az ut np tl sedz pedag giai modellje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AZ UTÁNPÓTLÁSEDZŐ PEDAGÓGIAI MODELLJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
AZ UTÁNPÓTLÁSEDZŐ PEDAGÓGIAI MODELLJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

AZ UTÁNPÓTLÁSEDZŐ PEDAGÓGIAI MODELLJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

MOB Triatlon Sport XXI. Edző továbbképzés Tata, 2013.12.01. AZ UTÁNPÓTLÁSEDZŐ PEDAGÓGIAI MODELLJE. Készítette: dr. Szatmári Zoltánt. Tartalom. A teljesítmény. Alapfogalmak. A sport, mint pedagógiai színtér. Módszerek, területek. Nevelői magatartásmód .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AZ UTÁNPÓTLÁSEDZŐ PEDAGÓGIAI MODELLJE' - dino


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az ut np tl sedz pedag giai modellje

MOB Triatlon Sport XXI.

Edző továbbképzés

Tata, 2013.12.01.

AZ UTÁNPÓTLÁSEDZŐ PEDAGÓGIAI MODELLJE

Készítette: dr. Szatmári Zoltánt

tartalom
Tartalom
 • A teljesítmény.
 • Alapfogalmak.
 • A sport, mint pedagógiai színtér.
 • Módszerek, területek.
 • Nevelői magatartásmód.
 • Ajánlások, javaslatok, tanácsok.
 • Modell.
slide3

TELJESÍTMÉNYSZERKEZET

KÉPZÉSI TÉNYEZŐK

NEVELÉSI TÉNYEZŐK

EGYÉB TÉNYEZŐK

TELJESÍTŐ KÉPESSÉG

Képesség-ismeret-tudás

TELJESÍTŐ KÉSZSÉG

Mobilizáló erők

BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜJMÉNYEK

Gátlló és serkentő tényezők

SZEMÉLYISÉG

TELJESÍTMÉNY

a teljes tm ny sszetev i i teljes tm nyszerkezet
A TELJESÍTMÉNY ÖSSZETEVŐI I.(teljesítményszerkezet)

I. Teljesítő KÉPESSÉG (képzési tényezők: képesség, ismeret, tudás)

 • Motoros képesség (koordináció, kondíció)
 • Technika, taktika
 • Organikus feltételek
 • Erőnlét
 • Ismeretszerzés
 • Módszertan, oktatás, szervezés
a teljes tm ny sszetev i ii teljes tm nyszerkezet
A TELJESÍTMÉNY ÖSSZETEVŐI II.(teljesítményszerkezet)

II. Teljesítő KÉSZSÉG (nevelési tényezők), mobilizációs erők

 • Szükségletek
 • Elvárt erkölcsi tulajdonságok kialakítása
 • Igénykeltés, érdeklődés
 • Motiválás a testmozgásra
 • Személyi tulajdonságok kialakítása (akarat, önuralom, kitartás, becsvágy, önállóság, szerénység, sportszerűség, bátorság stb.)
 • Oktató – sportoló kapcsolat
a teljes tm ny sszetev i iii teljes tm nyszerkezet
A TELJESÍTMÉNY ÖSSZETEVŐI III.(teljesítményszerkezet)

III. Befolyásoló KÖRÜLMÉNYEK (egyéb szubjektív) gátló és serkentő tényezők

 • Egészségi állapot
 • Szociális viszonyok életmód, miliő
 • Időjárás, klíma
 • Diszpozíciók, tehetség, temperamentum
 • Kapcsolatteremtő készség
 • Szerek, eszközök
a pedag gia alapfogalmak i
A pedagógia alapfogalmak I.

Pedagógia (neveléstudomány):

Vizsgálja a személyiség fejlődését befolyásoló nevelés

célját, feladatát, módszerét, eszközét, valamint

szervezeti keretét.

Nevelés:

A személyiség valamilyen tulajdonságának vagy valamire

való alkalmasságának spontán vagy tervszerű kialakítása.

Területei: testi, értelmi, érzelmi, esztétikai, erkölcsi.

