slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dunaújváros PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dunaújváros

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Dunaújváros - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Projekt eredményeinek disszeminációja – 2. és 12. fejlesztési elem ÁROP- 1.A.5- 2013 „Szervezetfejlesztés a konvergencia régióban lévő önkormányzatok számára”. Dunaújváros. 20 14. s zeptember 15. Tartalomjegyzék. 1. A fejlesztési elemek célja és a fejlesztés tárgya. 2. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dunaújváros' - dmitri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekt eredményeinek disszeminációja – 2. és 12. fejlesztési elemÁROP- 1.A.5- 2013„Szervezetfejlesztés a konvergencia régióban lévő önkormányzatok számára”

Dunaújváros

2014. szeptember 15.

tartalomjegyz k
Tartalomjegyzék

1

A fejlesztési elemek célja és a fejlesztés tárgya

2

2

A fejlesztés lebonyolítása

5

3

Azonosított problémák

7

4

Fő döntési alternatívák, javaslatok

9

a fejleszt si elemek c lja
A fejlesztési elemek célja

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett, az Államreform Operatív Program 1.A.5-2013 projektjének megvalósítása a konvergencia régiókba tartozó Önkormányzatok fejlesztése céljából.

Program: ÁROP 1.A. 5.– Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

Program szintű cél

Az önkormányzatok helyi szolgáltatás-szervezési reformlépéseinek megalapozása, a helyi közszolgáltatások és a belső működés minőségének javítása.

2. sz. fejlesztési elem: Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

12. sz. fejlesztési elem: Humán erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálata

…a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata […] Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése

…a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése.

a fejleszt s t rgya
A fejlesztés tárgya
 • A fejlesztési elem fókusza az önkormányzati intézmények alaptevékenységet támogató funkcióinak áttekintése:
 • Javaslattétel a szerződéses kapcsolatokat, a támogató infrastruktúrát és a szervezeti / irányítási struktúrát érintő hatékonyságnövelő akciókra

2. sz. fejlesztési elem:

Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

12. sz. fejlesztési elem:

Humán erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálata

 • A fejlesztési elem fókusza a támogató funkciók ellátásához kapcsolódó személyi, szervezeti háttér áttekintése és felülvizsgálata:
 • Javaslattétel a feladatok és kapacitások összehangolására, a humán erőforrások hatékony kihasználására
 • Az Önkormányzat előtt álló feladatok változására való felkészülés
tartalomjegyz k1
Tartalomjegyzék

1

A fejlesztési elemek célja és a fejlesztés tárgya

2

2

A fejlesztés lebonyolítása

5

3

Azonosított problémák

7

4

Fő döntési alternatívák, javaslatok

9

tartalomjegyz k2
Tartalomjegyzék

1

Előzmények – a Projekt rövid bemutatása

2

2

A fejlesztés célja és lebonyolítása

5

3

Azonosított problémák

7

4

Fő döntési alternatívák, javaslatok

9

azonos tott probl m k
Azonosított problémák

Humán kapacitás és kompetencia

 • Szűkös kapacitás, legtöbb munkakört egy fő tölti be
  • Helyettesítés nem megoldott
  • Feladatcsúcsok nem egyensúlyozhatóak ki átterheléssel
 • Feladatvégzéshez kapcsolódó ismeretek nem tarthatóak naprakészen a terhelés miatt
 • Pályázatok lebonyolításában résztvevő munkatársak leterheltek

Működési gyakorlat

 • Önkormányzati intézmények némileg eltérő gyakorlata gazdálkodási és személyügyi folyamatokban
 • Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok belső ellátásának szervezeti és erőforrás háttere nincs biztosítva

Működési hatékonyság

 • Adatszolgáltatási igények gyakoriak, nem tervezhetőek, kiszolgálásuk jelentős terhet ró az intézményekre

Infrastrukturális

 • Eltérő, gazdálkodást támogató informatikai rendszerek
  • Adatszolgáltatások teljesítését nehezíti
  • Többletmunkát generál
tartalomjegyz k3
Tartalomjegyzék

1

Előzmények – a Projekt rövid bemutatása

2

2

A fejlesztés célja és lebonyolítása

5

3

Azonosított problémák

7

4

Fő döntési alternatívák, javaslatok

9

f d nt si alternat v k s javaslatok
Fő döntési alternatívák és javaslatok

Döntési alternatívák és javaslatok

„A” Alternatíva

„B” Alternatíva

„C” Alternatíva (+„B”)

Gazdálkodást érintő informatikai rendszerek egységesítése

Támogató funkciók közös ellátásának megszervezése

Jelenlegi helyzet fenntartása

Nem javasolt

Az „A” alternatívához képest jelentős hasznokat ígér

DE

Csak kis mértékben járul hozzá a humán erőforráshoz kapcsolódó problémák kezeléséhez

Jelentős hatékonyság-növelést ígér a működés egységesítése, a humán kapacitások kihasználása és a kompetenciák terén és az egységes rendszer előnyeit is hordozza

DE

Fenyegetés: működés bürokratizálódása

+ belső folyamathatékonyságot érintő javaslatok

szem lyi szervezeti h tt rt rint k vetkeztet sek javaslatok
Személyi, szervezeti háttért érintő következtetések, javaslatok

Specifikus javaslatok

 • Intézményi gazdasági és személyügyi funkciók ellátásának közös megszervezése
 • Egyes gazdasági jellegű feladatok átvétele a Polgármesteri Hivataltól
 • A Hivatalnál így felszabaduló álláshelyekkel a Polgármesteri Hivatal egyéb szervezeti egységeinek tehermentesítése, vagy új szervezeti egység kialakítása - pl. Pályázati Osztály
 • Pályázatok végrehajtásához szükséges belső erőforrások igénybevételének tudatos tervezése
 • Egységes (gazdasági) informatikai rendszer kialakítása
 • Egységes belső jelentésszolgálat kialakítása
 • Fokozatos bevezetés

Kockázatok

 • Gazdálkodási, személyügyi folyamatok bürokratizálódása: hosszabb átfutási idők
 • Az intézmények jelenlegi gazdasági vezetőinek ellenérdekeltsége: a az új struktúrában nem feltétlenül lesznek vezető beosztásban

További általános HR javaslatok

 • Belső működési folyamatok, szabályzatok egységesítése - pl. Humánerőforrás-gazdálkodási Szabályzat kialakítása
 • Egységes éves képzési tervek elkészítése
 • Munkaköri leírások frissítése
 • DBR Zrt.-nek juttatott éves önkormányzati támogatás felhasználása a humánerőforrás-kapacitási problémák kezelésére
k sz nj k a figyelmet
Köszönjük a figyelmet!

Dunaújváros

2014. szeptember 15.