slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het gemiddelde van een groep getallen berekenen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het gemiddelde van een groep getallen berekenen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Het gemiddelde van een groep getallen berekenen - PowerPoint PPT Presentation

doctor
144 Views
Download Presentation

Het gemiddelde van een groep getallen berekenen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Het gemiddelde van een groep getallen berekenen Klik in de berichtenbalk op Bewerken inschakelen, klik dan op F5 of op Diavoorstelling > Vanaf begin om de cursus te starten. Als de video's in deze cursus niet worden afgespeeld, moet u mogelijk QuickTime downloaden of overstappen naar PowerPoint 2013. j

  2. Het gemiddelde van een groep getallen berekenen Ondertiteling De formule gebruikt de functie GEMIDDELDE om het gemiddelde te berekenen van de cellen die getallen bevatten Als ik dubbelklik in de cel, zie ik dat het een formule is met de functie GEMIDDELDE. Volgende keer: GEMIDDELDE.ALS. Zie voor meer informatie over de functie GEMIDDELDE de samenvatting aan het eind van de cursus. Maar wist u dat u het ook kunt gebruiken voor andere berekeningen, bijvoorbeeld voor gemiddelden? Klik op de cel rechts van een rij of onder een kolom. houdt u Ctrl ingedrukt, klikt u op de gewenste cellen en celbereiken en drukt u op Enter. Klik vervolgens op het tabblad Start op de pijl-omlaag AutoSom en op Gemiddelde, controleer of dit de juiste formule is en druk op Enter. U hebt AutoSom wellicht gebruikt om snel getallen op te tellen in Excel. Voor het berekenen van het gemiddelde van een paar cellen bespaart u tijd met de functie GEMIDDELDE. Voor grotere celbereiken is het essentieel. Als ik hier de optie AutoSom Gemiddelde wil gebruiken, wordt alleen cel C5 gebruikt, niet de hele kolom. en negeert de lege cellen of cellen die tekst bevatten. Deze formule is GEMIDDELDE, A2, dubbele punt, A5, en berekent het gemiddelde van de cellen A2 tot en met A5. Als C4 een getal zou bevatten, zouden de cellen C2 tot en met C5 een aaneengesloten celbereik bevatten dat door AutoSom zou worden herkend. Als u het gemiddelde wilt berekenen van waarden in aaneengesloten cellen en celbereiken, typt u een gelijkteken (een formule begint altijd met een gelijkteken), GEMIDDELDE, haakje openen, Waarom? Omdat C4 leeg is. Druk op F5 om te starten, Esc om te stoppen 1/3 video's 2:14 3:14 2:26 Help Gemiddelde getallen GEMIDDELDE.ALS Gewogen gemiddelde Feedback Samenvatting