Személyiség:

A személyiség egy olyan egyén, aki a társadalom által

felhalmozott kultúrértékek hordozója, melynek birtokában

képes környezetének aktív átalakítására.

a pedag gia alapfogalmak ii
A pedagógia alapfogalmak II.

Oktatás:

A tanítás-tanulás szervezett formája; közös tevékenység

alapján rendszeres, folyamatos és módszeres

ismeretfeldolgozás.

Didaktika (oktatáselmélet):

A pedagógiának a tanítás-tanulás tartalmi, szervezeti és

módszertani kérdéseivel foglalkozó ága.

Képzés:

Speciális oktatási folyamat, a képzésben résztvevők

szakmai képesítést nyernek (teljesítményképes tudás).

a pedag gia alapfogalmak iii
A pedagógia alapfogalmak III.

Ismeret:

Megfelelő számú és minőségű tényanyag általánosítása.

Jártasság:

Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának egy

begyakorlottsági szintje.

Készség:

A begyakorlott ismeretek változó feltételek közötti

alkalmazása.

Képesség:

A személyiség teljesítményben mérhető pszichoszomatikus

tulajdonsága.

a pedag gia alapfogalmak iv
A pedagógia alapfogalmak IV.

Szokás:

A magatartás szükségletként funkcionáló automatizált

begyakorlottsága.

Jellem:

A személyiség erkölcsi-akarati tulajdonságainak

megszilárdult egysége, a környezethez és önmagunkhoz

való viszonya (magatartás).

A teljesítményképes tudás:

A személyiség differenciált tulajdonságainak integrált

megnyilvánulása.

az ut np tl sedz szem lyis gfejleszt se mint pedag giai c l
Az utánpótlásedző személyiségfejlesztése, mint pedagógiai cél

a) A sport és személyiségjegyek

- Motiváltság, az érdeklődés határozott irányultsága.

- Teljesítményigény, magas igénynívó.

- Sikeréhség, élménykeresés.

- Akaraterő, fegyelmezettség, bátorság.

- Fegyelem, akarati uralás.

b) A személyiségfejlesztés és a teljesítménymotiváltság

- Erkölcsi értékek létrehozása.

- Teljesítményszükségletre nevelés.

- Helyesen adagolt sikerélmény.

- A teljesítmény állandó ellenőrzése, értékelése, javítása.

a pedag gia f bb sz nterei s ezek kapcsolata az ut np tl sedz i munk ban
A pedagógia főbb színterei és ezek kapcsolata az utánpótlásedzői munkában.
 • Család.
 • Munkahely.
 • A tanítvány iskolája.
 • Tárgyi sportkörnyezet.
 • Személyi sportkörnyezet.
 • Egyéb nevelési hatások:
  • Sportvezetés
  • Szurkoló
  • Tömegkommunikáció
a transzfer mint az ut np tl sedz egyik pedag giai fegyvere
A transzfer, mint az utánpótlásedző egyik pedagógiai fegyvere

Áthelyeződés, ami az idegi impulzusok irradiációjában

nyilvánul meg.

Transzfer elvek:

 • Feladatok gyakorlásának feltételei hasonlóak;
 • Különböző ingerek ugyanazt a reakciót követelik meg (pozitív transzfer);
 • Ugyanarra az ingerre más reakció kifejtés (negatív transzfer);
 • A tanulandó részek szoros kapcsolatban vannak;
 • Feladatok kifáradásig történő gyakorlása;
 • Az első feladat begyakorlottsága erős;
 • Két feladat közötti erős kognitív kapcsolat esetén;
 • Gyakorlatok közös működési elve nyilvánvaló;

A sportban szerzett személyiségtulajdonságként

nyert magatartás áttevődik az élet más területére is.

konfliktushelyzet stresszhat s
Konfliktushelyzet, stresszhatás
 • Az edzői szerepkör mint konfliktushordozó.
 • A konfliktusok forrási a sportban; az igénynívó és a teljesítmény ellentmondásai (felfokozottság).
 • Siker és kudarc elviselése, a sikerélmény transzferálása.
 • Személyek közötti kapcsolatokból fakadó konfliktushelyzetek leküzdése az edzői munkában.
 • Konfliktusmegoldások (nevelési stílusok).

