klausim formulavimas pagal bloom o taksonomij n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klausimų formulavimas pagal Bloom‘o taksonomiją PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klausimų formulavimas pagal Bloom‘o taksonomiją

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Klausimų formulavimas pagal Bloom‘o taksonomiją - PowerPoint PPT Presentation

doane
918 Views
Download Presentation

Klausimų formulavimas pagal Bloom‘o taksonomiją

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Klausimų formulavimas pagal Bloom‘o taksonomiją

  2. Atsakymo vertė priklauso nuo klausimo kokybės (John Courtis)

  3. B. S.Bloom’o taksonomija (1956) • mokomas turinys ir išmoktas turinys nėra tapatūs • tikslai klasifikuojami pagal individo kognityvinę mokymosi sritį, kuri apibūdina žinojimą

  4. Kognityvinės sferos ugdymo tikslai • Žinių lygmuo, pats žemiausias, kuris yra pasiekiamas remiantis atmintimi. • Supratimo lygmuo, atpažinimo operacijos, įgytų žinių suvokimas. • Taikymo lygmuo, sugebėjimas pritaikyti, perkelti įgytas žinias (abstrakcijas, taisykles, dėsnius, teorijas) įvairiose situacijose. • Analizės lygmuo. Analizė – tai gebėjimas visumą skaidyti į dalis, elementus. • Sintezės lygmuo. Sintezė – tai sugebėjimas atskirus elementus, dalis, blokus sujungti į visumą, į sistemą. • Vertinimo lygmuo. Vertinamųjų veiksmų pagrindu, remiantis kiekybiniais ir kokybiniais parametrais, kokybės kriterijais, pateikti išvadas.

  5. BLOOM’O KOGNITYVINĖS TAKSONOMIJOS SCHEMA VERTINIMAS Palyginti Atrinkti Pasirinkti Nustatyti GEBĖJIMAI SINTEZĖ Sukurti Sudaryti Sukonstruoti ANALIZĖ Išspręsti Ištirti Išnagrinėti Išanalizuoti PRITAIKYMAS ŽINIOS Parinkti Palyginti Suplanuoti Aprašyti SUPRATIMAS Paaiškinti Atpažinti Išreikšti Apibrėžti ŽINOJIMAS Atsiminti Išvardinti Apibrėžti Pateikti

  6. Klausimai pagal Bloom’o taksonomiją (1)

  7. Klausimai pagal Bloom’o taksonomiją (2)