Kungsbacka 2020 Ett förbättrat resultat genom förvaltning - PowerPoint PPT Presentation

dior
kungsbacka 2020 ett f rb ttrat resultat genom f rvaltning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kungsbacka 2020 Ett förbättrat resultat genom förvaltning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kungsbacka 2020 Ett förbättrat resultat genom förvaltning

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Presentation Description
184 Views
Download Presentation

Kungsbacka 2020 Ett förbättrat resultat genom förvaltning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kungsbacka 2020Ett förbättrat resultat genomförvaltning

 2. Agenda Externa modeller som hävstång Vi har använt IT-stöd för att nå oberoende av tid och rum Arbetsprocessen , delaktighet – nerifrån och upp – marknadsföring av Kba 2020 Hur används resultatet?

 3. Sveriges kvalitetskommun 2011 Det är bredden som är styrkan. Kungsbacka är kommunen med kundfokus som gärna mäter sig mot andra. Att utveckla och förbättra är inbyggt i värdegrunden. Kungsbacka har nått första platsen bland svenska kommuner 2011 efter ett jämnt race.Kommunen belönas framför allt för sitt framgångsrika arbete med att skapa ett tydligt styrsystem med ett bra samspel mellan politiker och tjänstemän och för sitt effektiviseringsarbete, som gett lägre kostnader med bibehållen god kvalitet i verksamheterna.

 4. Externa verktyg som vi använde • Kommunkompassen • Kommunens Kvalitet i Korthet • Resultatvisaren • Öppna jämförelser • Kostnad per brukare • Förenkla helt enkelt • etc

 5. Vår kvalitetspolicy Vi gör rätt saker ... Allt vi gör ska vara till nytta för dem vi är till för. ... på rätt sätt ... Vi förbättrar ständigt våra processer och strävar efter att uppnå en högre eller bibehållen kvalitet till en lägre kostnad. ... med rätt inriktning Vår värdegrund Bitt är vägledande i vårt förhållningssätt gentemot dem vi är till för. KUNGSBACKA KOMMUN


 6. Ständig utveckling Kvalitetsarbetet innebär att vi ständigt utvecklar verksamheten, både i det vardagliga arbetet och i den långsiktiga planeringen. Policyn gäller även för externa utförare där så är lämpligt. Förbättringshjulet beskriver den systematik vi använder i vårt kvalitetsarbete. KUNGSBACKA KOMMUN

 7. E-blomlådanResultat eBlomlådan i Kungsbacka hösten 2013 KUNGSBACKA KOMMUN

 8. Mitt förhållande till modeller • Ideal är större än verkligheten och kan inte förvekligas fullt ut • Modeller är mindre än verkligheten och bör inte förvekligas fullt ut • Alla modeller är fel men är sköna att hålla i handen och alternativet till att använda modeller är ofta kaos

 9. Agenda Externa modeller som hävstång Vi har använt IT-stöd för att nå oberoende av tid och rum Arbetsprocessen , delaktighet – nerifrån och upp – marknadsföring av Kba 2020 Hur används resultatet?

 10. Kvalitativ uppföljning, eBlomlådan • använt metodiken i vår måluppföljning. • använt systemet Stratsys. • mäter en gång per år. • Lärdomar: • Delaktighet och förståelse vilket ger legitimitet. • Ett konkret, dokumenterat material för att förbättra resultat. • Kan lätt komplettera med fler frågor som inte täcks av eBlomlådan. • Svårt att inte hitta ett ”goodenoughläge”. Det blir lätt överambitiöst. • Kan jämföra sig med andra kommuner. • Behöver hitta ett sätt att omvandla resultatet till konkreta aktiviteter.

 11. Kommunövergripande nivå KUNGSBACKA KOMMUN

 12. Förvaltningsnivå Kolla kolla….. KUNGSBACKA KOMMUN

 13. Agenda Externa modeller som hävstång (Tomas) Vi har använt IT-stöd för att nå oberoende av tid och rum (Tomas) Arbetsprocessen , delaktighet – nerifrån och upp – marknadsföring av Kba 2020 (Tomas) Hur används resultatet? (Iwona)

 14. Mångas medverkan är viktigt om kvalitetsarbetet ska bli på riktigt Källa: Bengt Klefsjö KUNGSBACKA KOMMUN

 15. Jämförelse med andra Kungsbacka Bästa kommuner • Helsingborg • Stockholm • Täby • Karlskrona • Karlstad • Västerås • Ale • Solna KUNGSBACKA KOMMUN

 16. Agenda Externa modeller som hävstång Vi har använt IT-stöd för att nå oberoende av tid och rum Arbetsprocessen , delaktighet – nerifrån och upp – marknadsföringav Kba 2020 Hur används resultatet?

 17. Vårda och utveckla kvalitetskommunen Kungsbacka 2020 • enklare • öppnare • effektivare

 18. Vårt utvecklingsarbete mot e-samhället • Projekt Etapp 1 2013-2015 • Förändrings-arbete i linje • Ledarskaps-program • Transnationellt • samarbete Kungsbacka2020

 19. Hur tar vi oss dit? • Projekt • Etapp 1 • Förändrings-arbete i linje • Ledarskaps-program • Transnationellt • samarbete Handlingsplan Kungsbacka 2020 Kungsbacka2020 • ? 2014 2020

 20. Hur använder vi e-Blomlådan? • Projekt • Etapp 1 • Förändrings-arbete i linje • Ledarskaps-program • Transnationellt • samarbete Handlingsplan Kungsbacka 2020 Handlingsplan Kungsbacka 2020 Handlingsplan Kungsbacka 2020 Handlingsplan Kungsbacka 2020 Kungsbacka2020

 21. Tankar inför framtiden En förvaltningsorganisation • Som ska driva arbetet vidare • Förvalta handlingsplanen • Förvalta uppföljningsmodellen • Genomföra kommande mätningar med e-Blomlådan • Projekt • Etapp 1 • Förändrings-arbete i linje • Ledarskaps-program • Transnationellt • samarbete Handlingsplan Kungsbacka 2020 Kungsbacka2020