tropische orkanen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tropische orkanen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tropische orkanen

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Tropische orkanen - PowerPoint PPT Presentation

dior
312 Views
Download Presentation

Tropische orkanen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tropische orkanen Paragraaf 4

  2. Tropische stormen in de VS • http://nos.nl/artikel/236107-dodental-noodweer-vs-loopt-verder-op.html • http://www.youtube.com/watch?v=1cEMW2gKlUM • http://www.youtube.com/watch?v=CjftK6VXDgw&feature=related

  3. Wat is een orkaan? • Een orkaan is een grote tropische storm - Heel harde wind (tot 250 km per uur!) - Heel veel regen

  4. Hoe ontstaan orkanen? • Orkanen ontstaan altijd boven warm water (27 graden Celsius of warmer) • Boven de zee verdampt dan veel water waardoor een wolk ontstaat • Door de wind gaat de wolk ronddraaien • Boven land remt de orkaan weer af en laat zijn water vallen

  5. Hoe ontstaan orkanen?

  6. Orkanen • In het midden van de orkaan, het oog, is het windstil, de wind waait om het oog van de orkaan heen • Orkanen krijgen meisjes of jongensnamen om ze makkelijk te herkennen

  7. Tornado / wervelwind • Zijn niet hetzelfde als een orkaan • Ontstaan bij hevige stormen in warme landen • Zijn veel kleiner en sneller dan orkanen