Terminologier i norge pasientsikkerhet f rst og fremst
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Terminologier i Norge Pasientsikkerhet – først og fremst. 24. november 2010 SSN konferanse Kathryn Niemi Mølstad, seniorrådgiver Norsk Sykepleierforbund (NSF). Å beskrive sykepleie er kompleks . Litt historikk . Nasjonalt – arbeide med standardisering (lenge)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dixon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Terminologier i norge pasientsikkerhet f rst og fremst

Terminologier i Norge Pasientsikkerhet – først og fremst

24. november 2010

SSN konferanse

Kathryn Niemi Mølstad, seniorrådgiver

Norsk Sykepleierforbund (NSF)Litt historikk
Litt historikk

 • Nasjonalt – arbeide med standardisering (lenge)

 • Ingen nasjonal politikk knyttet til terminologier

 • Vente å se - hva skjer i Danmark og Sverige?

 • Myndighetene har så langt vært lite interessert i sykepleiernes bidrag

 • På tross av dette er det faktisk interesse……


Nsker vite
Ønsker å vite

 • Hvilke problemstillinger og tiltak sykepleiere arbeider med og resultatene som oppnås.

  Trenger en radikal endring – terminologi


Det er et gap mellom det vi vet og det vi gj r

Det er et gap mellom det vi vet og det vi gjør

Lukke gapet mellom forskning og praksis


Nsfs ehelsestrategi
NSFs eHelsestrategi

Målsetning om sykepleieterminologi:

Relevante og pålitelige data om utøvelse og resultater av sykepleie er synliggjort og benyttes i kunnskaps- og kompetanseutvikling og klinisk praksis.


Nsf opprettet et terminologir d mars 2008

NSF opprettet et terminologirådmars 2008

Hensikten:

Sørge for en fremtidsorientert vurdering og anbefaling som bidrar til å sikre god kvalitet, kontinuitet og sikkerhet i dokumentasjon av sykepleiernes planlagte og gjennomførte helsehjelp.


R det sammensetning
Rådet sammensetning

 • Elin Albrigtsen, Virksomhetsleder,Tromsø kommune

 • Asbjørn Finstad, Prosjektleder, Drammen kommune

 • Marianne Fossum, Universitetslektor og Phd student, U. i Agder

 • Heidi S. Glomsås, Fagkonsulent ,Nes kommune i Akershus

 • Ragnhild Hellesø, postdoc ISV

 • Anne Moen, førsteamanuensis, ISV, UiO

 • Ann Kristin Rotegård, Phd student, Rikshospitalet og representant for NSFID

 • Ulf Rønneberg, Virksomhetsleder, Kragerø kommune

 • Sissel Skarsgaard, prosjektleder elin-k, NSF

 • Hildur Thingnes, Oversykepleier, Helse Førde

 • Elisabeth Ursfjord, Avdelingssykepleier, UNN

 • Lisa Øien, Høgskolelektor, Høgskolen i Narvik

 • Grete Bach, observator, rådgiver KITH

 • Kathryn Mølstad, leder. Seniorrådgiver, fagpolitisk avdeling NSF


Arbeidsprosess
Arbeidsprosess

 • Gjennomgang av litteratur og forskning

 • Gjennomgang og innhenting av erfaring, ekspertise

 • Beskrive og diskutere hva som er viktig for klinisk praksis for å sikre pasienten

 • Innhente og utvikle kriterier (internasjonalt og nasjonalt definerte krav)– prioritere kriterier

 • Evaluere den enkelte terminologi basert på kriterier


Vurderingskriterier
Vurderingskriterier

 • Komplett og dekkende

 • Mulighet for videreutvikling, deltagelse, eierskap

 • Pasientperspektiv, medvirkning

 • Synonymer

 • Syntaks og kombinasjonsregler

 • Unike koder

 • Definisjoner

 • Hjelpeord

 • Hierarki og arv


Resultat av terminologir dets vurdering
Resultat av terminologirådets vurdering

 • Internasjonalklassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP) refereranseterminologi (31)

 • International Health Terminology Standards Development Organisation. refereranseterminologi (28)

 • Nursing Outcomes Classification – Sykepleieresultater (14)

 • Nursing Intervention C Sykepleieintervensjoner (13)

 • Clinical Care Classification Hjemmesykepleie (13)

 • International ClassificationofFunctions Funksjonsevne til pasienten (11)

 • North American Nursing Diagnosis Association: Sykepleiediagnoser (9)


International classification for nursing practice icnp
International Classification for Nursing Practice (ICNP®)


Icnp og who
ICNP og WHO

 • Nylig blitt medlem i paraplyorganisasjonen WHO Familiyof International Classification, sammen med ICD10 og ICF.

 • ICN gjennom ICNP samarbeider med Verdens Helse Organisasjon (WHO) med globale helseproblemer.

 • International Health Terminology Standards Development Organisation og ICN haren avtale om utvikling av sykepleierbegreper


Icnp historikk
ICNP® Historikk

 • 1996:Alfaversjon

 • 1999:Betaversjon

 • 2005: Versjon 1. Oversatt

 • 2007: Versjon 1.1 Oversatt

 • 2009: Versjon 2 Oversatt

 • 2011: Versjon 3 – mai 2011 på ICN konferanse


Behov for gode teknologiske og faglige l sninger
Behov for gode teknologiske og faglige løsninger

 • Hele ICNP integreres i EPJ systemet

 • ISO standarden danner basis for utforming av diagnoser, tiltak og mål/ (forventede)resultater sammenheng mellom diagnose, tiltakene og resultat

 • Definisjoner må være lett tilgjengelig

 • Nye versjoner = Oversettelser = Utvikling


Utfordringer
Utfordringer

 • Ikke alle er opptatt av at sykepleiebegreper er viktig for dokumentasjon og pasientsikkerhet

 • Anbefalingen har ingen påvirkningskraft før helsedirektoratet kommer på banen – (ansvarsfordeling mellom NSF og direktoratet).


Lost in translation
Lost in translation

Utfordring:

Validering av oversettelse og begrepene


St rste utfordring
Største utfordring

 • Informere og engasjere sykepleiere om mulighetene ICNP gir

 • Faglige diskusjoner og kunnskapsutvikling helt avgjørende

 • Høgskoler – nøkkel


Hva gj res n
Hva gjøres nå

 • Arbeider med helsedirektoratet – for å få aksept og støtte. De vil ha prosjekter.

 • Ønsker kravspesifikasjon for bruk av ICNP i EPJ

 • Informerer og ønsker å stimulere EPJ leverandører


Hva m gj res
Hva må gjøres?

 • Langsiktig planlegging

 • Bygge opp kunnskapsbaserte planer

 • Utvikle kjernesett av begreper for spesifikke fagområder

 • Utvikle kvalitetsindikatorer

 • Hva ønsker vi å vite av aggregerte data?Terminologier i norge pasientsikkerhet f rst og fremst

EPJ girmuligheter

Bruke data / informasjon til flere formål:

Fagutvikling

Forskning

Administrasjon og ledelse

Undervisning

Sikre helhet og kvalitet

Finansiering av sykepleie?

Kvalitetsindikatorer = Pasientsikkerhet