obrada texta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obrada texta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obrada texta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 99

Obrada texta - PowerPoint PPT Presentation


  • 172 Views
  • Uploaded on

Obrada texta. WORD 2. Ova lekcija obuhvata:. Proveru gramatike i spelovanja , Pode š avanje AutoCorrect opcije , Č uvanje i otvaranje dokumenta , Copy-Paste tehniku , Formatiranje teksta i objekata , Pregled pre š tampe i pripremu za š tampu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obrada texta' - doctor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Ova lekcija obuhvata:

  • Proveru gramatike i spelovanja,
  • Podešavanje AutoCorrect opcije,
  • Čuvanje i otvaranje dokumenta,
  • Copy-Paste tehniku,
  • Formatiranje teksta i objekata,
  • Pregled pre štampe i pripremu za štampu.
slide3

Isključivanje automatskog proveravanja gramatike i spelovanja engleskog jezika u toku pisanja

U glavnom meniju kliknite na opciju Tools, a iz padajućeg menija izaberite Options. U vrhu prozora postoji mnostvo kartica, a vi kliknite na karticu Spelling &Grammar. Potrebno je decekirati polja Check spelling as you type i Check grammar as you type. Ovim potupkom smo isključili automatsku proveru engleske gramatike i reči u rečenici neće biti podvlačene. Zato moramo paziti sa našom gramatikom, jer za nju ne postoji automatska provera.

slide4

1

2

3

slide5

Kada budete pisali tekst i između dve reči stoji slovo "i" koje treba da bude malo slovo, umesto malog onoće se pretvoriti u veliko.

slide6

U glavnom meniju kliknite na opciju Tools, a zatim iz padajućeg menija izaberite opciju

AutoCorrect Options.

U prozoru koji se pojavio kliknite na karticu AutoCorrect. I jednostavno, dečekirajte - isključite sve opcije koje postoje u toj kartici. Naravno, na kraju kliknite na OK.

slide7

1

2

3

slide8

Čuvanje - snimanje

i otvaranje dokumenta

Otvorite jedan dokument u Wordu

Da bismo dokument

sačuvali moramo mu

dati ime i ispoštovati

sledeće korake.

slide9

1

1

slide11

2

1

slide12

1

2

slide16

OTVARANJE DOKUMENTA

Postupak otvaranja dokumenata se primenjuje kod već sačuvanih dokumenata koji su "prošli" kroz naredbu Save as. U prevodu, svakako da morate nešto da kreirate, pa da sačuvate i tek onda možete i da otvorite, onda kada Vamje to potrebno. U glavnom meniju kliknite na opciju File, a iz padajućeg menija izaberite opciju Open.

slide17

1

2

slide18

1

2

slide20

Tehnika Copy-Paste

Potrebno jeda zapamtite samo jednu VAŽNU stvar:

Ova tehnika se sastoji od

ČETIRI NERASKIDIVA POTEZA.

Ponovićemo ih:

- Označiti šta hoćete da kopirate,

- Kliknite na sličicu Copy,

- Kliknite kursorom na mesto na koje želite da

zalepite kopiju,

- Kliknite na sličicu Paste.

slide21

Formatiranje TEKSTA,

TEXT BOX-a i AUTOSHAPE-a

2

3

1

slide22

1

2

3

4

slide26

FINO POMERANJE Text Box-a

Ukoliko želite da Text Box pomerate finije preciznije nego mišem ili strelicama na središnjem delu tastature, uradite sledeće:

Kliknite na ram Text Box-a, tako da se on nalazi u drugom stanju tačkasta šrafura na okviru Text Box-a.

Držite pritisnut taster Ctrl koji se nalazi u donjem levom uglu svake tastature, i strelicama sa tastature fino pomerajte Text Box.

slide27

+

Ctrl

Držite pritisnut taster Ctrl koji se nalazi u donjem levom uglu svake tastature, i strelicama sa tastature fino pomerajte Text Box.

slide28

FORMATIRANJE AUTOSHAPE-a

Ovde je ista logika kao i kod formatiranja Text Box-a. Sa vrlo malim razlikama.

Selektujte Autoshape i postavite strelicu miša tako da se pretvori u četvorostranu strelicu, Zatim uradite desni klik, i iz padajućeg menija izaberite Format Autoshape.

U delu Fill kliknite na belu boju i izaberite No Fill.

Ne radite ništa za No Line, jer aka ukinete konturnu liniju Autoshape-a, ništa neće ostati ad njega, Tu leži i razlika u odnosu na Text Box.

Naravno, uvek potvrdite na OK, jer u suprotnom se ništa neće desiti,

Fino pomeranje se vrši isto kao i kod Text Box-a,

slide29

3

2

4

1

slide37

FORMATIRANJE TEKSTA

Selektujte tekst kome želite da dodate efekat npr. “šuplja slova".

