NORMELE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI ASIGURAREA ACTIVITĂŢII DE EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
Download
1 / 10

NORMELE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI ASIGURAREA ACTIVITĂŢII DE EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

NORMELE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI ASIGURAREA ACTIVITĂŢII DE EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ. (aprobate prin O.M.A.I. nr. 1184 din 06.02.2006). Cuprinsul planului. Capitolul I. Dispoziţii generale. Capitolul II. Organizarea acţiunilor de evacuare. Capitolul III.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NORMELE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI ASIGURAREA ACTIVITĂŢII DE EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ' - dmitri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

NORMELE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI ASIGURAREA ACTIVITĂŢII DE EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

(aprobate prin O.M.A.I. nr. 1184 din 06.02.2006)


Cuprinsul planului EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

Capitolul I

Dispoziţii generale

Capitolul II

Organizarea acţiunilor de evacuare

Capitolul III

Conducerea acţiunilor de evacuare

Capitolul IV

Executarea acţiunilor de evacuare

Capitolul V

Asigurarea acţiunilor de evacuare

Capitolul VI

Logistica acţiunilor de evacuare

Capitolul VII

Dispoziţii finale


CAPITOLUL I EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

DISPOZIŢII GENERALE

În sensul prezentelor norme, prin evacuare se înţelege măsura de protecţie civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, şi care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale şi dispunerea lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire.

Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea consecinţelor acestuia.

Executarea acţiunilor de evacuare trebuie să permită funcţionarea instituţiilor statului, menţinerea ordinii publice şi desfăşurarea activităţilor sociale vitale în situaţii de urgenţă.


CAPITOLUL II EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE

Organizarea, conducerea şi asigurarea acţiunilor de evacuare, se stabilesc prin planurile de evacuare.

Planurile de evacuare se elaborează din timp, în starea de normalitate, în funcţie de riscurile inventariate şi funcţiile de sprijin stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, şi se actualizează ori de câte ori apar modificări în structura populaţiei, instituţiilor şi operatorilor economici, precum şi atunci când aplicarea lor devine iminentă.

Inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă organizează şi execută instruirea factorilor responsabili din instituţii şi de la operatorii economici, controlează ierarhic existenţa şi calitatea planurilor şi măsurilor de evacuare, planifică, organizează şi desfăşoară exerciţii de evacuare.


CAPITOLUL III EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE

 • Conducerea nemijlocită a acţiunilor de evacuare se exercită de către comitetele judeţene/locale, corespunzător tipului de situaţie de urgenţă produsă.

 • Principalele atribuţii pe linia evacuării ale instituţiilor publice şi operatorilor economici sunt următoarele:

 • întocmesc şi actualizează planurile de evacuare a salariaţilor şi bunurilor materiale;

 • asigură înştiinţarea şi alarmarea personalului;

 • asigură punerea în aplicare, la ordin, a măsurilor prevăzute în planurile de evacuare;

 • realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă, pază şi ordine, asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc.;

 • instruiesc personalul cu privire la modul de acţiune în caz de evacuare;

 • întocmesc şi înaintează, prin inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, cererile de suplimentare cu mijloace de transport, carburanţi-lubrifianţi, imobile, alimente şi produse industriale de primă necesitate, spaţii pentru depozitarea bunurilor, cazării şi aprovizionării evacuaţilor.


CAPITOLUL IV EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

EXECUTAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE

 • Trecerea la executarea evacuării se face la ordin.

 • La primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare, se verifică autenticitatea şi după confirmare, se analizează situaţia generală şi cea din zona de responsabilitate, se stabilesc măsurile de primă urgenţă şi se transmit dispoziţii preliminare, trecând de îndată la elaborarea dispoziţiei de evacuare.

 • Ordinul/dispoziţia de evacuare cuprinde, în principiu, următoarele:

 • concepţia acţiunilor de evacuare;

 • organizarea conducerii acţiunilor de evacuare;

 • măsurile de cooperare pe timpul executării evacuării;

 • măsurile de asigurare a evacuării.


CAPITOLUL V EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

ASIGURAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE

Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate, se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări, precum şi la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare.

În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă, pentru misiuni de siguranţă şi ordine ca şi pentru alte misiuni: salvare, transporturi speciale, aprovizionare, comitetele pentru situaţii de urgenţă pot solicita, cu respectarea prevederilor legale, sprijinul unităţilor militare din zonă.

Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării reprezintă ansamblul acţiunilor întreprinse de personalul forţelor de intervenţie în scopul evitării producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs.


CAPITOLUL VI EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

LOGISTICA ACŢIUNILOR DE EVACUARE

Logistica reprezintă ansamblul de măsuri realizate în scopul asigurării condiţiilor materiale şi umane necesare pregătirii şi executării acţiunilor de evacuare.

Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor, mijloacelor de transport, bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi locurile prevăzute în planurile de evacuare.

Logistica evacuării se asigură la cererea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, de firme de stat sau private, pe baza de convenţii de prestări servicii încheiate din timp şi anexate la planurile de evacuare în situaţii de urgenţă.

Sursele de aprovizionare sunt: economia naţională, rezervele de stat, rezervele de mobilizare şi ajutoarele umanitare.


CAPITOLUL VII EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

DISPOZIŢII FINALE

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea administrativă, contravenţională sau penală, după caz.

Documentele pentru evacuare se întocmesc şi se actualizează periodic, prin grija comitetelor pentru situaţii de urgenţă, centrelor operative cu activitate temporară, secretariatelor tehnice, respectiv celulelor şi constituie punct aparte în bilanţurile anuale ale acestora.

Protecţia documentelor/suporturilor care conţin informaţii clasificate se realizează în conformitate cu Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.

Protecţia documentelor/suporturilor care conţin informaţii clasificate şi stabilirea punctelor de evacuare a acestora sunt atribute ale conducătorilor/şefilor acţiunilor de evacuare.


Nr. 1 EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

Planul de evacuare

Nr. 2

Ordinul / Dispoziţia de evacuare

Nr. 3

Decizia pentru evacuare, primire/repartiţie

Nr. 4

Componenţa Centrului de conducere şi coordonare a evacuării

Nr. 5

Carnetul cu activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de adunare/îmbarcare/debarcare şi primire-repartiţie a evacuaţilor

Nr. 6

Jurnalul acţiunilor de evacuare, primire/repartiţie

Nr. 7

Raportul - sinteză

Nr. 8

Plan de transport

Anexe:


ad