slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YRKES PowerPoint Presentation
Download Presentation
YRKES

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

YRKES - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

YRKES. Den nygamla utbildningsvokabulären • Livslångt lärande • Tutorer och mentorer • Mästare - gesäll - lärling • Kognitivt lärlingsskap • Teamarbete • Läroavtal • Yrkesexamen och yrkesprov • Inlärning i arbete • Promlembaserat lärande • Social kompetens • Kompetens

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

YRKES


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

YRKES

Den nygamla utbildningsvokabulären

• Livslångt lärande

• Tutorer och mentorer

• Mästare - gesäll - lärling

• Kognitivt lärlingsskap

• Teamarbete

• Läroavtal

• Yrkesexamen och yrkesprov

• Inlärning i arbete

• Promlembaserat lärande

• Social kompetens

• Kompetens

Den postmoderna förändrings- och utvecklingsretoriken

- pratet har allt lösare koppling till verkligheten

Kunskapen förnyas allt snabbare !

De går så snabbt, så snabbt !

550 miljarder sidor på Internet !

skicklighet

utbildning

pedagogik

hantverk

vård

företag-

samhet

IT

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide2

YRKES

RELATIONEN MELLAN TEORI OCH PRAKTIK

I ETT HISTORISKT PERSPEKTIV

skicklighet

utbildning

pedagogik

Ideal

Mästare

Ändamålsenlighet

G

L

 • - praktik och teori hand i hand
 • bred perspektiv på yrket och
 • yrkesskicklighet
 • - socialisering genom yrket
 • - YS anammas genom verksamhet

M

G

L

statisk kunskapsbas

Ideal

Specialist

hantverk

Effektivitet

Le

- teori och praktik frånskilda

- smal perspektiv på yrket och

yrkesskicklighet

- socialisering genom utbildning

- YS förmedlas genom utbildning

Plan.

U

vård

statisk kunskapsbas

Ideal

Generalist

Fortlöpande förändring

anpassning - förmåga att förutse

företag-

samhet

IT

 • - teori och praktik hand i hand
 • bred och föränderlig perspektiv
 • på yrket och yrkesskicklighet
 • individen utvecklar sig självstyrt
 • i olika kontexter
 • endast utgångspunkterna kan för-
 • medlas genom utbildning

dynamisk kunskapsbas

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide3

YRKES

 • Centrala utvecklingsområden för lärare
 • Lärararbete i förändring
 • människo-, kunskaps- och inlärningssyn som grund
 • läraren som koordinator i ett expertsamfund och
 • som den lärande individens språkrör
 • lärarskap handlar om att möta förändring,
 • att leva med den och påverka den
 • samhällelig medvetenhet och förmågan att främja
 • demokrati som utgångspunkt för utveckling
 • lärarskap handlar om att mötas
 • förmåga att dra nytta av inlärningsmöjligheterna
 • i omgivningen
 • virtualitet ändrar arbetet men minskar inte
 • behovet av lärare
 • - internationalism blir vardagsmat
 • Det vardagliga arbetet på skolan
 • - lärarskap handlar om att kunna arbeta tillsammans
 • - ledarens roll som motor accentueras
 • nätverksskapande är en del av det allt intensivare
 • samarbetet
 • kommunerna behöver expertledarskap
 • Luukkainen, O. 2000: Läraren år 2010 (OPEPRO –projektet)

skicklighet

utbildning

pedagogik

hantverk

vård

företag-

samhet

IT

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide4

YRKES

 • Den nygamla yrkeslärarrollen
 • yrkesläraren = halva mästarrollen
 • klassrum -> verkstad -> inlärning i arbete
 • (i ”gråzonen” mellan skola och arbetsliv)
 • bredare, mera föränderlig, flexibel
 • (ett teoretiskt-praktiskt perspektiv !!)
 • ansvar hos läraren som individ (kollegiet?)
 • kan inte definieras eller styras genom
 • normer eller instruktioner (läroplan?)
 • lärarens person och personlighet en
 • större betydelse
 • fokus på process och utvecklande utvär-
 • dering
 • - läraren en part i förhandlingar

skicklighet

utbildning

pedagogik

hantverk

vård

företag-

samhet

IT

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide5

YRKES

Inlärning i arbete motiveras med

• Höja nivån på utbildning

• Arbetskraften föråldras

- brist på arbetskraft

• Behovet att lära sig ny kunskap

- lärande i en autentisk miljö

(ansvar, interaktion, social kompetens)

