slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZPK 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

ZPK 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

ZPK 2012 Cv9 -práca s fotografiou (podľa metódy Panorám, Jančura et al, 2001, a metodicky identifikácie a hodnutenia CHVK, Jančura et al, 2010) - zopakovanie vizuálnych vlastností krajinného priestoru Zadanie nových úloh - určenie popredia, pozadia plány panorámy, fotografie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZPK 2012' - dobry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ZPK 2012

Cv9 -práca s fotografiou (podľa metódy Panorám, Jančura et al, 2001, a metodicky identifikácie a hodnutenia CHVK, Jančura et al, 2010)

- zopakovanie vizuálnych vlastností krajinného priestoru

Zadanie nových úloh

- určenie popredia, pozadia plány panorámy, fotografie

- určovanie tvarov reliéfu

- určovanie areálov funkčných zón, krajinných typov vo fotografii, vymedzenie na mape

slide3
Bohálová, 2006, SAŽP

Turčianska

kotlina

slide5
Intramontánne krajiny a okolité pohoria.

Príklad Turčianska kotlina a pohoria

slide6
Pozadie

3. plán

2. plán

1. plán

Popredie

- určenie popredia, pozadia plány panorámy, fotografie

slide7
pohoria so strmými svahmi a hlbokými dolinami

plytké doliny s miernymi svahmi

- určovanie tvarov reliéfu

slide9
- určovanie areálov funkčných zón, krajinných typov vo fotografii

(2 pohľady zo S a z J)

- vymedzenie na mape

1. intenzívne pasienky

3. zarastajúci ovocný sad

2. sukcesné zárasty na ztrmých svahoch údolia Borovianskeho potoka

1. intenzívne pasienky

slide10
3

4

2

1

slide11
Areály krajinných typov

Montánna (pahorkatinová až hornatinová) lesná krajina

Ostrôžky, Budinské Lazy

Kotlinová rovinná až pahorkatinová

poľnohospodárska krajina

Turiec, Abramová

Sídelná kotlinová krajina

Zvolenská kotlina,Zvolen

slide14
Identifikačné údaje panorám

Geomorfologický celok

Katastrálne územie

Stanovište

Orientácia záberu

Uhol záberu

Šírka záberu

Aspekt/rok

Zvolenská kotlina

Zvolen

Vodáreň (pod Dráhami)

SZ – SV

170°

7 km

Letný/2001

Panoráma mesta

Podkladová fotografia

slide15
Charakteristické

znaky krajiny

Grafická interpretácia

slide16
Vymedzenie areálov

Diferenciácia typov zástavby v sídle

 • Kritériá rozlišovania:
 • vek
 • typ zástavby
 • spoločenská hodnota
slide17
Objektová analýza

Diferenciácia typov zástavby v sídle

slide19
ZPK 2012
 • CV10-práca s fotografiou (podľa metódy Panorám, Jančura et al, 2001, a metodicky identifikácie a hodnutenia CHVK, Jančura et al, 2010)
 • Pokračovanie CV9 určovanie krajinných typov
 • nájdite, pomenujte a zobrazte (podľa typológie krajiny Slovenska) minimálne tri krajinné typy v panoráme/fotografii
 • Identifikačné znaky krajiny
 • nájdite, pomenujte a zobrazte v panoráme, detailne vo fotografiách a súčasne v mape (funkčné zóny) kombinácie: tvarov reliéfu a kompozície objektov krajinnej pokrývky
slide20
Krajinné typy

L

S

P

V popredí a v 1.pláne sa nachádza ...typ (P), v 2.pláne sídelný .....(S),

v treťom pláne a pozadí je lesný typ ......(L)

slide21
4

3

Identifikačné znaky krajiny v panoráme

Identifikačné znaky krajiny reprezentujú kombinácie tvarov reliéfu a kompozície krajinnej pokrývky: les na chrbte pahorkatiny, lúka na miernom svahu pahorkatiny, NDV v eróznej ryhe na svahu pahorkatiny, NDV, brehový porast na dne údolia okolo vodného toku, sukcesný zárast na okrajoch pasienkov vo svahu (3), ovocný sad na svahu pahorkatiny (4) .....

slide22
I4

I3

4

2

1

Identifikačné znaky krajiny a symptómy

S1

slide23
Identifikačné znaky krajiny

1. zmiešaný les na chrbátoch pahorkatín

4. sukcesia namierne strmých svahoch pahorktín

slide24
ZPK 2012
 • CV11-práca s fotografiou (podľa metódy Panorám, Jančura et al, 2001, a metodicky identifikácie a hodnotenia CHVK, Jančura et al, 2010)
 • - textúry znakov
 • - diagnostika krajiny, vizuálny prejav negatívnych javov a objektov
 • -adjustácia dokumentácie: titulná strana, obsah, poloha územia (zobrazenie v rôznych mierkach), časti práce, úprava jednotlivých strán
slide25
Textúry znakov krajiny (6 textúr)

1. zarastajúci ovocný sad

4. sukcesia namierne strmých svahoch pahorktín

2. pasienok

slide26
Diagnostika krajiny, vizuálny prejav symptómov

(negatívnych javov a objektov) (4)

Zóna 2: S1 sukcesné zárasty

Zóna 1: S4 riziko erózie,

nadmerné pasenie

slide27
Zobrazovacie metódy v projektovaní krajiny

semestrálna práca

titl., meno, priezvisko

Technická univerzita vo Zvolene

Katedra plánovania a tvorby krajiny

december 2012

slide28
Obsah semestrálnej práce

Poloha: regiónu v SR, mesta Zvolen v regióne, riešených území v meste Zvolen

1. miestna časť Lánice, okolie Technicke univerzity

- vymedzenie riešeného územia

- funkčná zonácia širšieho územia

- funkčná zonácia užšieho územia

- komunikácie

- významová analýza (koridory, uzly, hranice)

- komponenty krajinnej pokrývky

2. miestna časť Podborová, Boroviansky potok

- vymedzenie riešeného územia

- vizuálne vlastnosti krajinného priestoru

- terénny prieskum, fotodokumentácia

- spracovanie panorám, identifikačné údaje

- spracovanie panorám: plány, určovanie tvarov reliéfu

- spracovanie panorám: krajinné typy

- spracovanie panorám: určovanie areálov funkčných zón

- funkčná a priestorová zonácia územia

- identifikačné znaky funkčných zón

- textúry znakov

- diagnostika, vizuálny prejav negatívnych javov a objektov v krajine

slide29
2

1

Poloha: regiónu v SR, mesta Zvolen v regióne, riešených území v meste Zvolen

textová charakteristika

http://www.geoportal.sk/

ad