Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BULETIN DE BRUXELLES PowerPoint Presentation
Download Presentation
BULETIN DE BRUXELLES

BULETIN DE BRUXELLES

141 Views Download Presentation
Download Presentation

BULETIN DE BRUXELLES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BULETIN DE BRUXELLES Reuniune tematica cu WES – birou de consultanţăşi cercetare multi-disciplinară – • Luni, 23 ianuarie 2006, în sala mică de şedinţă a biroului UNCJR a avut loc întâlnirea dintre reprezentanţii câtorva judeţe din România şi domnii Johan Lammerant şi Chris Vandoorne reprezentanţii firmelor Wes şi Hemmis. • După prezentarea firmelor, s-a pus problema domeniilor comune de interes, în care o autoritate publicălocală din România având ca partener una sau amandouă din firmele menţionate mai sus, poate aplica pentruatragerea fondurilor puse la dispozitie de catre Guvernul Flamand în cadrul programului de cooperare cu Europa Centrală şi de Est. Fondurile destinate ţării noastre pentru anul 2006 sunt în volum de 700.000 euro.Informaţii suplimentare: formulare de aplicare, ghidul, regulamentul programului de găsesc pe pagina de web:www.vlaanderen.be.

  2. Vizita delegaţiei UNCJR la COMITETUL REGIUNILOR • Prima vizită a delegaţiei UNCJRla o instituţie europeană s-a desfăşurat în data de 23 ianuarie 2006, la Comitetul Regiunilor (COR). • La COR am fost întâmpinaţi de un funcţionar responsabil pe probleme de comunicare, doamna Simona Pilko, care ne-a explicat ce este şi cum funcţionează Comitetul Regiunilor ca şi organismul politic cu rol consultativ care dă voce autorităţilor locale şi regionale din Uniunea Europeană. • Ni s-au pus la dispoziţie materiale pe care le putemstudia şi am vizionat un film care va apărea pe site-ulCOR după alegerea noului preşedinte, în cadrul următoarei sesiuni plenare care începe în data de 15 februarie 2006.

  3. Primele contacte cu regiunile UE … Regiunea de Sud Vest din Anglia Marţi 24.01. 2006, reprezentantul Regiunii de SV a Angliei la Bruxelles a susţinut o prezentare în faţa delegatiei UNCJR. Biroul a fost înfiinţat în anul 2001, de către autorităţile locale în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională din Anglia de Sud-Vest. Sunt membrii asociaţi şi alte organizaţii regionale:ex instituţii de învăţământ superior sau Metropola de pe Coasta de Sud. Ei încearcă să influenţeze politica UE în interesul regiunii;furnizează informaţii prin intermediul unor sectiuni de pe wibsite dedicate membrilor, înştiinţări tematice depre politica şi programele UE,organizează întâlniri cu oficiali UE, diverse evenimente şi vizite. Casa Provinciilor Olandeze Rob van Eijkeren, ne-a prezentat, marţi 24ianuarie 2006, Casa Provinciilor Olandeze,înfiinţata în urmă cu 5 ani. Acest birou reprezintă interesele celor 12 provincii din Olanda, crearea sa, se datorează recunoaşterii faptului că împreună pot acţiona mai eficient decât fiecare în parte. În primii 3 ani activitatea s-a limitat la diseminarea informaţiilor in ţară, dar în prezent rolul ei constă în atragerea de parteneri şi identificarea surselor de finanţare pentru diferite proiecte,precum şi în activitatea de lobby pe lângă instituţiile europene în vederea influenţării deciziilor care afectează regiunile membre,. La finalul prezentării, întrebat fiind dacăautorităţile locale din ţara sa doresc săîncheie parteneriate noi, ne-a răspuns că nu şi că politicalor este să cultive parteneriatele deja existente. Totuşi, ne-a asigurat de disponibilitatea olandezilor în a ne împărtăşi din experienţa lor.