Kliknite na opciju Format u glavnom meniju i izaberite Font

U prozoru koji se pojavio štiklirajte Outline

Kliknite na OK

Takođe, u ovom prozoru možete menjati i font, veličinu, boju itd.

slide42

ŠTAMPANJE DOKUMENATA

Uvećini slučajeva imaćete potrebu da svoje dokumente, koje ste kreirali i sačuvali, odštampate na stampaču.

slide43

PRINT PREVIEW –

PREGLED DOKUMENTA PRE ŠTAMPANJA

U glavnom meniju kliknite na opeiju File i iz padajućeg menija izaberite Print Preview, prikazaće Vam se sadržaj papira i kursor u obliku lupe na kojoj je + ili -, naizmenično kako klikćete, Kliktanjem Vi približavate ili udaljavate stranicu.

Aka se Vaš dokument sastoji iz više stranica, možete birati hoćete li ga pregledati stranicu po stranicu, ili po dve stranice, ili sve odjednom. Za to koristite dugme Multiple Pages.

slide51

PRINT - PRIPREMA ZA ŠTAMPU

U glavnom meniju izaberite opeiju File, a iz padajuće liste izaberite opeiju Print štampanje.

slide52

A

U ovom prozoru su za Vas važne samo tri pozicije: A, B i C.

Na poziciji A vršite odabir stampača na kome ćete štampati svoj dokument. Klikom na crnu strelicu pored naziva štampača iz padajuće liste stampača izaberite onaj koji Vam je potreban.

slide54

Na poziciji B birate koji deo dokumenta želite da štampate:

All-ceo dokument, iliPages nekoliko stranica celog dokumenta npr. 1,2,5-10.

B

slide56

Kada ste sve ova proverili, kliknite na dugme OK. I Vašoj radosti nikad kraja. Sada ste savladali WORD. Okrenite mapu broj3 i sve lepo obnovite. I stalno obnavljajte, jer tako povećavate nivo zapamćenog upotrebljivog znanja, a to je onošto se danas vrednuje.

Ukoliko vam štampač nije dostupan moguće je štampati u datoteku. Ova akcija se izvršava jednostavno čekiranjem polja Print to file, koje se nalazi u okviru pozicije A. Nakon toga je potrebno u prozoru koji se otvori uneti ime datoteke u koju se izvršava štampanje kao i mesto na kojem se želi ta datoteka sačuvati.

slide57

PODEŠAVANJE PARAMETARA STRANA

Odabirom opcije Page Setupiz padajućeg menija Filemoguće je podesiti parametre strana, kao što su margine i orijentacija, format papira, itd.

Na kartici Marginsnamestamo margine i prostor za koričenje.

slide64

Vrsta slova (font)

Veličina slova

slide65

Efekti

Veličina prikaza na ekranu

Poravnanje teksta

slide66

Ukoliko u toku rada napravite neku grešku, obrišete deo dokumenta koji niste hteli, i prosto primenite pogrešan efekat ili radnju na određen deo teksta, možete opcijom Undoda vratite ponistiteradnju jedan korak u nazad, hronoloski, kako ne biste taj deo teksta morali kucati ispočetka. Ukoliko ipak odlučite da Vam se poništena radnja dopada, možete i da je vratite opcijom Redo.

slide67

PICTURE

(UBACIVANJE SLIKE SA DISKA)

Jedan dokument savremenog dizajna podrazumeva uvacivanje slika, fotografija, logotipa firme, i sl. Ukoliko potrebnu sliku čuvate negde na disku, u nekom fajlu, njega možete ubaciti na dokument odabirom opcije

=> Insert - Picture - From file ...

slide78

KARTICA LAYOUT

Na ovoj kartici možete podesiti međusobni odnosubačene slike i postojećeg teksta oko njega:

In line with text - slika se postavlja "u liniji" sa tekstom, tj. unutar teksta - gde ubacite

sliku,tamo će se tekst prekinuti, a nastaviće se posle slike

Square - tekst će da zaobiđe sliku van zamišljenog rama oko slike

Tight - tekst ce da zaobiđe sliku sasvim blizu njenih kontura

Behind text - tekst će prekriti sliku

In font of text - slika ce prekriti tekst

slide79

AUTOCORRECT OPCIJE

Program Word takođe raspolaže mogućnošću da tokom pisanja, automatski popravlja tekst za Vas ukoliko "smatra" da nije gramatički ili pravopisno ispravan. Ova opcija sa isključuje na sledeći način:

=> u glavnom meniju kliknite na opciju Tools, a zatim iz padajućeg menija izaberite opciju AutoCorrect Options.

=> u prozoru koji se pojavio kliknite na karticu AutoCorrect. I jednostavno, dečekirajte isključite sve opcije koje postoje u toj kartici, Naravno, na kraju kliknite na OK.

slide80

SNIMANJE DOKUMENATA U DRUGOM FORMATU

Potreba ovoga ume biti česta, ukoliko želite da neki Word-ov dokument pročitate i na drugim računarima u drugim programima ili ako u Word-u pravite sablon, itd.

