uk ad krwiono ny n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Układ krwionośny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Układ krwionośny - PowerPoint PPT Presentation


 • 426 Views
 • Uploaded on

Układ krwionośny. budowa serca i jego funkcje choroby i ich przyczyny -podstawowe pojęcia -różne krwiobiegi -układ limfatyczny i związane z nim choroby . opracował Piotr Barański.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Układ krwionośny' - dixie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uk ad krwiono ny

Układ krwionośny

budowa serca i jego funkcje

choroby i ich przyczyny

-podstawowe pojęcia

-różne krwiobiegi

-układ limfatyczny i związane z nim choroby

opracował Piotr Barański

podstawowe poj cia
Serce– narząd układu krwionośnego kręgowców w postaci mięśniowego worka, zapewnia obieg krwi w naczyniach. U człowieka jest podzielone na 2 przedsionki i 2 komory i działa jak pompa ssąco-tłocząca.

Krew – płyn ustrojowy, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową, oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu.

Układ limfatyczny – otwarty układ naczyń i przewodów, którymi płynie jeden z płynów ustrojowych, która bierze swój początek ze śródmiąższowego przesączu znajdującego się w tkankach.

Limfa– płyn tkankowy spływający do naczyń chłonnych, tworzących układ naczyń limfatycznych.

Żyły–wszystkie naczynia krwionośne prowadzące krew do serca. Najczęściej jest to krew odtlenowana. Tylko w wypadku żył płucnych i pępowinowych jest to krew natlenowana.

Tętnica – prowadzi krew z serca do narządów ciała. Układ naczyń tętniczych jest połączony z układem naczyń żylnych poprzez sieć naczyń włosowatych.

Podstawowe pojęcia

opracował Piotr Barański

podstawowe poj cia1
Podstawowe pojęcia
 • Naczynia włosowate–cienkościenne naczynia krwionośne oplatające tkanki i docierające do niemalże każdej komórki ciała. Zbudowane są ze śródbłonka. Ich zadaniem jest wymiana (pod wpływem ciśnienia) gazów, składników pokarmowych, zbędnych produktów przemiany materii, hormonów i witamin między krwią a tkanką.
 • Zastawki – różnego typu błoniaste fałdy występujące głównie w układzie krwionośnym i limfatycznym; warunkują jednokierunkowy przepływ krwi.
 • Aorta–duży pień tętniczy, którego gałęzie doprowadzają krew tętniczą do wszystkich tkanek. Jest największą tętnicą człowieka.
 • Krążenie wieńcowe–naczynia krwionośne, które mają za zadanie doprowadzenie krwi bogatej w tlen i substancje odżywcze do komórek serca oraz odprowadzenie dwutlenku węgla i ubocznych produktów metabolizmu z tych komórek.

opracował Piotr Barański

serce
Serce
 • Serce - centralny narząd układu krwionośnego położony w klatce piersiowej, w śródpiersiu środkowym, wewnątrz worka osierdziowego.
 • Funkcje serca :
 • pompuje krew do naczyń
 • transportowanie tlenu i substratów odżywczych do tkanek
 • usuwanie dwutlenku węgla i produktów przemiany materii ze wszystkich tkanek organizmu
 • transport hormonów

opracował Piotr Barański

og lny schemat kr enia krwi
Ogólny schemat krążenia krwi
 • Żyły(prowadzą krew od tkanek i narządów)doprawego przedsionka doprawej komorydo tętnic płucnychdonaczyń włosowatych wpłucachdożył płucnychdolewego przedsionkadolewej komorydoaortydo tętnic prowadzących krew dotkanek i narządóww narządach i tkankach donaczyń włosowatych

opracował Piotr Barański

cykl pracy serca
Cykl pracy serca
 • 1. Skurcz przedsionków tłoczy krew do komór przez otwarte zastawki trójdzielną i dwudzielną. Zastawki półksiężycowate są zamknięte.
 • 2. Początek skurczu komór, wzrasta w nich ciśnienie krwi, co powoduje zamknięcie zastawek przedsionkowo-komorowych. Towarzyszy temu pierwszy ton serca.
 • 3. Ciśnienie krwi w komorach wzrasta, więc otwierają się zastawki półksiężycowate i krew tłoczona jest do aorty i tętnicy płucnej. W czasie rozkurczu komór, gdy ciśnienie w tętnicach staje się większe niż w komorach, zastawki półksiężycowate zamykają się, czemu towarzyszy drugi ton serca.
 • 4. Następuje faza spadku ciśnienia krwi. Krew z żył wpływa do rozkurczonych przedsionków i cykl powtarza się.

