Vana testamendi kolm vägevat meest - PowerPoint PPT Presentation

vana testamendi kolm v gevat meest n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vana testamendi kolm vägevat meest PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vana testamendi kolm vägevat meest

play fullscreen
1 / 38
Vana testamendi kolm vägevat meest
258 Views
Download Presentation
doctor
Download Presentation

Vana testamendi kolm vägevat meest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vana testamendi kolm vägevat meest I Koostanud Anneli Oidsalu TPL 2012

 2. juudid • Juudid, ka heebrealased, on ühtsete religioossete ja etniliste tunnustega inimgrupp, kelle esivanemaiks peetakse Iisraeli ning Juuda elanikkonda. • Sõna „juut“ on pärit heebrea keele sõnast, mis tähendab kas 'juudamaalane' ehk Juudamaa elanik või siis Juuda suguharu liige. • Juudid elavad tänapäeval väga paljudes maailma riikides.

 3. Kui palju on maailmas juute? • Kui palju on juute tänapäeval? • U 13 miljonit (13,2 miljonit). • Millistes riikides elab tänapäeval kõige rohkem juute? • Iisrael ja USA • Kui palju juute elab Iisraelis? • 5,7 miljonit • Kui palju elab juute USA-s? • 5,2 – 5,7 miljonit • Kui palju on juute Eestis? • Paar tuhat, täpsed andmed selguvad pärast rahvaloendust

 4. Kuulsaid Eesti juute • Eri Klas (s 1939) • dirigent • juhatanud enam kui sadat sümfooniaorkestrit neljakümnel maal, Islandist Austraaliani, Jaapanist USA-ni, sh Berliini ja Müncheni filharmoonikuid, Pariisi Opéra SO-d, Londoni BBC SO-d jpt

 5. Kuulsaid Eesti juute • Eino Baskin (s 1929) • teatrijuht, lavastaja, näitleja, estraadiartist • Vanalinnastuudio ja Vana Baskini Teatri looja ja juht

 6. Kuulsaid Eesti juute • Ita Ever (s 1931) • näitleja • Kauaaegne Eesti Draamateatri näitleja

 7. Kuulsaid Eesti juute • Roman Baskin (s 1954) • näitleja ja lavastaja • Ita Everi ja Eino Baskini poeg

 8. Kuulsaid Eesti juute • Aleksei Turovski (s 1946) • zooloog, parasitoloog, uurinud loomade käitumist; • Töötab Tallinna loomaaias; • Kirjutanud raamatud „Loomult loom“, „Loomad. Sipelgast vaalani“

 9. Kuulsaid Eesti juute • David Vseviov (s 1949) • ajaloolane ja õppejõud; • kogunud tuntust ajalooaineliste raadiosaadetega; • kirjutab sageli ajakirjanduses; • avaldanud hulga raamatuid (nt „Venemaa – lähedane ja kauge. Suurvürstiriigist tsaaririigiks. Ivan IV“)

 10. Kuulsaid EESTI juute • Juri Lotman (1922–1993) • semiootik ja Tartu Ülikooli kauaaegne professor, vene kirjanduse uurija; • Juri Lotman andis ainulaadse panuse 20. sajandi humanitaaria arengusse; tema teoseid on tõlgitud väga paljudesse keeltesse

 11. Kõige kuulsam juut • Jeesus • Kus seda pilti näha võib? • Kaarli kirikus • Kes on autor? • Johann Köler

 12. Aabraham (IBRAHIM) • Milliste rahvaste esiisa on Aabraham? • Juutide ja araablaste • Kust Aabraham pärineb? • Sumerist Lõuna-Mesopotaamias • Milline riik sellel territooriumil praegu on? • Iraak • Milline jumal rääkis Aabrahamiga? • Ainujumal Jehoova (Jahve)

 13. Millal Aabraham elas? • Mitu aastat tagasi Aabraham elas? • U 4000 aastat tagasi • Suhesta Aabrahami eluaeg Kristuse sünniga • Aabraham elas 20 sajandit ehk 2000 aastat e.m.a ehk enne Kristuse sündi

 14. Aabraham • Kuidas jumal Aabrahamiga ühendust võttis? • Aabraham kuulis salapäraseid hääli ja nägi imelisi unenägusid • Mida Jehoova Aabrahamil teha käskis? • Ta käskis asuda elama Kaananimaale • Milline riik asub praegu Kaananimaa aladel? • Iisrael

 15. Jumala leping Aabrahamiga (1Mo 15) Julius Schnorr von CarolsfeldPuulõike sari „Piibel piltides”, 1851–1860, Leipzig, Saksamaa

 16. Aabrahami leping jumalaga • Jumal tõotas Aabrahamile: Ma teen sinust suure rahva. • See oli Jumala leping Aabrahamiga, et tõotus läheb täide, kui Aabraham kuuletub Jumalale ja asub uude kohta. • See oli esimene leping, mille Jumal Iisraeli rahvaga tegi. Sellest lepingust sai Iisraeli rahvas alguse.

