gaindiko eta jende askorentzako kirol azpiegiturei lehentasuna ematea.
 • Ikastetxeetako kiroldegien eraiketa eta erabilera bultzatzea.
slide6

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

1.- KIROL EKIPAMENDUETARAKO 2004-2007 FORU PLANA

Lehentasuneko jarduera ildoak.

 • Azpiegitura gutxien duten guneetan esku hartzea proposatzen dutenak.
 • Herritar guztien kirol praktikarako egiten direnak.
 • Udalerri arteko esku hartzeak eta/edo kirol ekipamenduen baterako kudeaketa indartzen dituzten proposamenak.
 • Lurralde mailan kirol teknifikaziorako direnak.
slide7

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

2.- KIROL ELKARTEEN SUSTAPENEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO PLAN OROKORRA

Egun dauden elkarteak sistema berri batean aritzeko irizpide eta bideak ezartzea:

 • klub xeheak
 • oinarrizko klubak, gehienetan kirol askotarakoak eta udalerrietakoak.
 • kirol klub bereziak, gehienetan kirol bakarrekoak eta eskualde edo lurraldekoak
 • klub handiak, beren instalazioak dituztenak.
slide8

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

2.- KIROL ELKARTEEN SUSTAPENEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO PLAN OROKORRA

 • Kirol egitura berri batzuk edo Kirol Laguntza eta Aurrerabideko Unitateak sortzen edo sendotzen laguntzea:
 • Oinarrizko eta udalerriko unitateak:udalerri txikiei kirol arloan laguntzeko egitura bateratua.
 • Eskualdeko unitateak:
 • eskualdeko egituretan oinarrituak eta udaletako kirol zerbituekin eta klubekin koordinatuta antolatuak
 • udalerrian erantzun ezin zaien kirol beharrei edo kirol asmoei "neurriko" erantzunak ematen dizkiote
 • eskualdean etorkizunean egon daitezkeen kluben oinarri.
 • Foru Aldundiaren eta udal erakundeen arteko lankidetzarako formulak ezartzea, kirol elkarteak edo Kirol Laguntza eta Aurrerabideko Unitateak egituratzeko Gipuzkoako eta kudeaketa administratiboan hutsuneak dituzten kirol elkarteentzat baterako azpiegiturak antolatzeko.
slide9

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

3.- KIROL FEDERAZIOEN MODERNIZAZIOA

 • Estrategiak
   • Gizarte helburuak birdefinitzea eta beren ekonomia aldatzea baliabide propioak sor ditzaten.
   • Berrantolaketa osoa egiteko proiektuekin programa kontratuak egitea federazioekin.
   • Federazioen Elkartearekin lankidetzan aritzea kudeaketa modernizatzeko.
slide10

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

4.- BOLUNTARIOAK PARTE HARTZEKO PLANA

 • Estrategiak
   • Lankidetza arloak eta boluntarioen ezaugarriak gaur egungo gizartean.
   • Erakarri, prestatu eta antolatzeko egitura egokia jartzea.
   • Pizgarri programa diseinatu eta jartzea.
slide11

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

5.- ESKOLA KIROLA BERREGITURATZEA

Helburuak

 • Ahalik eta kalitaterik handiena lortzea.
 • Gure lurraldeko gizarte eta kirol egituren aldaketetara egokitzea.
 • Eskola Kiroleko Euskal Eredura egokitzea.
slide12

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

5.- ESKOLA KIROLA BERREGITURATZEA

Estrategiak

 • Eskola Kiroleko oinarri eta balioak gauzatzeko mekanismo zehatzak.
 • Kirol irakaskuntzaren kalitatea hobetzea (maila guztietan).
  • Epe motzera, esku hartzen duten agenteen koordinazioa hobetzea; prestakuntza; Eskola Kiroleko teknikariak pixkanaka profesional bihurtzea.
  • Epe luzera. egitura profesionalak jartzea ikastetxeetan kirol hastapen eta orientaziorako.
slide13