opracował Piotr Barański

czynno elektryczna serca
Czynność elektryczna serca
 • Serce nigdy nie znajduje się w spoczynku, poza krótkimi, powtarzającymi się okresami, kiedy komory lub przedsionki znajdują się w okresie rozkurczu. Prawidłowa czynność serca zależy w dużym stopniu od impulsów elektrycznych powstających w nim samym, niezależnie od układu nerwowego. Układ nerwowy wpływa na jego czynność głównie przez przyspieszanie, bądź zwalnianie akcji serca. Serce człowieka posiada zdolność wytwarzania bodźców elektrycznych, które rozchodząc się w sercu, pobudzają je do skurczu. Wyspecjalizowana w układ przewodzący tkanka mięśnia sercowego, tzw. tkanka nerwowo-mięśniowa, układa się w dwa węzły: zatokowy i przedsionkowo-komorowy i odchodzące od nich włókna. W warunkach fizjologicznych bodźce do skurczów mięśnia sercowego powstają w węźle zatokowo-przedsionkowym. Jest on głównym rozrusznikiem serca, a impulsy w nim powstałe rozchodzą się do przedsionków i następnie przez węzeł przedsionkowo-komorowy do komór, pobudzając je do skurczu. Impulsy te przewodzone są również przez inne tkanki aż na powierzchnię skóry, gdzie można je zarejestrować w postaci elektrokardiogramu.

opracował Piotr Barański

schemat kr enia krwi
Schemat krążenia krwi
 • Strzałki: kierunek, w którym płynie krew
 • Kolor czerwony: krew utlenowana,
 • Kolor niebieski: odtlenowana.
 • D – zastawka trójdzielna
 • C – pnia płucnego
 • A – mitralna
 • B – aorty

opracował Piotr Barański

krwiobieg ma y
Krwiobieg mały
 • Odtlenowana krew wypompowywana jest z prawej komory serca przez zastawkę pnia płucnego do pnia płucnego, który rozgałęzia się na dwie tętnicepłucne: lewą i prawą. Te w płucach rozgałęziają się na sieć naczyń włosowatych oplatających pęcherzyki płucne, tam dochodzi do wymiany gazowej. Utlenowanakrew powraca żyłami płucnymi do lewego przedsionka serca, a tam przez zastawkę dwudzielną krew wpływa do lewej komory serca.

opracował Piotr Barański

krwiobieg du y
Krwiobieg duży
 • Krew wypływa z lewej komory serca przez zastawkę aortalną do głównej tętnicy ciała, aorty, rozgałęzia się na mniejsze tętnice, dalej na tętniczki, a następnie przechodzi przez sieć naczyń włosowatych we wszystkich narządach ciała. Naczynia włosowate przechodzą w drobne żyłki, które przechodzą w żyły większego kalibru i żyłę główną górną i dolną. Krew powracająca żyłami jest odtlenowana i przechodzi do prawego przedsionka serca, po czym przez zastawkę trójdzielną wpływa do prawej komory.

opracował Piotr Barański

y y i t tnice
Żyły i tętnice
 • Żyły – wszystkie naczynia krwionośne prowadzące krew do serca.
 • Tętnica – prowadzi krew z serca do narządów ciała.

