suicid ln krize v ordinaci praktick ho l ka e n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Suicidální krize v ordinaci praktického lékaře

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Suicidální krize v ordinaci praktického lékaře - PowerPoint PPT Presentation


 • 324 Views
 • Uploaded on

Suicidální krize v ordinaci praktického lékaře. MUDr.Jan Lorenc. Suicidium. Suicidium je vědomým aktem násilí na sobě samém s plně uvědomovaným a očekávaným fatálním vyústěním (WHO). Počet zemřelých ve světě podle příčin v letech 1990 a 2000.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Suicidální krize v ordinaci praktického lékaře' - dixie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
suicidium
Suicidium
 • Suicidium je vědomým aktem násilí na sobě samém s plně uvědomovaným a očekávaným fatálním vyústěním (WHO)
m ty o sebevra d
Mýty o sebevraždě
 • Kdo o sebevraždě mluví, tak ji nespáchá
 • 80% lidí v suicidální krizi nepřímo o svém úmyslu hovořilo
 • Kdo chce spáchat sebevraždu, tak o ní nehovoří
 • Zkušenost učí, že lidé v suicidální krizi dávají svůj úmysl nepřímo najevo
 • Kdo myslí na sebevraždu, nemusí ji spáchat
 • Lidév suicidální krizi často kolísají mezi svým přáním zemřít a přáním žít, „hrají si se smrtí“ a zároveň se „nechají zachránit před smrtí“, obě polohy jsou stejně „pravdivé“
m ty o sebevra d1
Mýty o sebevraždě
 • Kdo jednou spáchal sebevraždu, udělá to znova
 • Když někdo přežije pokus o sebevraždu, více se o to nepokusí
 • Suicidální krize je časově omezená, vyústí-li krize příznivým směrem, nemusí se opakovat; pokud krizi nevyřeší, může se opakovat.
 • Zlepšení stavu znamená také snížení rizika sebevraždy
 • Často se lidé odhodlají k suicidiu několik měsíců po objevení prvních příznaků a částečném zlepšení, když získají znovu „energii k dokonaní svého záměru“
 • Všichni sebevrazi jsou duševně nemocní
 • Normální lidé sebevraždu nespáchají.
 • Člověk v suicidální krizi nemusí být nutně duševně nemocný
suicidium a du evn onemocn n pramen zis 2002
Suicidium a duševní onemocnění (pramen ÚZIS 2002)
 • u 16% mužů a 28% žen z celkového počtu byla vyvrácena nebo potvrzena předchozí psychiatrická léčba
 • Z toho u 12% mužů a 23% žen diagnostikováno duševní onemocnění
 • Z tohoto souboru bez psychické alterace 22,5%
postup p i setk n se suicid ln m pacientem
Postup při setkání se suicidálním pacientem
 • Jak rozpoznat pacienta vážně ohroženého sebevraždou?
 • Jak k němu přistupovat?
 • Jakou péči mu zajistit?
ringel v presuicid ln syndrom
Ringelův presuicidální syndrom
 • Formuloval E.Ringel, předchází suicidálnímu jednání
  • Zúžení subjektivního prostoru
  • Zablokovaná nebo proti sobě zaměřená agresivita
  • Naléhavé sebevražedné fantazie
shneidmanovy charakteristiky suicidality
Shneidmanovy charakteristiky suicidality
 • Kalifornský suicidolog E.Shneidman vypracoval psychologickou mapu suicidálního terénu:
 • Nesnesitelná psychická bolest
 • Frustrované psychické potřeby
 • Snaha vyprostit se
 • Snaha zbavit se vědomí
 • Bezmoc a skleslost
 • Zúžené možnosti
 • Ambivalence
 • Sdělování svého záměru
 • Úniky
 • Celoživotní modely zvládání
rizikov faktory r balon 2002
Rizikové faktory (R.Balon, 2002)
 • Suicidální pokus v anamnese
 • Specifikace a stupeň podrobností plánu suicidia
 • Pocity ztráty naděje a bezradnost
 • Příprava na ukončení života
 • Dostupnost prostředků k ukončení života
 • Přítomnost či hrozba extrémně bolestivé emocionální situace
hodnocen m ry rizika podle charakteru ideace bongar et al 1999
Hodnocení míry rizika podle charakteru ideace (Bongar et al., 1999)
 • Nápady, občasné myšlenky na smrt
 • Přetrvávající myšlenky a úvahy o smrti, přání zemřít
 • Pocity frustrace a impulzivní chování
 • Pocit východiska z nouze
 • Rozhodnutí ukončit si život
p stup k suicid ln mu pacientovi
Přístup k suicidálnímu pacientovi
 • Udělat si čas
 • Tělesné postoje (hlas, řeč těla, vzdálenost k pacientovi…)
 • Nerušené prostředí
 • Akceptovat zoufalství a beznaděj pacienta, dávat prostor emocím, i negativním
 • Akceptovat pacientovo právo na suicidium
 • Ptát se otevřeně a přímo
 • Nepoddat se pokušení nalézt rychle řešení
 • Plán následné péče
intoxikovan suicid ln pacient na telefonu
Intoxikovaný suicidální pacient na telefonu
 • zpomalení řeči a reakcí
 • útlum spontánního toku řeči
 • setřelá řeč, obtížná artikulace
 • monotónní verbální projev
 • nedokončování vět, příp. delších slov
 • zpomalené dýchaní
 • stížnosti na závrať, nevolnost, zvracení, slabost
 • stížnosti na pocit chladu
 • stížnostmi na křeče

→ udržet v kontaktu, zajistit první pomoc

ast chyby v p stupu k suicid ln mu pacientovi c reimer 1996
Časté chyby v přístupu k suicidálnímu pacientovi (C.Reimer, 1996)

Presuicidálně:

 • přehlédnutí latentních signálů
 • bagatelizace signálů
 • vyhýbání se přímým otázkám na suicidium

Postsuicidálně:

 • lékař přistoupí na bagatelizační hru ze strany pacienta (stud)
 • lékaře se nechá vyprovokovat k hněvu a k osobnímu přístupu odmítajícím pacientem
 • snaha rozlišovat suicidální pokusy na demonstrativní a vážně míněné
 • jednostranně zjednodušené teoretické představy o suicidální dynamice a rychlé hledání možnosti pozitivního východiska nepřiměřeně k pacientovu stavu, vede k oboustranné bezmocnosti
 • trestání nevšímavostí ze strany lékaře
zaji t n p e
Zajištění péče
 • 1. lékařská první pomoc

(pořezání, intoxikace…)

 • 2. psychiatrické vyšetření

(psychiatrická ambulance, krizové centrum – nonstop provoz)

3. prevence (léčba duševních onemocnění, linky důvěry)