  3. Het gemiddelde van een groep getallen berekenen Ondertiteling het evaluatiecriterium tussen aanhalingstekens (groter dan 50), komma, De functie berekent vervolgens het gemiddelde van deze cellen. De functie GEMIDDELDE.ALS geeft het gemiddelde van cellen in een bereik, die voldoen aan de opgegeven criteria. Laten we het gemiddelde berekenen van verkopen boven $ 60.000. Typ een gelijkteken, GEMIDDELDE.ALS, haakje openen (in dit voorbeeld evalueren we hetzelfde celbereik, C2 tot en met C5, in de kolom Verkoop, en berekenen we daarvan het gemiddelde), komma. Vervolgens typen we tussen aanhalingstekens het evaluatiecriterium voor dit celbereik; u gebruikt aanhalingstekens om te zorgen dat Excel het bewerkingsteken en de waarde juist interpreteert—in dit voorbeeld groter dan 60000. En druk op Enter. Excel voegt automatisch het haakje sluiten toe aan de formule. Het gemiddelde van de verkopen groter dan $ 60.000 is $ 71.229. Laten we dit doornemen. De functie evalueert hoeveel cellen in de kolom Verkoop voldoen aan het criterium groter dan 60.000. Er zijn drie cellen. Typ geen komma of punt in 60000. Excel interpreteert dat als een scheidingsteken voor argumenten van de functie en geeft een foutmelding. Volgende keer: gewogen gemiddelde. Zie voor meer informatie over de functie GEMIDDELDE.ALS de samenvatting aan het eind van de cursus. We gebruiken nu de functie GEMIDDELDE.ALS om het gemiddelde te bepalen van verkopen Drie cellen voldoen aan het criterium. De functie evalueert eerst welke cellen in het bereik B2 tot en met B5 voldoen aan het criterium groter dan 50. Laten we deze berekening ook doornemen. Het gemiddelde van verkopen van meer dan 50 bestellingen is $ 66.487. Vervolgens berekent de functie het gemiddelde van de cellen in de kolom Verkoop waar aan het criterium wordt voldaan door de overeenkomstige cel in kolom B. het te evalueren celbereik (cellen B2 tot en met B5) in de # kolom Aantal bestellingen, komma, We typen het gelijkteken, GEMIDDELDE.ALS, haakje openen, In dit voorbeeld gaan we een celbereik toetsen aan het criterium en van een ander celbereik het gemiddelde berekenen. van meer dan 50 bestellingen. het bereik van de cellen waarvan we het gemiddelde willen berekenen (cellen C2 tot en met C5 in de kolom Verkoop), en drukken op Enter. Druk op F5 om te starten, Esc om te stoppen 2/3 video's 2:14 3:14 2:26 Help Gemiddelde getallen GEMIDDELDE.ALS Gewogen gemiddelde Feedback Samenvatting

  4. Het gemiddelde van een groep getallen berekenen Ondertiteling Zie voor meer informatie over de functies SOMPRODUCT en SOM de samenvatting aan het eind van de cursus. De functie SOMPRODUCT vermenigvuldigt het cijfer voor elke toets met het gewicht van de toetsen en telt de uitkomsten vervolgens op. Bij het berekenen van gemiddelden krijgen alle getallen meestal gelijke significantie. zoals in dit voorbeeld, met als uitkomst een ongewogen gemiddelde van 5. Bij een gewogen gemiddelde krijgen een of meer getallen een grotere significantie, ofwel meer gewicht. In dit voorbeeld hebben de tussentijdse examens en eindexamens een grotere significantie dan de toetsen 1 en 2. We gebruiken de functies SOMPRODUCT en SOM om het gewogen gemiddelde te bepalen. De getallen worden opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal getallen, Lees daarom de samenvatting aan het eind van de cursus goed door of, nog beter, oefen zelf in Excel 2013. Dit geeft het gewogen gemiddelde 80. SOMPRODUCT is in feite de som van toets 1 maal het gewicht van toets 1 plus het tussentijdse examen maal het gewicht daarvan enzovoort. Het gewogen gemiddelde wordt berekend door de uitkomst te delen door het totaal van de gewichten. Vervolgens delen we de uitkomst van SOMPRODUCT door de SOM van de gewichten. Als we alleen het gemiddelde van de toetscijfers hadden berekend, zou de uitkomst 75,5 zijn, een aanzienlijk verschil. U weet nu hoe u in Excel gemiddelden kunt berekenen. Er is natuurlijk altijd meer te leren. Druk op F5 om te starten, Esc om te stoppen 3/3 video's 2:14 3:14 2:26 Help Gemiddelde getallen GEMIDDELDE.ALS Gewogen gemiddelde Feedback Samenvatting