 17. Aabrahami teekond Kaananisse (1.Mo 12: 4-7) Pieter Pietersz Lastman1614, õli lõuendil, 72 x 122 cmErmitaaž, Peterburi, Venemaa

 18. Tõotatud maa • Aabraham pidas oma lepingutingimusest kinni: tema ja tema sugukond (k.a vennapoeg Lott) rändas Kaananimaale ehk piirkonda, mida praegu kutsutakse … • Iisraeliks • Kuidas kutsuti seda maad Jeesuse eluajal? • Palestiina • Iisraelist sai juutide tõotatud maa kõikideks tulevasteks aegadeks

 19. KUS asub? • Kaananimaa / Palestiina / Iisrael • Vahemere ja Jordani jõe vahel • Mis on Iisraeli pealinn? • Jeruusalemm • Milline rahvas peab seda samuti oma pealinnaks? • palestiinlased (kõnelevad araabia keelt)

 20. Aabrahami pere • Mis oli Aabrahami naise nimi? • Saara • Milline mure vaevas Aabrahami ja Saarat? • Nad olid juba kõrges vanuses ega olnud saanud lapsi • Kellega sai Aabraham oma esimese poja? • Egiptusest pärit teenija Haagariga • Millist nime kandis Aabrahami esmasündinu? • Ismael

 21. Saara juhatab Haagari Aabrahami juurde(1Mo 16: 1-3) Matthias Stom1637-39, õli lõuendil, 113 x 168 cm, Berliini Riiklikud Muuseumid, Saksamaa

 22. Aabrahami pere • Milline ime sündis Saaraga? • Ta sünnitas kõrges vanuses • Millist nime kandis Aabrahami ja Saara poeg? • Iisak • Kui vana oli Aabraham, kui Iisak sündis? • 100-aastane • Kui vana oli Saara, kui Iisak sündis? • 90-aastane

 23. Aabraham, Saara ja ingel (1Mo18: 9-15) Jan Provost 1520ndad õli puidul, 71 x 58Louvre, Pariis, Prantsusmaa

 24. Haagar ja Ismael • Miks Saara tahtis, et Aabraham ajaks minema Haagari ja tema poja Ismaeli? • Saara arvates ei võinud teenija poeg pärida koos Saara pojaga • Kuidas toimis Aabraham Haagari ja Ismaeliga? • Aabraham andis neile kaasa leiva ja veelähkri ning saatis nad minema • Milline oli Haagari ja Ismaeli saatus? • Nad ekslesid kõrbes ja sattusid lõpuks oaasi, kus Haagar poja üles kasvatas

 25. Pieter Jozef Verhaghen1781 õli lõuendil 168 x 195 cmKoninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, Belgia Aabraham saadab Haagarija Ismaelipagendusse (1Mo 21: 9-14)

 26. Ismael • Milline oli Ismaeli saatus? • Ismael abiellus egiptlannaga, temast sai araablaste ja beduiinide esiisa • Milline tänapäevani ulatuv tagajärg on sellel, et Aabraham oma poja Ismaeli hülgas? • Vaen araablaste ja juutide vahel

 27. Aabraham viskab Haagarija Ismaeli välja (1Mo 21: 14) Guercino1657, õli lõuendil, 115 x 154 cm,Pinacoteca di Brera, Milano, Itaalia Ingel aitab Haagarit (1Mo 21: 15-21)Giovanni Battista Tiepolo1732õli lõuendil, 140 x 120 cm,Scuola di San Rocco, Veneetsia, Itaalia

 28. Jumal paneb aabrahami proovile • Millise käsu andis jumal Aabrahamile, et teda proovile panna? • Jumal käskis Aabrahamil minna Morija mäe jalamile, teha sinna põletusalatar ja ohverada oma poeg Iisak • Mida tegi seda käsku kuuldes Aabraham? • Aabraham kuuletus jumalale ja tegi, nagu nõutud: sidus Iisaku kinni ja pani altarile puude peale, võttis noa, et tappa oma poeg

 29. Aabraham viib oma poja Iisaku ohverdamisele (1Mo 22: 3-6) Tundmatu flaami meisteru 1535puit, 40 x 32 cmLouvre, Pariis, Prantsusmaa

 30. Ingel peatab Aabrahami Iisaku ohverdamisel (1Mo 22: 10-12) Rembrandt Iisaku ohverdamine1635 õli lõuendilErmitaaž, Peterburi, Venemaa Jätan meelde!

 31. Mis sai iisakust? • Miks Aabraham lõpuks Iisaku ellu jättis? • Issanda ingel peatas Aabrahami: “Ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega.” Aabraham jättis seepeale poja ellu ja ohverdas jäära poja asemel. • Mida tead Iisaku perekonnaseisust? • Iisak abiellus Rebekaga ning sai kaksikud pojad Eesavi ja Jaakobi.

 32. Jätan meelde! Caravaggio Iisaku ohverdamine(1Mo 22: 10-13) U 1603 õli lõuendil, Uffizi galerii, Firenze, Itaalia

 33. Iisaku ohverdamine kunstis • Iisaku ohverdamine on paelunudd paljusid kunstnikke, nimeta mõni. • Caravaggio, Rembrandt • Tavapäraselt kujutatakse kinniseotud kätega Iisakut ja tema kõrval nuga käes hoidvat Aabrahami; taamal seisab jäär ja õhus hõljub ingel, et Aabrahami peatada

 34. Iisak ja Rebekka • Iisak abiellus Rebekaga ning sai kaksikud pojad Eesavi ja Jaakobi. • Jaakobi 12 poja järeltulijad on juudi hõimude esiisad. Iisak ja Rebeka (Juudi pruut). ( 1Mo 24: 67)Rembrandtu 1666 õli lõuendil, Rijksmuseum, Amsterdam, Holland

 35. Vanused • Kui vanalt suri Saara? • 127 • Kui vanalt suri Aabraham? • 175 • Kuidas seda on selgitatud? • On arvatud, et ehk arvestasid tollased inimesed oma vanust viljasaakide järgi (sealses kliimas koguti aastas mitu saaki). Igal juhul oli Aabraham surres väga vana.

 36. Kes on kunstnik? • Caravaggio

 37. Kes on kunstnik? • Rembrandt

 38. allikad • Lauri Leesi õppematerjal “Vana Testamendi kolm vägevat meest” • Liis Reieri õppematerjal “Aabraham ja tema poeg Iisak. Joosep ja tema vennad” • Wikipedia • Google