Едношалтерски информациски систем (
Download
1 / 18

????????????? ???????????? ?????? ( EXIM) - ?????????? ?? ??????????? ????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Едношалтерски информациски систем ( EXIM) - придобивки за економските оператори. Зоран Костовски АЛКАЛОИД АД Скопје. Алкалоид АД Скопје Основано 1936 година  75 годишен јубилеј Повеќе од 5.000 акционери 2 ПЦ : Фармација и Хемија , Козметика , Билка

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????? ???????????? ?????? ( EXIM) - ?????????? ?? ??????????? ?????????' - dolan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Exim

Едношалтерски информациски систем (EXIM)- придобивки за економските оператори

Зоран Костовски

АЛКАЛОИД АД Скопје


Exim

Алкалоид АД Скопје систем (

 • Основано 1936 година  75 годишен јубилеј

 • Повеќе од 5.000 акционери

 • 2 ПЦ: Фармација и Хемија, Козметика, Билка

 • 12 подружници во странство: Србија, Хрватска, БиХ, Словенија... Швајцарија, Русија, САД ...

 • 3 претставништва, 1 фондација

 • 1.058 вработени во MK и264во странство

 • Лидерна фармацевскиот пазар во МК и еден од региналите фарма лидери

 • Годишен обврт во 2010 год.: cca 96 mil € (62% извоз)

 • GMP, ISO, HACCP, CE…


Exim

Основно за систем (EXIM

WEB базирана Интернет апликација бесплатно оперативна од 01.11.2008 год

База на податоци ORACLE

Дефиниција  едношалтерско и далечинско (електронско) информирање и аплицирање за сите потребни царински документи за увоз/извоз/транзит, кон и од Р.Македонија, за поедноставено креирање на овие документи (Лиценци и Тарифни квоти) во услови на потполна безбедност и транспарентност за корисниците

Обем  16 државни институции со надлежности во надворешно-трговското работење; 8 типа на корисници; 58 различни Лиценци и Квоти ...


Exim

Подготовка за систем (EXIM во Алкалоид

01.07.2007 год. имплементиран AlkaSAP

01.12.2008 год. - 30.06.2009 год.:

подршка на иницијативата, семинари и презентации

организација (ресурси, цели ... ) и техничка подготовка на внатрешната ИТ мрежа

обезбедување дигитални сертификати

јули, 2009 „средба“ со www.exim.gov.mk

изработка на внатрешни водичи/упатства

интерна едукација и тренинг со гости/специјалисти

бизнис препораки, процесуирање, решавање

Септември, 2009  целосно на EXIM


Exim

БИЗНИС систем ( основни движења

 • И Н Ф О Р М А Ц И И

 • Ф И Н А Н С И И

 • М А Т Е Р И Ј А Л И

П Р О М Е Н И


Exim
За промените систем (...

 • Не преживуваат најјаките ниту најинтелигентните видови, туку оние кои најлесно се прилагодуваат на промените

  Charles Darwin

 • Без променана начинот на мислење, луѓето не се способни да ги решат проблемите кои сами ги создале

  Albert Einstein


Exim

Еволуција систем (+ Револуција

Р Е Ш Е Н И Е

Еволуција ...

Парабола за варената жаба

 неспособност за навремено препознавање на малите и постепени промени


Exim

во Продукција систем (

 • Корисници

  • 18 интерни корисници

   • 11од Логистика (увоз и транспорт)

   • 4 извоз Фармација

   • 3 извоз ХКБ

  • 1администратор

   од корисниците: „ ... ова е навистина полесна и побрза опција... “

 • Поддршка

  • Прво ниво  интерна ИТ

  • Второ ниво  ИТ на Царинска управа, Мин., Аген. ...

   ... Брз одговор и решавање на отворените прашања ...


Exim

Најчесто користени лиценци во систем (EXIM

за УВОЗ:

I040 БЛ – Одобрение за увоз на лекови

I046 УВ – Одобрение за увоз на вет.- мед. препарати

I016 БM – Решение Бито за метрологија

I019 МЖСПП – Дозвола за увоз хемиски производи

T10 BL – Дозвола за транзит на опасни материи

за ИЗВОЗ:

E050 БЛ – Дозвола за извоз на ОДПС

E005 БЛ – Дозвола за извоз на прекурсори

E019 МЖСПП – Дозвола за извоз хемиски производи

E044 МЖСПП – Дозвола за извоз на заштит. растенија


Exim

... систем (или низ бројки/графикони


Exim

Најчеста соработка со институции во EXIM

Биро за лекови

Министерство за животна средина и просторно планирање

Биро за метрологија

Ветеринарна управа ...


Exim

... институции во или низ бројки/графикони


Exim

Пред и со институции во EXIM во Алкалоид

Пред EXIM . . .

Многудневни трошења на ресурси за обезбедување на лиценци

Неелектронска (бавна и скапа) комуникација во двете насоки

. . .

Со EXIM

Економичност во ресурсите

Едноставно пребарување, следливост, побрз контакт и одговор

+ + +


Exim

Придобивки за економските оператори

ЗАШТЕДА

Пребарување

Следливост

Решение за проблеми

Комуникација


Exim

E X I M оператори


Exim

ЗАКЛУЧОК: оператори

 • Евидентност на придобивките од EXIM

 • Обезбедување резултати и бенефит од EXIM

 • Продолжување на соработката

 • Подршка и активно учество во идни проекти


Exim

Благодарам на вниманието! оператори

Прашања?