USED TO - PowerPoint PPT Presentation

dior
used to n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
USED TO PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
USED TO
112 Views
Download Presentation

USED TO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. USED TO

 2. USED TO • Vazba, kterou používáme, když chceme říci, že něco nějak bývalo. Teď je to však jinak. Často pokud porovnáváme minulost se současností. • Např. I used to havelonghair. Butnow I havegotshorthair. I didn´t use to likemushrooms, butnow I likethem. Didyou use to travel a lot whenyouwere a child? Yes, I did. No, I didn´t.

 3. Kladné věty: • When I was a teenager I used to smoke. But I don´t smokeatallnow. • In the past peopleused to walkeverywherebutnowwetravel by cars, trains, underground orplanes. • Weused to go skiingeveryyearbutnowdayswe are too busy forthat. • I used to play tennis a lot. These days I play golf.

 4. Pokuste se utvořit podobné věty: Past Present I/be a shopassistant I/ be a manager I/share a flatwith my sister I/live alone We/getupat 8 o´clockWe/getupearlier The house/bedamagedIt/berepaired Grandad/havecurlyhair He/bebold

 5. Klíč: I used to be a shopassistantbutnow I am a manager! I used to share a flatwith my sister butnow I live alone. Weused to getupat 8 o´clockbutnowwegetupearlier. The house used to bedamagedbutnowitisrepaired. Grandadused to havecurlyhair butnow he isbold.

 6. Záporné věty • I didn´t use to wearglassesbutnow I have to. • Peopledidn´t use to phone in the past. Nowwecan´t imagineourlifewithout a phone. • Peopledidn´t use to go to thecinema 200 years ago. Nowdaysit´s a commonwayofentertainment. • He didn´t use to readwhen he was a boy butnow he reads a lot. • Itused to beour house. Nowwe live in a flat.

 7. Zkus přeložit věty: • Lidé v minulosti neposílali e-maily, ale psali dopisy. • Nenosila jsem sukně, teď je nosím každý den. • Petr nedělal žádný sport, teď hraje florbal. • Lidé nekupovali ovoce a zeleninu v supermarketu, vše pěstovali na zahradě. • Děti dříve nehráli hry na počítači, teď tráví u počítače mnoho času.

 8. Klíč: Peopledidn´t use to sed emails in the past buttheywroteletters. I didn´t use to wearskirtsbut I wear a skirteveryday. Peteredidn´t use to do any sport butnow he playsflorball. Peopledidn´t use to buyfruitandvegetable in a supermarket buttheygreweverything in thegarden. Childrendidn´t use to play pcgames in the past butnowtheyspendtoo much timeattheirpc.

 9. Otázky: • Whatbooksdidyou use to readwhenyouwereyounger? • Didyou use to do any sport whenyouwere a boy? • Howdidpeople use to spendtheir free time? • Didyou use to eatvegetablewhenyouwere a child? • Whatschooldidyou use to go to? • What musical instrument didyou use to play?

 10. Procvičte si otázky: • Jedl jsi zeleninu, když jsi byl dítě? • Jakou profesi dělal tvůj dědeček? • Kde bydleli lidé v době kamenné? • Jakou hudbu jsi poslouchal když jsi byl teenager? • Kde jste bydlívali?

 11. Klíč: Didyou use to eatvegetablewhenyouwere a child? Whatprofessiondidyourgrandad use to do? Wheredidpeople use to live atthestone age? What music didyou use to listen to whenyouwere a teenager? Wheredidyou use to live?

 12. Goodjob!

 13. Použití učebního materiálu: Tento materiál je určen pro žáky 8. tříd k procvičení vazby used to. Při této prezentaci žáci tvoří kladné, záporné i tázací věty. Použité zdroje: klipart Microsoft PowerPoint HUTCHINSON, Tom a Lynda EDWARDS. 3. vyd. Oxford: OxfordUniversity Press, c2009, 79 s. ISBN 978-019-4763-615