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

5.- ESKOLA KIROLA BERREGITURATZEA

I. Ekintzak

 • Kirola erakusten ari direnen gaitasuna hobetzea. Prestakuntza plan espezifikoa.
 • Kirol hastapeneko adituen sare bat osatzea Gipuzkoan, udalekin koordinatuta.
 • Eskola kiroleko koordinatzailearen figura sustatzea.
 • Arautzea eta ekipamendu eta pertsonen kalitate irizpideak ezartzea.
 • Gaitasunik handiena duten umeak bildu eta teknifikazioa emateko prozesuak erregulatu eta jartzea.
slide14

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

5.- ESKOLA KIROLA BERREGITURATZEA

II. Ekintzak

 • Kluben artean errendimenduko kirolean hasteko jarduerak arautu eta jartzea.
 • Kirol orientazioko zerbitzuak diseinatu eta jartzea.
 • Eskola umeentzako behar hainbateko kirol eskaintzadagoela ziurtatzea, bai errendimenduko kiroletan, bai errendimendukoak ez diren kiroletan.
 • Ikasketei eta kirolari buruzko programa espezifikoak diseinatu eta jartzea, batez ere gaitasun handia dutenak prestatzeko programetan.
 • Eskola Kiroleko programa sustatzeko jarduerak bultzatzea.
slide15

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

6.- ERRENDIMENDUKO KIROLA EGITURATZEA ETA GIPUZKOAKO GOI MAILAKO KIROLARI LAGUNTZEA

 • KIROLGI Fundazioa:errendimenduko kirola finantzatzeko babesle pribatuak aurkitzen saiatzea.
 • Kirol "profesionalarekin" lankidetzan aritzea:kiroletako enpresa egiturekin akordioak izenpetzea, klub eta kirolarien onurako.
 • Kirol ikuskizunei laguntza ematea:antolakuntza egituretan profesionalak eta boluntarioak orekatzea eta sektore horien artean sinergiak aurkitzea.
slide16

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

7.- KIROLAREN ESPARRUA EGITURATZEA, ASTIALDI, FORMA FISIKO ETA OSASUNARI BEGIRA.

 • Gipuzkoako kirol jardueren eskaintzaren plangintza osoa.
 • Oinarrizko Kirol Jardueretarako bidea ziurtatzea.
 • Kirol turismoari lotutako kirol jarduerak gauzatzen laguntzea.
 • Osakidetzarekiko lankidetza indartzea:Gipuzkoa Sasoi proiektua
 • Kirol medikuntzako laguntza unitate espezializatuak jartzea.
 • Kirol zerbitzuen enpresekin lankidetzan aritzea, Gipuzkoako kirolaren sisteman egoki txertatzeko.
slide17

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

8.- EZAUGARRI BEREZIETAKO KOLEKTIBOETAN MAILA GUZTIETAKO KIROL PRAKTIKAK BULTZATZEA

Kirol munduan txertatzeko zailtasunak dituzten taldeentzako diskriminazio positiborako plan espezifikoak egitea:

 • Emakumezkoentzat, kirol politika globaleko ekintzen eta programa espezifikoen bidez (Itxaso proiektua).
 • Ezinduentzat, Gipuzkoako Kirolari Ezinduen Federazioarekin lankidetzan.
 • Etorkinentzat, laguntzen dien elkarteekin lankidetzan.
slide18

2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

9.- LANERAKO BESTE ILDO BATZUK

 • INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIA BERRIEN ERABILPENA SENDOTZEA
 • I+G+B EKIMENAK LAGUNTZEA.
 • BERTAKO KIROLAK SUSTATZEA
 • MUGAZ GAINDIKO LANKIDETZA.
 • KIROLAREN BALIOAK ETA ONURAK HEDATZEA.
 • EUSKARAREN ERABILPENA SUSTATZEA
gipuzkoako foru aldundia kirol zuzendaritza nagusia 2003 2007rako kirol alorreko jardun plana1

Gipuzkoako Foru Aldundia

Gizarte eta Erakunde Harremanetarako Departamentua

Gipuzkoako Foru AldundiaKirol Zuzendaritza Nagusia2003-2007rako kirol alorreko jardun plana

Donostia, 2003ko abenduaren 2a