Leküzdés ill. megelőzés szempontjai: reális önismeret, követelmény, célkitűzés, előrejelzés, elemzés; sikerigény átvitele; konfliktusok gyors rendezése, tisztázása; közösségi érzés fejlesztése.

ig nyn v n rt kel s rt ktudat
Igénynívó, önértékelés, értéktudat
 • Az igényszínvonalat az önismeret, tudásunkba vetett hit, az önbizalom mellett az edző tartós irányulása, kötődése, érdeklődése is meghatározza.
 • Az elvárás, a célkitűzés és az igényszint közösen határozzák meg a teljesítményt.
 • Aktuális igényszint: a teljesítményt előzetesen befolyásoló állapot.
 • Az igénynívó fejlesztése: tevékenység, teljesítmény, reális önismeret, közösségi igény, határozott és intenzív érdeklődés, élmények (siker, kudarc) kezelése.
 • A versenyek jelentősége.
slide16

ELVÁRÁSOK AZ

UTÁNPÓTLÁSEDZŐ

PEDAGÓGIAI KÉPESSÉGEIVEL SZEMBEN

jellemtulajdons gok
Jellemtulajdonságok

A személyiség erkölcsi-akarati tulajdonságainak megszilárdult

egysége, a környezethez és önmagunkhoz való viszonya (magatartás).

Elvárások:

 • Önállóság, aktivitás (cselekvés, vállalkozás, kezdeményezőkészség)
 • Kitartás (monotónia tűrés, tartós érdeklődés és figyelem, biztos motivációs bázis)
 • Önfegyelem (temperamentum):

- Önuralom.

- Helyes önértékelés.

- Szabályok, követelmények példa értékű betartása közvetítése.

- Kollektíva vezetése, irányítása.

 • Küzdeni tudás (önmagunk túlhaladása, képességhatárok kitágítása)

Módszerek: Önmagunk értékelése erőfeszítést igénylő helyzetekben.

vil gn zet
Világnézet

A világra (természet, társadalom, gondolkodás)

vonatkozó tudományos ismeretek, meggyőződések átfogó

rendszere.

Elvárások:

 • Átfogó tudományos szemlélet ápolása.
 • Pozitív meggyőző erejű tapasztalatok gyűjtése.
 • Pozitív érzelmi kötődések valósághű gyakorlása.
 • Elvekkel, tapasztalatokkal megegyező magatartás.

Módszerek: beszélgetések, viták, önképzés, példák, tapasztalati

anyag elemzése és értékelése; saját személyes állásfoglalás.

k z ss g i
Közösség I.

Azonos érdekekért, értékekért és célokért

létrejött társadalmi egység

Elvárások:

 • Közös célkitűzés.
 • Együttes tevékenység.
 • Jó teljesítmény.
 • Kollektív magatartás.
 • Összetartozás (szociális élmények).
 • Közös élmény.
 • Hagyományok kialakítása, egyesületi „ereklyék”.
 • Eszménykép.
k z ss g ii
Közösség II.

Módszerek:

 • A közösség szervezeti életének kialakítása, ápolása;
 • Egyénekhez mért követelmények;
 • Sikerélmény biztosítása;
 • Perspektíva nyújtása, célok kijelölésével;
 • Közösségi hagyományok kialakítása, ápolása;
 • A közösségen belül az egyénekkel való foglalkozás.
erk lcsi tulajdons gok
Erkölcsi tulajdonságok

Azon elvek összessége, amelyek a helyes és helytelen, a

társadalmi jó és rossz megkülönböztetését segítik a

cselekvés szintjén.

Elvárások: (az edző, mint mintaadó!).

 • Testi-lelki egyensúly.
 • Sportolás közben az erkölcsi normák közvetítése.
 • Egységben működő erkölcsi meggyőződés, érzelem és tevékenység.
 • Munkamorál : pl. pontosság, rendszeretet, munkafegyelem, kollektivitás, felelősségtudat.
 • Transzferálás.

Területek, módszerek:

 • Megismerés: ismeretek, tájékozódás, értékrend.
 • Akarás: érzelmek, lelkiismeret, döntés.
 • Alkotás: gyakorlás, tevékenység, viselkedés.
humanizmus
Humanizmus

Emberközpontúságot jelentő alapvető erkölcsi kategória.

Elvárások:

 • Alá, fölé- és mellérendeltség kezelése.
 • Emberséges hangnem, bánásmód.
 • Tiszteletadás.
 • A viselkedés követelményeinek betartása, betartatása.
 • Különneműek egymással való érintkezése.

Módszerek:

 • Az edző-sportoló kapcsolat folyamatos gondozása.
 • Példamutató magatartás.

-

kreativit s
Kreativitás

Az alkotóképesség pszichikai alapja a divergens gondolkodás

(originalitás, érzékenység, redefinició, adaptív és spontán

hajlékonyság, könnyedség, folyékonyság, kidolgozottság).

Elvárások:

 • Folyamatos fejlesztés
 • Szociális kreativitás
 • Expresszív (kifejező)
 • Produktív (létrehozó)
 • Felfedező
 • Operatív (végrehajtói)
 • Felfedező újító

Konformizmus: gátolja a kreativitás kifejlődését (túlzott módon ragaszkodunk azonos megoldásokhoz)

Módszerek: problémamegoldást igénylő (szokatlan, újszerű)

helyzetek megoldása.

kognitivit s
Kognitivitás

Megismerő, a megismerésre vonatkozó; a gondolkodáson alapuló

tevékenységforma.

Elvárások:

 • A sporttevékenység felhasználása a megismerő tevékenység (észlelés, megfigyelés, gondolkodás stb.) fejlesztésére.
 • Önmegfigyelés.
 • Mozgásmegfigyelés és elemzés.
 • Az emlékezet, felidézés.
 • Alkotó gondolkodás.

Módszerek:

 • Döntések, új megoldások keresése az edzések, versenyek

rendszerében.

eg szs g
Egészség

Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét

dinamikus állapota, és nem csupán a betegség vagy

fogyatékosság hiánya”.

Elvárások:

 • Higiénia: személy, táplálkozás, öltözködés, környezet, nemek (az ellenkező nem tisztelete, titoktartás).
 • Napirend, életrend (munka, edzés, szabadidő).
 • Baleset-, betegségmegelőzés, elhárítás.
 • Testtartás.

Módszerek:

 • Tanácsadás, felvilágosítás.
 • Példaadás.
eszt tikum
Esztétikum

A tudat minőségi érzéki-szemléletes megjelenése.

Elvárások:

 • Szemléltető, esztétikailag kifogástalan példaadás.
 • Érzék a szép megoldásokra.
 • A formai megoldások esztétikumának közlése.
 • A járulékos sportkörnyezet (tárgy, eszköz, felszerelés stb.).
 • Ötletgazdagság.

Módszerek:

 • Állandó értékelő összehasonlítás.
 • Szép megoldások keresése iránti igény.
m dszerek ter letek i
Módszerek, területek I.

A nevelés folyamata: (EMPATIKUS képesség)

a) szokásformálás,

b) modellek közvetítése,

c) meggyőződés-formálás.

Módszerek:

 • Szóbeli kifejtés.
 • Beszélgetés.
 • Szemléltetés.
 • Gyakoroltatás
 • Hibajavítás.
 • Segítségnyújtás.
 • Önálló munkák.
m dszerek ter letek ii
Módszerek, területek II.
 • Nevelési célzatú beszélgetés.
 • Társak, edzők, élsportolók személyes példája.
 • Követelés.
 • Gyakoroltatás – szokások kiépítése.
 • Ellenőrzés – értékelés.
 • Buzdítás/büntetés.
m dszerek ter letek iii
Módszerek, területek III.
 • A nevelés sporttevékenységben a sporttevékenység által valósuljon meg.
 • A személyiségfejlesztés leghatékonyabb közege.
 • A nevelőmunka és a teljesítménynövelés között elválaszthatatlan összefüggés van.
 • Az oktatás és nevelés összehangolása.
 • Nevelési lehetőségek kihasználása.
 • Megfelelő kölcsönhatás edző, tanítvány és szülő

között.

nevel i magatart sm d i
Nevelői magatartásmód I.
 • Személyes kapcsolattartás a gyerekekkel.
 • Nyílt vezetési elv.
 • Rendszeres kommunikáció a támogató csoportokkal (edzők, szakemberek, szülők).
 • Legyünk őszinték, adjuk önmagunkat (bizalom).
 • Legyünk segítőkészek és törekedjünk a gyerekek önértékelést és önbizalmát növelni.
nevel i magatart sm d ii
Nevelői magatartásmód II.
 • Szükséges az ösztönző jellegű kritika, a megfelelő helyen és időben, amely készségre és speciális teljesítményekre vonatkozik.
 • Ösztönözzünk a sporton kívül bármilyen érdeklődést és kiegyensúlyozott felkészülést az életre.
 • A személyes kapcsolattartás során nem lehet minden sportolót egyformán kezelni (más-más lelki szükséglet).
 • Következetesség minden áron, mert a hitelesség a tét (ne legyen eltérő bánásmód ugyanolyan helyzetre).
nevel i magatart sm d iii
Nevelői magatartásmód III.
 • Ügyeljünk arra, hogyan viszonyulnak a tanítványok egymáshoz. Fojtsuk el e kegyetlen egymást nem támogató viselkedést.
 • Törekedjünk arra, hogy találkozzunk a gyerekek szüleivel vagy más családtagjaikkal.
 • Az edző a gyerekek felnőtt vezetője. Szabályokat állítunk fel, meghatározzuk a gyerekek viselkedését, de nem kell mindenfajta cselekedetet és magatartást megítélni.
tan csok a kommunik ci fejleszt s re i
Tanácsok a kommunikáció fejlesztésére I.
 • Némely gyerek egy-egy bátorító szónak örül; esetleg egy kulcsszónak, mások viszont az szeretetik, ha magukra hagyják őket.
 • Minden egyes személynek, akivel kapcsolatba kerülünk, más élményei voltak, mint nekünk.
 • Fel kell ismernünk az egyének közötti különbséget a válaszadási minták alapján. Az információk értelmezése emberenként változik.
 • Hatékony kommunikációs tulajdonságok: őszinteség, egyértelműség, következesség és egyenesség.
tan csok a kommunik ci fejleszt s re ii
Tanácsok a kommunikáció fejlesztésére II.
 • Tanuljuk meg hogyan lehetünk együtt érzőbbek: együttérzés, együttműködés, őszinte törődés, aktív figyelem érzésekre, panaszokra.
 • Igyekezzünk minél jobban fejleszteni a nonverbális képességeinket.
 • Legyünk követendő példaképek, példákkal hassunk tanítványainkra.
 • Ne feledjünk, tetteink hangosabban szólnak szavainknál.
 • Tartsunk igényt egymás jó-rossz véleményére (tapasztalatok rendszeres megbeszélése). Harmónia kiépítése.
javaslatok konfliktusok kommunik ci s megold s ra i
Javaslatok konfliktusok kommunikációs megoldására I.
 • Győződjünk meg, hogy mindenki egy irányba tart-e?
 • Tárgyaljuk meg a különféle stratégiákat, melyek elősegíthetik a gyerekek közötti harmóniát (fontosság, elfogadottság, megbecsültség).
 • Képzeljük magunkat mások helyébe, próbáljuk megérteni mások álláspontját.
 • Tanuljuk meg hogyan adhatunk és fogadhatunk építő kritikákat.
 • Tanuljuk meg hogyan tolerálhatjuk egymást jobban.
 • Fogadjuk el az egyéniségeket.
javaslatok konfliktusok kommunik ci s megold s ra ii
Javaslatok konfliktusok kommunikációs megoldására II.
 • Akadályozzuk meg a pletykák terjedését.
 • Kezeljünk minden összeütközést elszigetelten.
 • Azonosítsuk és tisztázzuk az adott problémát.
 • Fontoljuk meg az adott személyhez fűződő kapcsolatunkat.
 • Gondolkodjunk , mielőtt felszólalnánk vagy cselekednénk.
 • Beszéljük meg a kérdést, de ne támadjunk az érintettekre. Másoknak is vannak jogai és érzéseik.
 • Adjunk lehetőséget, hogy ők is elmondhassák véleményüket.
a magabiztos v laszad s n gy f sszetev je
A magabiztos válaszadás négy fő összetevője
 • Képesség, hogy nemet tudjunk mondani.
 • Képesség, mely által szívességet merünk kérni.
 • Képesség, pozitív és negatív érzelmek kifejezésére.
 • Képesség, mely által beszélgetéseket kezdeményezünk, folytatunk vagy lezárunk.
k r ltekint figyelem
Körültekintő figyelem

… úgy viszonyul a szóbeli kommunikációhoz, mint ahogy a videós visszatekintések viszonyulnak a motoros készségek oktatásához.

Technikái: kérdezés, bátorítás, körültekintés, magyarázat, összegzés.

a csoportmotiv ci er s t s nek m dszerei i
A csoportmotiváció erősítésének módszerei I.
 • Beleszólási lehetőség a tanítványoknak (kölcsönös bizalom és tisztelet).
 • Együttes identitás kialakítása valódi egyéni és közös célok kitűzésével (kihívást jelentő, de elérhető célok teljesítése).
 • Közös elvárás a helyén való viselkedésre.
 • Fel kell ismerni a kiválóságokat, és meg kell jutalmazni a különös egyéni teljesítményt.
a csoportmotiv ci er s t s nek m dszerei ii
A csoportmotiváció erősítésének módszerei II.
 • Az egész csoport bevonása a célkitűző tevékenységbe (elkötelezettség).
 • Rendszeres időközönként csoportos összejövetelekre van szükség.
 • Kontaktusban kell maradni a tanítványok formális és nem formális vezetőivel.
 • A sikerre kell koncentrálni, mielőtt a bukásokat megtárgyaljuk (pozitív klíma).
modell i
Modell I.
 • Sajátítsa el, és tudja alkalmazni a legfrissebb fiziológiai pedagógiai-pszichológiai és biomechanikai ismereteket.
 • Fejlessze interperszonális képességeit, beleértve szóbeli és írásbeli információs készségeit, a megfigyelést, a védekező mechanizmusok megértését, az ösztönzést és odafigyelést.
 • Kerülje a sexualításra, az életkorra, a képességekre vonatkozó, a rasszista és megalázó megjegyzéseket.
 • Kerülje a vesztesek lealacsonyítását és a vesztesek felmagasztalását.
modell ii
Modell II.

5. Irányítsa a tanítványt afelé, hogy a célokat, feladatokat kihívásnak vegye.

6. Legyen képes megérteni a társasági megerősítéseknek az egyéni teljesítményekre gyakorolt hatását.

7. Legyen képes kontrolálni izgalmi szintjét.

8. Segítse a gyerekeket saját céljaik elérésében.

9. Éljen a jelenben.

10. A tanárnak egy személyben tanárnak, vezetőnek és adminisztrátornak kell lennie.

11. Legyen racionális és humánus.

az edz mint pedag gus az edz pedag giai modellje
Az edző, mint pedagógus, az edző pedagógiai modellje

a) Önmagával szembeni tulajdonságok:

- Cselekedetei összhangban vannak elveivel.

- A követelmények teljesítésében élen jár.

- Tudását állandóan bővíti.

- Edzői munkáját egész emberként végzi.

- Mer kezdeményezni, kockáztatni, újat kipróbálni.

b) Másokhoz való viszonya:

- Szakmai, emberi tudás, tekintély.

- Ismeretek, tapasztalatok átadási képessége.

- Törődés, gondoskodás, segítőkészség, bizalom, igényesség,

őszinteség

- Humánus magatartás, modoros magatartás.

- Külső megjelenés.

- Szülőkkel, tanárokkal, kollegákkal, vezetőkkel, médiával való

kapcsolat.