  4. Vizita delegaţiei UNCJR la PARLAMENTUL UNIUNII EUROPENE Miercuri, 25 ianuarie 2006, delegaţia UNCJR a efectuat o vizită la PalatulParlamentului Uniunii Europene. Am fost întâmpinaţi de Doamna Mariana Cosac, funcţionar european, care ne-a prezentat modul de funcţionare al acesteiinstituţii europene. La întâlnire au participat şi doi euro-observatori români - domnii Adrian Cioroianu şi Nicolae Vlad Popa, care ne-au explicat în ce constă munca unui euro-observator în Parlamentul UE şi au răspuns la întrebările delegaţiei UNCJR. Dupăîncheierea sesiunii de discuţii , am vizitat sala de şedinte a Parlamentului European.

  5. CONFERINŢA COR- COMUNICAREA EUROPEANALA NIVEL LOCAL SI REGIONAL- În contextul îndepărtării “Europei” de cetăţenii ei, fapt relevat îndeosebi de eşecul referendumurilor din Olanda şi Franţa, organizate pentru adoptarea Constituţiei Uniunii Europene, în anul 2005, Comisia Europeană a lansat Planul D: pentru Democratie, Dialog si Dezbatere. În acesta a exprimat necesitatea organizării de către instituţiile europene a unor dezbateri cu cetăţenii prin implicarea autorităţilor locale şi regionale, pentu a recâştiga încrederea alegătorilor în “Proiectul European” Pentru a contribui activ la realizarea Planului D, Comitetul Regiunilor, a luat initiativa de a organiza la data de 25 ianuarie 2006 o dezbatere pe aceasta tema, la care ainvitat reprezentanţi ai autorităţilor regionale şilocale,parlamentari, funcţionari responsabili pe probleme de comunicare din cadrul unor instituţii europene, reprezentanţi mass media. La aceasta conferinţă, Comisia a explicat care sunt aşteptările sale în ceea ce priveşteimplementarea Planului Dşi a arătat care sunt resursele financiare disponibile pentru acest scop. Autorităţile regionale şi localeau fost invitate să vorbească despre planurile lor de viitor în ceea ce priveşte comunicarea dintreEuropa şi cetăţenii săi. Şedinţa a fost prezidată de Peter STRAUB-preşedintele COR .

  6. Exerciţiu pentru prezentări proiecte • Parcul natural Borcea-Dunare • (Danubius Parc) • Joi, 26 ianuarie 2006, la sala de şedinţă RETIS, SilviaMarin, delegatul Consiliului Judeţean Călăraşi, ne-a făcut o prezentarea unui proiect pe turism, proiect ce a caştigat finanţare pe Phare 2003. • Tema proiectului a fost înfiinţarea unui parc pe malul braţuluiDunării – Borcea. • Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte atragerea turistilor în acea zonă, acest lucru fiind relativ simplu, având în vedere şi faptul că autostrada A2Bucureşti-Constanţa traversează judeţul Călăraşi şi ţinând cont şide poziţia strategică a municipiului Călăraşi, situat la jumătateadistanţei dintre capitala ţării şi litoral. • Parcul de iarna • Cheia & Energyparc • Andreea Foransbergher, delegatul judeţului Prahova ne-a prezentat un proiect pe turism în zona Cheia-Maneciu. • Proiectul este împărţit în două mari etape şi anume: I. presupune amenajarea unei pârtii de schi II.presupune înfiinţarea unei staţiuni montane care se adresează copiilor în special, unde cei mici, prin intermediul jocului, învată săprotejeze mediul.

  7. Biroul de reprezentare al U.N.C.J.R.Bruxelles Reprezentant al CONSILIULUIJUDEŢEAN MUREŞ în perioada 15ianuarie—31martie 2006 KÁDÁR KATALIN Adresa:Rue Montoyer 24, etaj 2 B-1000, Bruxelles Belgia Telefon: 0032 22 374 130 Fax: 0032 22 374 199 E-mail: kadar_katika@yahoo.com