bilgisayar destekli e itim n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bilgisayar Destekli Eğitim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Bilgisayar Destekli Eğitim - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Bilgisayar Destekli Eğitim. Bu Ders…. Giriş Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Eğitim Teknolojilerinin Kullanım Hedefleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi. Giriş-1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bilgisayar Destekli Eğitim' - dinos


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bu ders
Bu Ders…
 • Giriş
 • Çağdaş Eğitim Gereksinimleri
 • Eğitim Teknolojilerinin Kullanım Hedefleri
 • Bilgisayarların Eğitime Girişi
 • Bilgisayarların Eğitime Etkisi
giri 1
Giriş-1
 • Çağdaşlığın genel simgesi teknolojidir. Bireyler ve toplumlar, ihtiyaçlarını teknoloji aracılığıyla daha kolay karşılamaktadırlar.
 • Teknolojik gelişmelerini tamamlamış ve çağa uyum sağlamış toplumların yaşam ve kültür düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmektedir.
 • Birçok yenilikler gibi teknolojik yeniliklerin de öncelikle eğitim kurumlarına taşınarak aydın gençlerin yetişmesinde ışık tutması sağlanmalıdır.
giri 2
Giriş-2
 • Öğretmen merkezli eğitim???
 • Düşünen, üreten, bilgi gelişimine katkıda bulunan, yaratıcı, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, sosyal özellikleri kuvvetli, bilimsel ve teknolojik okuryazar bireyler yetiştirmek…
 • Hangi yöntem ve teknikler kullanılmalı??
slide5

Eğitim alanında kullanılan teknolojileri geçen süreç içerisinde gelişimleri sıralanacak olursa, şu teknolojileri kullanıldıklarını görmek mümkündür.

a da e itim gereksinimleri
Çağdaş Eğitim Gereksinimleri
 • Öğrenci sayısının hızla artması
 • Öğretmen niteliğinin artması
 • Bilgi miktarının hızla artması
 • Eğitime olan talebin hızla artması
 • Bireysel öğretim gereksinimi
 • ….
e itimde teknoloji kullan m hedefleri
Eğitimde Teknoloji Kullanım Hedefleri
 • 1980’li yılların başından itibaren etkin olarak kullanılmaya başlanılan eğitim teknolojilerinde “çağ atlandı” tabiri yerinde bir ifade olduğu kanısı hakimdir.
 • Gelişen teknolojiyi verimli ve yerinde kullanabilmek için hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu hedefler:
  • Öğrenme ve öğretme süreçlerini daha verimli bir sistem haline getirmek.
  • Eğitim hizmetlerini büyük kitlelere kadar ulaştırmak.
  • Bireysel eğitimin gerçekleşmesine olanak sağlamak.
  • Eğitim ihtiyaçlarını ve olanaklarını tespit etmek.
  • Eğitim kurumlarında uygulama alanları oluşturarak, öğretim programlarını sürekli hale getirmek.
  • Çevre faktörlerinin olumsuzluklarını kaldırarak uygun hale

getirmek ve kontrol etmek.

  • Eğitim programlarını öğrenci yeteneklerine göre

geliştirmek ve uyarlamak.

bilgisayarlar e itime ni in girsin
Bilgisayarlar Eğitime Niçin Girsin?
 • Sosyal Gerçeklik

Öğrenciler, yeni teknolojilerle donanık bir topluma hazırlanmalılar..

 • Mesleki Gerçeklik

Öğrenciler, teknolojiyi mesleklerinde profesyonelce kullanabilmeliler..

 • Pedagojik Gerçeklik

Bilgisayar, öğrenme öğretme ortamını zenginleştirecektir..

bilgisayarlar n e itime etkisi
Bilgisayarların Eğitime Etkisi
 • Öğrenci ve öğretmen rollerini
 • Öğrenme-öğretme yöntemlerini
 • Yönetim biçimini
 • Bilgi edinme yöntemlerini
rencinin de i en rol
Öğrencinin Değişen Rolü
 • Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı

bilgiye ulaşabilme

 • Ulaştığı bilgiyi seçme, örgütleme ve kullanabilme
 • Problem çözebilme
 • Teknolojiyi etkili olarak kullanabilme
 • İletişim kurabilme ve grup çalışması yapabilme
retmenin de i en rol
Öğretmenin Değişen Rolü
 • Teknoloji okur-yazarı olma
 • Derslerinde teknoloji kullanabilme
 • Öğrencilerini teknoloji kullanmaya yöneltebilme
 • Öğrencilere, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini kazandırma
 • Mesleki gelişim ve deneyim paylaşımı için meslektaşlarıyla iletişim kurma
e itimde bilgisayar uygulamalar

YÖNETİM UYGULAMALARI

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

ÖĞRETİM ARACI OLARAK

BİLGİSAYARLAR

(BDE)

ÖĞRETİMİ DESTEKLEYİCİ

UYGULAMALAR

e itimde bilgisayar uygulamalar1

Bilgisayar Destekli Eğitim

Yönetim Uygulamaları

Öğretimi Destekleyici Araç

Alıştırma Uygulama

Ofis Otomasyonu

Ofis Uygulamaları

Bire-Bir Öğretim

Veri Tabanı

Çizim Programları

Benzeşim

Öğretici Oyunlar

Tablolaştırma

Yazarlık Uygulamaları

Problem Çözme

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
e itim ara t rmalar nda bilgisayar
Eğitim Araştırmalarında Bilgisayar
 • Literatür taramasında
 • Araştırmanın tasarımının yapılması
 • Verilerin hızlı ve doğru biçimde analiz edilmesi
 • Bulguların grafik ve tablo haline getirilmesi
 • Araştırma raporunun hazırlanması
e itim y netiminde bilgisayar
Eğitim Yönetiminde Bilgisayar
 • Öğrenci kayıtlarının yapılması
 • Ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanması
 • Sınavların düzenlenmesi
 • Öğretmenler arasında görev dağılımının yapılması
 • Ders planlarının hazırlanması
 • Personel kayıtlarının tutulması ve düzenlenmesi
 • Derslik ve laboratuarların düzenlenmesi
rehberlik ve dan manl k hizmetlerinde bilgisayar
Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetlerinde Bilgisayar
 • Öğrencilerin kişisel bilgilerini içeren dosyaların tutulması
 • Kişilik, tutum gibi konulardaki ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Meslek seçimi ve yönlendirmelerde bilgi verilmesi
l me de erlendirmede bilgisayar
Ölçme-Değerlendirmede Bilgisayar
 • Testlerin hazırlanması
 • Uygulanması
 • Değerlendirilmesi
 • Sonuçlarla ilgili istatistiki bilgilerin çıkarılması
 • Soru bankaları oluşturulması