  5. Help Cursusoverzicht- Het gemiddelde berekenen van een groep getallen Cursusoverzicht Gebruik AutoSom om snel het gemiddelde te bepalen Met AutoSom kunt u het gemiddelde bepalen in een kolom of rij getallen waar geen lege cellen in zijn. • Klik op een cel onder de kolom of rechts van de rij getallen waarvoor u het gemiddelde wilt bepalen. • Op het Start -tabblad, klik op de pijl naast AutoSom > Gemiddelde, en druk op Enter. Het gemiddelde bepalen van getallen die niet in een aaneengesloten rij of kolom staan Gebruik de functies GEMIDDELDE en GEMIDDELDE.ALS. Beide functies retourneren het rekenkundige gemiddelde door een groep getallen toe te voegen, en dan door het totaal van die getallen te delen. GEMIDDELDE negeert lege cellen. De functie GEMIDDELDE.ALS geeft meer mogelijkheden waarbij u een voorwaarde kunt instellen (het "ALS" gedeelte van de functie). Een gewogen gemiddelde bepalen Gebruik de functies SOMPRODUCT en SOM om een gewogen gemiddelde te bepalen, dat afhankelijk is van het gewicht dat van toepassing is op de waarden. Een levering van bijvoorbeeld 10 doosjes potloden kost 20 cent per doosje. Maar een tweede levering van 40 doosjes kost 30 cent per doosje, omdat er veel vraag naar potloden is. Als u het gemiddelde voor elke zending op de volgende manier berekent (0.20+0.30)/2 = 0.25, is het resultaat niet accuraat. Bij de berekening wordt er geen rekening mee gehouden dat er meer doosjes worden verkocht voor 30 cent dan voor 20 cent. Gebruik de volgende formule om het juiste gemiddelde te krijgen (28 cent per zending): =SOMPRODUCT(A2:A3,B2:B3)/SOM(B2:B3) De formule werkt door het delen van de totale kosten van de twee orders door het totaal aantal bestelde doosjes: Zie ook • Het gemiddelde bepalen van een groep getallen • functie GEMIDDELDE • functie GEMIDDELDE.ALS • Meer cursussen • Office-compatibiliteitspakket Druk op F5 om te starten, Esc om te stoppen 1 • 2 • 3 4 5 6 2:14 3:14 2:26 Help Gemiddelde getallen GEMIDDELDE.ALS Gewogen gemiddelde Feedback Samenvatting

  6. Bekijk meer cursussen Help Beoordeling en opmerkingen Cursusoverzicht Hoe vond u het? Vertel ons wat u ervan vond Bedankt voor het bekijken van deze cursus! Druk op F5 om te starten, Esc om te stoppen 1 • 2 • 3 4 5 6 2:14 3:14 2:26 Help Gemiddelde getallen GEMIDDELDE.ALS Gewogen gemiddelde Feedback Samenvatting

  7. Help Help Cursusoverzicht Videobesturing van PowerPoint gebruiken Wijs de onderrand van een video aan om deze te starten, stoppen, pauzeren, of terug te spoelen. Sleep om terug te spoelen. Een cursus stoppen Als u een cursus online bekijkt, klikt u op de knop Vorige van uw browser. Als u deze offline bekijkt, drukt u op Esc. Als u een video bekijkt, drukt u op Esc om de video te stoppen, en nogmaals om de cursus te stoppen. Navigeren U kunt naar elk gewenst deel van de cursus gaan door te klikken op de miniaturen (licht of met schaduw) onder de video. U kunt ook op de pijl-links of pijl-rechts klikken, of drukken op pagina omhoog of omlaag. Als u een cursus downloadt en de video's kunnen niet worden afgespeeld Klik op Bewerken inschakelen als u die knop ziet. Als dat niet werkt, beschikt u mogelijk over PowerPoint 2007 of eerder. In dat geval kunt u de PowerPoint Viewer installeren. Als u PowerPoint 2010 hebt, hebt u de QuickTime-speler nodig, of u kunt bijwerken naar PowerPoint 2013. Druk op F5 om te starten, Esc om te stoppen 1 • 2 • 3 4 5 6 2:14 3:14 2:26 Help Gemiddelde getallen GEMIDDELDE.ALS Gewogen gemiddelde Feedback Samenvatting