opracował Piotr Barański

kr enie wie cowe
Krążenie wieńcowe
 • Krążenie wieńcowe – naczynia krwionośne, które mają za zadanie doprowadzenie krwi bogatej w tlen i substancje odżywcze do komórek serca oraz odprowadzenie dwutlenku węgla i ubocznych produktów metabolizmu z tych komórek.
 • Po prawej stronie tętnica wieńcowa

opracował Piotr Barański

kr enie wrotne
Krążenie wrotne
 • Krążenie wrotne wątroby - w którym żyła wrotna zbierająca krew z narządów jamy brzusznej np. żołądka, jelit, trzustki i śledziony doprowadza ją do wątroby.
 • Krążenie wrotne przysadki mózgowej - w którym parzyste żyły wrotne długie, zbierające krew z włośniczek podwzgórza, tworzą wtórny układ włosowaty w obrębie gruczołowej części przysadki mózgowej.
 • Fizjologiczny sens układu wrotnego:
 • Krew z całego układu pokarmowego, nim trafi do żyły głównej dolnej musi przebyć drogę przez wątrobę
 • W tym narządzie magazynowany jest chwilowy nadmiar substratów energetycznych np. cukry

opracował Piotr Barański

elementy morfotyczne krwi
Elementy morfotyczne krwi
 • Elementy morfotyczne krwi – upostaciowane składniki krwi. Wyróżnia się następujące składniki: erytrocyty, trombocyty, leukocyty. Elementy morfotyczne krwi są wytwarzane w układzie krwiotwórczym.

opracował Piotr Barański

uk ad krwiotw rczy
Układ krwiotwórczy
 • Układ krwiotwórczy–grupa narządów odpowiedzialnych za powstawanie wszystkich elementów morfotycznych krwi.

opracował Piotr Barański

uk ad limfatyczny
Układ limfatyczny
 • Układ limfatyczny – otwarty układ naczyń i przewodów, którymi płynie limfa. Układ naczyń chłonnych połączony jest z układem krążenia krwi. Oprócz układu naczyń chłonnych w skład układu limfatycznego wchodzą także narządy i tkanki limfatyczne. Najważniejszą funkcją układu chłonnego jest obrona przed zakażeniami oraz cyrkulacja płynów ustrojowych.
 • Funkcje układu limfatycznego :
 • odpornościowa w węzłach limfatycznych powstają niektóre białe ciałka krwi
 • neutralizująca zwalczanie ciał oraz substancji obcych
 • odprowadzająca odprowadzenie limfy z powrotem do krwi
 • Po prawej stronie układ limfatyczny

opracował Piotr Barański

choroby uk adu limfatycznego
Choroby układu limfatycznego
 • Słoniowacizna - nasilony obrzęk kończyn na skutek utrudnionego odpływu chłonki (limfy). Spowodowany zaczopowaniem pni chłonnych, masywną niedrożnością węzłów chłonnych lub mniejszych naczyń limfatycznych. Najczęściej występuje w rozległych przerzutach raka sutka do węzłów chłonnych pachowych lub po ich operacyjnym usunięciu.
 • Zapalenie naczyń chłonnych - to stan zapalny powierzchownych naczyń chłonnych, spowodowany najczęściej przerwaniem ciągłości skóry lub powstaniem ropnia. Wokół uszkodzonej skóry pojawia się zaczerwienienie, a następnie pojawia się linijne zaczerwienie o nieregularnych obrysach, biegnące od miejsca zakażenia w kierunku pobliskich węzłów chłonnych.

opracował Piotr Barański

funkcje uk adu krwiono nego
Funkcje układu krwionośnego
 • transport:
 • gazów oddechowych
 • substancji odżywczych
 • zbędnych produktów przemiany materii
 • hormonów
 • pełni rolę odpornościową
 • utrzymanie stałej temperatury ciała
 • uczestniczy w utrzymaniu stałego pH = 7,35-7,45

opracował Piotr Barański

choroby uk adu krwiono nego
Choroby układu krwionośnego
 • Przykładami chorób układu krwionośnego są:
 • tętniak i żylak
 • miażdżyca
 • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
 • choroba Bürgera czyli zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic
 • zespół Takayasu
 • choroba Kawasaki
 • choroba Raynauda

opracował Piotr Barański