Meer informatie: Dhr. A.H. Vos Hofstad Lyceum Colijnplein 9, 2555 HA, Den Haag 070 368 76 70 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Meer informatie: Dhr. A.H. Vos Hofstad Lyceum Colijnplein 9, 2555 HA, Den Haag 070 368 76 70 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Meer informatie: Dhr. A.H. Vos Hofstad Lyceum Colijnplein 9, 2555 HA, Den Haag 070 368 76 70

play fullscreen
1 / 1
Meer informatie: Dhr. A.H. Vos Hofstad Lyceum Colijnplein 9, 2555 HA, Den Haag 070 368 76 70
135 Views
Download Presentation
dixon
Download Presentation

Meer informatie: Dhr. A.H. Vos Hofstad Lyceum Colijnplein 9, 2555 HA, Den Haag 070 368 76 70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kanikookboek Hofstad Lyceum Inleiding Het Kanikookboek is een papieren en digitaal boek waaruit we onze leerlingen veel voorkomende algemene vaardigheden op een eenduidige manier aanleren. Los van de verschillende lesmethodes van de losse (bèta)vakken. Het is een verzameling documenten met voor elke belangrijke vaardigheid duidelijke en bondige instructies (recepten). Leerlingen beseffen vaak niet dat wat ze bij het ene vak leren vaak hetzelfde is als bij een ander vak: het rekenen met breuken bij wiskunde doe je op dezelfde manier als bij natuurkunde; een presentatie of verslag bij biologie bouw je hetzelfde op als bij aardrijkskunde. We geven de leerlingen hiermee duidelijkheid over schoolbrede vaardigheden. Ook de docenten stemmen nu af wanneer de bètavakken welke vaardigheden we aanbieden. Tips voor wie dit ook wil Het opstellen van het Kanikookboek kost veel tijd en energie van de docenten. Je hebt commitment nodig bij alle betrokken docenten en vaksecties over de keuze van de vaardigheden, de inhoud en de inzet van de documenten. Het boek behoeft onderhoud. Het Kanikookboek heeft een status binnen school: het is de standaard. Dat weten docenten én leerlingen. Het moet zichtbaar zijn voor leerlingen (en ouders en huiswerkbegeleiders e.d.), door fysieke aanwezigheid in lokalen en door plaatsing op de elo. Meer informatie: Dhr. A.H. Vos Hofstad Lyceum Colijnplein 9, 2555 HA, Den Haag 070 368 76 70 www.hofstadlyceum.nl Door leerlingen het besef bij te brengen van vakoverstijgende vaardigheden, ontwikkelen ze alvast een studiehouding die hen goed voorbereidt op het vervolgonderwijs. Alle documenten en instructies zijn in de ik-vorm geschreven en in positieve zin. Bètatechniek