Da biste ovo uradili tj. odabrali neki drugi format dokumenta prilikom snimanja, uradite klasično snimanje dokumenta File - Save as .... U prozoru Save as uradite sav postupak za snimanje dokumenta - odaberite mesto i dajte ime dokumentu.

U polju (Save as type), ispod onoga gde ste definisali ime (File name), otvorite padajući meni i odaberite klikom neki drugi tip dokumenta u zavisnosti koji format bi Vam odgovarao.

slide82

STILOVI, I PRIMENA POSTOJEĆIH STILOVA

NA DEO TEKSTA

Stilovi pisanja predstavljaju kombinaciju efekata, poravnanja, veličine i oblika teksta. U okviru programa Word postoje gotovi stilovi koje možete da primenite na deo teksta tako što markirate željeni deo teksta i primenite stil i prvog padajućeg menija iz donje trake sa alatima. Početni stil pisanja u Word-u je Normal.

slide84

FORMAT PARAGRAPH

PODEŠAVANJE PASUSA - ODLOMKA

slide86

General- namešta se poravnanje u odnosu na margine levo,centar,desno, sa obe strane, a isto tako i nivo prikaza.

Indentation - uvlačenje pasusasa leve i desne strane

Special- uvlačenje prvog redapasusa:

First line - prvi red se uvlači za neko mesto

Hanging - prvi red izvučen a ostali "više"

ListSpacing- Odstojanje između pasusa

before - ispred

after - posle

line spacing - prored.

slide88

FORMAT BULLETS AND NUMBERING

NABRAJANJE

Kada imamo neka nabrajanja dosta često koristimo brojke, slova,crtice ili neke druge simbole kao naznaku za početak odeljka u nabrajanju. U Wordu imamo mogućnost automatskog ubacivanja simbola koji smo sami izabrali.

Da bi ubacili neki simbol kao naznaku za početak nabrajanja potrebno je da izvršimo sledeće korake:

Klik na meni Format i biramo opcijuBullets and Numbering.

slide90

Bulleted - na ovoj kartici se biraju neke simboličke oznake,

Numbered - na ovoj kartici se biraju alfa-numeričke oznake - brojke i slova,

Outline Numbered - na ovoj kartici birate podnabrajanje

List Styles - na ovoj kartici birate liste raznih stilova.

slide91

PRELOMI - BREAK

Ponekad prilikom kucanja teksta se javi potreba da izvršimo prekid teksta, bilo da želimo da ga prebacimo na neku drugu stranu bilo u neki drugi red, Najjednostavnije napraviti prelom je uz pomoć funkcije Break. Funkciju Break možemo dobiti

Insert - Break

slide92

Ukoliko želimo samo prelom strane

Page break - pravi odmah prelom strane i prelazi na novu.

Column break - pravi prelom reda praveći na mestu kursora novi red i prelazi na novu stranu

Text wrapping break - prelazak u novi red sa zadržavanjem poravnanja kolone.

Ukoliko želimo prelom sekcije tj. odeljka

Next page - nova stranica, bez obzira koja je po redu

Continous - nastavlja se na istoj strani ali je novi odeljak dodeljen

Even page - sledeća parna strana

Odd page - sledeća neparna strana

slide93

CRTANJE TABELA U WORDU

Mada je Excel mnogo bolji program od Worda za rad sa tabelama, ponekad je nemoguće izbeći crtanje tabele iz Worda. Ima više načina iz Worda a najbrži je:

=> Klik na meni Table / Insert/Table

Potom će se otvoriti jedan prozor u kome trebamo da unesemo sledeće podatke:

Number of Columns- broj kolona koji nam je potreban.

Number of Rows- broj redova koji nam je potreban.

slide96

UBACIVANJE REDOVA, KOLONA I ĆELIJA

Ako je potrebno da ubacimo novu kolonu koristimo sledeći postupak:

=> Kliknemo na meni Table/Insert

=> U sledećem koraku treba da se odlučite za neke od sledeće dve opcije

Columns to Leftubaci kolonu sa leve strane ili Columns to Rightubaci kolonu sa desne strane

slide98

Shift cells right - pravi novu celiju dok one stare pomera prema desno

Shift cells down - pravi novu celiju dok one stare pomera prema dole

Insert entire row - ubacuje kompletan jedan novi red a stare redove pomera prema dole

Insert entire column - ubacuje jednu kompletnu novu kolonu, dok one stare pomera prema desno.

slide99

BRISANJE TABELE, REDOVA, KOLONA ILI ĆELIJA

Kada zelimo da brisemo citavu tabelu onda je potrebno da ucinimo sledece korake:

=> Kliknemo na meni Table/Delete => Biramo neku od sledeCih opcija:

Table- ako zelimo da obrisemo citavu tabelu

Columns - ako zelimo da obrisemo kolonu u kojoj se kursor trenutno nalazi Rows - ako zelimo da obrisemo red u kome se kursor trenutno nalazi

Cells - ako zelimo da obrisemo celiju u kojoj se trenutno nalazimo. I ovde je potrebno izabrati neke od opcija