KEM 9. RAZRED - PowerPoint PPT Presentation

1 2 poimenovanje alkoholov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEM 9. RAZRED PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEM 9. RAZRED

play fullscreen
1 / 4
KEM 9. RAZRED
100 Views
Download Presentation
Download Presentation

KEM 9. RAZRED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1.2 POIMENOVANJE ALKOHOLOV

  2. C3H7OH Osnova imena.Pove nam, da so v glavni verigi 3 ogljikovi atomi povezani z enojnimi vezmi. Končnica –ol.Pove nam, da je spojina alkohol (hidroksidna skupina -OH). Propan-1- ol Pozicijsko število.Pove nam, kje v molekuli se nahaja hidroksidna skupina. Od ostalega imena ga ločujeta dva vezaja.

  3. CH3-OH POLOŽAJNA IZOMERIJA: enaka molekulska formula ter različna strukturna – razlika v legi hidroksidne (-OH) skupine

  4. PRIMARNI SEKUNDARNI TERCIARNI ALKOHOLI GLEDE NA VRSTO OGLJIKOVIH ATOMOV: