slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Itä-Suomen EU-päivät Savonlinnassa 29.-30.9.2011 Tervehdyspuheenvuoro Savonlinnan seudun kehitys ja rakennerahastot

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Itä-Suomen EU-päivät Savonlinnassa 29.-30.9.2011 Tervehdyspuheenvuoro Savonlinnan seudun kehitys ja rakennerahastot - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Itä-Suomen EU-päivät Savonlinnassa 29.-30.9.2011 Tervehdyspuheenvuoro Savonlinnan seudun kehitys ja rakennerahastot . Seutujohtaja Marjukka Aarnio 29.9.2011 . Savonlinnan seutu. Visio vuonna 2020

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Itä-Suomen EU-päivät Savonlinnassa 29.-30.9.2011 Tervehdyspuheenvuoro Savonlinnan seudun kehitys ja rakennerahastot' - dionne


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Itä-Suomen EU-päivät Savonlinnassa 29.-30.9.2011Tervehdyspuheenvuoro Savonlinnan seudun kehitys ja rakennerahastot

Seutujohtaja Marjukka Aarnio

29.9.2011

slide4

Visio vuonna 2020

Savonlinnan seutu on kansainvälisesti tunnettu kestävän kehityksen järvialue, jonka kasvu perustuu vahvaan kykyyn tuottaa erikoistuneita palveluja, elämyksiä ja korkean teknologian asiakasratkaisuja.

Seutu on kilpailukykyinen investointikohde valituilla kärki-toimialoilla: teknologiateollisuus, tuotteiltaan uudistuva metsäteollisuus ja matkailu.

Paikalliset yritykset ovat menestyviä; kasvavia, kansainvälistyviä ja verkostoituvia.

seudun talous nyt
Seudun talous nyt
 • Pilvistä
 • Investointien yleinen vähyys
 • Työvoimaan kohtaanto-ongelma: toisaalta työttömyys on korkealla, toisaalta avoimiin tehtäviin ei osaavaa työvoimaa
 • Teollisuuden yleisesti lyhentyneet tilauskannat

Aurinkoista

 • Kaupan kasvu jatkuu - venäläisiä ostomatkailijoita yhä enemmän
 • Vienti kasvussa
 • Uusia avauksia mm. tietoinformaatio-töissä/ICT-alue
 • Avointen työpaikkojen kasvu 54 %, noin 400 avointa työpaikkaa
 • Työttömyysaste alentunut
 • UPM:n investoinnit seudulle
 • Alueen lukuisat tie-, satama- ja siltarakennus-projektit ovat merkittäviä työllistäjiä
 • Muovi-ja komposiittiala/veneala kasvaa varovasti
 • Hyvä kesäkausi matkailussa - kokous- ja konferenssimatkailun lisääntyminen
toimintaymp rist st
Toimintaympäristöstä
 • Yrityksiä n. 2 200, joista ”kasvuhakuisia” n. 20 %, Savonlinnan yrityspalveluiden asiakkuuksia n. 500, ml. alkavat yritykset
 • Vientivetoista teollisuutta
 • Infrastruktuurihankkeet, tiet, satamat, sillat, julkiset rakennushankkeet
 • Matkailuinvestoinnit – 240 milj. (120 milj. euroa + 120 milj. euroa)
 • Metsäteollisuuden investoinnit – 20 milj. euroa
 • Matkailutoimialan kehittäminen
 • Puutoimialan kehittäminen
 • Teknologiatoimialan kehittäminen
 • Elektroniikkatoimialan kehittäminen
 • Venerakennusteollisuus
 • Hoiva-alan yritystoiminnan vahvistaminen
 • Maaseutuyritysten kehittäminen
 • Luovien toimialojen kehittäminen
 • Venäjä/kansainvälistyminen
slide8

Elinkeinojen kehittämisen keskeiset tulostavoitteet

 • 90 uutta yritystä
 • 15 uutta teknologiayritystä
 • uusien yritysten kautta 117 uutta työpaikkaa
 • informaatioteknologia-alan uusia työpaikkoja 150 kpl
 • merkittäviä investointi- ja kehittämishankkeita käynnistyy 5 kpl
 • yritystason investointi- ja kehittämishankkeita käynnistyy 40 kpl
 • teknologiatoimialoilla uutta liikevaihtoa 21 milj. €
 • teknologiatoimialoilla uusia tuotteita ja merkittäviä investointeja 19 kpl
 • kehittämisprosesseja käynnissä 15:ssä puualan yrityksessä
 • yöpymisvuorokausien kasvu 10 %
 • myynti matkailun sähköisen varausjärjestelmän kautta lisääntyy 30 %
 • merkittäviä matkailualan laajempia investointeja 2 kpl
 • 15 kpl matkailualan yritystason investointeja
 • luovien alojen yritysten työpaikkojen lisääntyminen ja 10 % liikevaihtojen kasvu
 • tehdään 10 kpl esiselvityksiä ja pilotteja liittyen uusiin elinkeinoelämän avauksiin
 • Invest in Savonlinna Region -ohjelman käynnistäminen
 • maaseutuyrittäjien (liitännäiselinkeinot) kokonaismäärä kasvaa 5 %
matkailutoimiala
Matkailutoimiala

Keskeiset tavoitteet.

 • Savonlinnan seudun matkailun kehittämisessä tavoitteena on tukea laajamittaisten investointien käynnistämistä vahvistamalla seudun vetovoimatekijöitä ja niiden hyödyntämistä tuotteistettujen ohjelmapalvelujen ja matkailutapahtumien kehittämisen kautta.
 • Vahvistetaan vuoropuhelua matkailun yrityskentän ja seudun kuntien kanssa seudun matkailun kehittämisen strategisten linjausten luomiseksi ja kärkihankkeiden määrittelemiseksi.
 • Matkailutuotteiden tuotteistaminen kansainvälisiin sähköisiin jakelukanaviin.

Keskeiset toimenpiteet.

 • Savonlinnan seudun matkailijamäärät ovat kasvaneet alkuvuonna 2011 (tammi-toukokuu) n. 20 % edellisvuoteen verrattuna. Erityisen vahvaa kasvu on ollut Savonlinnassa ja Punkaharjulla. Venäläismatkailun kasvu on ollut vahvaa, mikä on erityisen ilahduttavaa, sillä venäläiset vierailevat seudulla ympäri vuoden. Taxfree –myynti kasvoi alkuvuonna (tammi-kesäkuu) 72 % edellisvuoteen verrattuna. Matkailijat alkavat pikku hiljaa löytää Savonlinnan seudun retkiluistelumahdollisuudet. Myös Savonlinnan seudun kokousmyynti on ollut alkuvuoden aikana hyvää.
matkailun kehitt minen
Matkailun kehittäminen
 • Matkailun osaamiskeskusohjelma
 • Itä-Suomen yliopiston professuurit
 • Mikkelin ammattikorkeakoulu – venäjänkielinen tradenomin tutkinto
 • Karelia –hanke
 • Linnasta Linnaan – ENPI-hanke
 • Waterways forward – hanke
 • Retkiluisteluhanke
 • E-Saimaa
 • Sähköinen asiointi
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen
teknologiatoimiala
Teknologiatoimiala

Keskeiset toimialan tuotteet ja liiketoiminnat liittyvät uusiutuvan metsäteollisuuden prosesseihin ja laitteisiin sekä näiden toimialojen päälaitteiden komponenttivalmistukseen.

Lisäksi seudulle on pitkäjänteisen kehitystyön ja yrittäjyyden pohjalta kehittynyt vahvistuva yritysverkosto sähköteknisten ja elektronisten tuotteiden tuotekehityksessä ja valmistuksessa.

Varmistetaan ja edistetään seudun teknologiateollisuuden sekä tietointensiivisten palveluliiketoimintojen uudistuminen seudulla ensisijaisesti jo seudulla toimivien yritysten yhteistyöverkostossa

Vahvistetaan soveltavan tutkimuksen ja teollisuuden yhteistyön rakenteita ja avainhenkilöresursseja seudun kärkialoilla metsä- ja prosessilaiteteollisuuden ja innovatiivisissa energiatekniikan laitetekniikoissa sekä elektroniikkateollisuudessa

teknologiatoimiala1
Teknologiatoimiala
 • Keskeiset toimenpiteet.
 • Kuitu- ja prosessitekniikan tutkimuskeskus EAKR -hanke
 • Kehitetään kuitu- ja prosessiteknologian vahva erikoistunut tutkimuskeskus, joka tuottaa kansainvälisesti ja alueellisen innovaatiostrategian kannalta keskeistä uutta tietoa ja tuloksia kehitettäessä uusia korkean teknologian menetelmiä, osaamista ja laiteratkaisuja metsäbiomassan teolliseksi hyödyntämiseksi.
 • TUPA - Tutkimuspalvelujen tehostaminen Fiberlaboratory 2010-2011 -laiteinvestointiprojekti
 • Elektroniikkateollisuuden alalla Savonlinnan seutu vahvistaa vuonna 2011 käynnistetyllä EU-osarahoitteisella toimintaympäristöhankkeella erikoistuneen tuotekehityksen edellytyksiä.
 • Sähköiset palvelut ja tietotekniikka
 • Tietoverkkoihin perustuvien asiakaspalvelujen osalta seutu tukee erityisesti yritysten ja TE-toimiston yhteisprojektien käynnistämistä, jotka tavoittelevat merkittävää työpaikkojen lisäystä seudulla. Taloushallinnon osaajatarpeen tyydyttämiseksi käynnistetään oppilaitosten ja yritysten kanssa yhteistyössä täsmäkoulutusprojekti.
 • Toimiala vastaa resursseillaan myös sektorinsa uusien yritysten ja kasvuyritysten kehittämisestä sekä yritysmarkkinoinnista.
elektroniikan 3k tehdas
Elektroniikan 3K-tehdas
 • Keskeiset tavoitteet.
 • 3K-tehdas toimii edelleen keskeisenä osana Teknologiakeskus Elektroniaa ja sen kehittämiseen liittyvää toimintaa
 • Elektroniikkateollisuuden alueellisen kehittymisen ja kasvun tukeminen palvelujen, tutkimuksen ja toimintaympäristön avulla sekä uusien alan teollisuuden työpaikkojen syntyminen alueelle
 • Keskeiset toimenpiteet.
 • 3K-tehtaan toimintaan kuuluvat yrityksille sekä oppilaitoksille suunnatut palvelut elektroniikka-alan tutkimuksen, tuotekehityksen, koulutuksen ja valmistuksen sektoreilla sekä julkisen tutkimuksen toteuttaminen
 • Tutkimuksen osalta toteutetaan kahta Tekes:n rahoittamaa tutkimushanketta yhteistyössä Kuopion ja Joensuun yliopistojen kanssa sekä valmistellaan uusia hankkeita. Samalla pyritään laajentamaan tutkimukseen liittyvää yhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimusyksiköiden kanssa sekä kehitetään paikallista kehitysyksiköiden välistä yhteistyötä
 • Koulutuksen sektorilla toteutetaan ja kehitetään paikallisia yhteistyömalleja alan ammatillisen koulutuksen osalta ja tätä kautta pyritään varmistamaan kasvavien yritysten osaavan työvoiman saaminen
 • Vuoden 2012 aikana kehitetään 3K-tehtaan t&k-toimintaympäristöä, osaamista ja palveluja.
 • 3K-tehdas toteuttaa osaltaan seudullista markkinointia uusien elektroniikka-alan yritysten saamiseksi Savonlinnan seudulle.
 • Toiminnassa huomioidaan alan alueelliseen kehittymiseen liittyvät tavoitteet
eakr ja esr hankerahoitus maakunnassa ja seutukunnissa ei yritystuet
EAKR- ja ESR-hankerahoitus maakunnassa ja seutukunnissa (ei yritystuet)

Hankerahoitusta on myönnetty yhteensä noin 107 miljoonaa euroa

EAKR-hankerahoituksesta reilu kaksi kolmasosaa on käytetty seutukuntiin kohdistuviin hankkeisiin.

ESR-hankerahoituksesta taas lähes kaksi kolmasosaa osa on käytetty maakunnallisiin ja ylimaakunnallisiin hankkeisiin

odotuksia 2014 2020 rakennerahastokausi
Odotuksia 2014 – 2020 rakennerahastokausi

+ Infrastruktuurihankkeet – matkustajasatama, syväsatama, keskustan kehittäminen, vanhan kaupungin kehittäminen, lukuisat muut hankkeet

+ osaamisen rakenteet ja vahvistaminen – esim. digi, sähköisyys,

+ toimintaympäristöhankkeet – esim. kuitulaboratorio, elektroniikan osaamiskeskittymä

+ Venäjä- läheisyys erityispiirre ja mahdollisuus

+ yrityslähtöiset hankkeet – myös Teknologian kehittämiskeskuksen läsnäolo tärkeätä jatkossa

+ rakenteita, pitkäjänteisyyttä, vauhtia, uusia avauksia, verrokkiapua, osaamisverkostot

 • Itä- ja Pohjois-Suomessa tarvitaan muuta maata laajempi aluekehityksen instrumenttivalikoima, koska kilpailukykyhaitta vaikuttaa aluetalouden eri osa-alueilla
  • Globalisaatioaikakauden elinkeinopolitiikka?
  • Osaamiseen painottava
  • Joustavat ja ketterät asiakaslähtöiset järjestelmät ja toimeenpano
slide17

Markkinat/tarpeet

Yritys-Suomi Savonlinnan seutu

myynti

sukupolvenvaihdos

kriisinhallinta

Uusyrityskeskus

Yrityspalvelut

Kasvu-

rahoitus

pankit

Finnvera

ELY-keskus

Toimitilat

kunnat

toimitilarekisteri

Yritystilat Oy

Kasvuhakuinen

ja

kasvukykyinen

yritys

Kasvu-

prosessin

tuki

Yrityspalvelut

Työvoima-

resurssit

TE-toimisto

Aloittavat

yritykset

Uusyrityskeskus

TE-toimisto

Kasvualustana Savonlinnan seutu

Kaavoitus/

masterplanit

Edunvalvonta

Tekn. keskus Noheva

Elektro-

niikan

3K-tehdas

Innovaatio-keskus

Kuitu-

laboratorio

Lentoliikenteen tuki

Hankkeet

Ohjelmat

yritystalo sis piha
Yritystalosisäpiha

Venäjän asiamiespalvelut

Yrityspalvelut

Uusyrityskeskus

TE-Toimiston Startti-

rahavalmistelu

kiitos
Kiitos

Tervetuloa

Savonlinnan

seudulle!

Seudulliset yrityspalvelut

Puistokatu 1

Avointen ovien päivä

30.9.2011