- mera omfattande och realistisk bild

av individens förmåga/kompetenser

• Sänka tröskeln till arbetslivet

• Förstärka kopplingen mellan yrkesut-

bildning på ungdomsstadie och arbetslivet

(Källa: Työssäoppimisen opas työpaikoille 1999)

skicklighet

utbildning

pedagogik

hantverk

vård

företag-

samhet

IT

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide6

YRKES

YRKESSKICKLIGHET

skicklighet

utbildning

pedagogik

Yrkesskicklighet

i arbetslivet

Yrkesskicklighet i

yrkesutbildningen

yrkesskicklighet

praktisk färdighet

Kontext

hantverk

vård

företag-

samhet

IT

teoretisk kunskapsbas

individuella

utg.punkter,

personlighet

m.m.

konstruktivistisk - kontekstuell

syn på inlärning (och skicklighet?)

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide7

YRKES

Vad kännetecknar verksamhet

och inlärning i en ”naturlig” kontext ?

• Problem(lösning) - risker, oförutsägbarhet

• Ansvar - (material, pengar, tid)

• Helhetsperspektiv

(teori och praktik omöjliga att skilja åt)

• Komplexitet - mångfald - processer

• Arbetsgemenskap

- roller, positioner, makt,

- hand-/vägledning, stöd

- konkurrens, avundsjuka, mobbing

• Kundkontakt (roller, positioner)

• Upplevd yrkesidentitet

• Verklig fysisk miljö

• Fortlöpande utvärdering

skicklighet

utbildning

pedagogik

hantverk

vård

företag-

samhet

IT

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide8

YRKES

Vad är yrkesskicklighet ?

skicklighet

utbildning

pedagogik

hantverk

1820 – 1890 – 1920 – 1960 – 2000 ->

vård

företag-

samhet

IT

Hur kan yrkesskickligheten utvecklas ?

Hur kan yrkesskickligheten utvärderas ?

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide9

YRKES

Två perspektiv på yrkesskicklighet

(kunskaper och färdigheter?)

Statiskt Dynamiskt

bestående under ständig utveckling

avgräns-/definierbar går ej att entydigt avgränsa

och definiera

specifikt, strukturerad bredbasigt, otydligt

färdiga svar/lösningar många öppna frågor/

få färdiga lösningar

kan förmedlas i skolan kan bara delvis förmedlas

av lärare i skolan av lärare

oberoende av kontexten/ beroende av kontexten/

sammanhanget sammanhanget

oberoende av värden beroende av värden

och värderingar och värderingar

skicklighet

utbildning

pedagogik

hantverk

vård

företag-

samhet

IT

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide10

YRKES

Många olika aspekter påyrkesskicklighet

skicklighet

utbildning

pedagogik

 • kunnautföra/göra
 • (tillsammans med kolleger/kunder/patienter)
 • veta om/känna till
 • kunna lösa problem (förutse)
 • kunna utvärdera själv (på olika sätt)
 • kunna utveckla/finna nya sätt
 • (innovativ/kreativ)
 • kunna marknadsföra/sälja
 • vara förberedd för framtida utveckling
 • och förändring

hantverk

vård

företag-

samhet

IT

Hur skall dessa aspekter

beaktas i olika sammanhang ?

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide11

YRKES

Olika perspektiv på yrkesskicklighet

skicklighet

utbildning

pedagogik

Uppgiftsrelaterad

enskilda, från sammanhanget lösgjorda prestationer, resultat, kunskaper

Individrelaterad

de uppgiftshelheter, processer, simuleringar som individen är involverad i,

processering av kunskaper

Socialt relaterad

att kunna förstå, hantera och utveckla de

relationer, spänningar, utmaningar som existerar i ett arbetsgemenskap

rätta svar-> klara av

hantverk

förmåga till reflektion -> vara delaktig

vård

företag-

samhet

IT

rätta frågor - förstå

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide12

YRKES

Utvärdering av yrkesskicklighet

i samband med inlärning i arbete/yrkesexamen

• Flera parter (med olika synsätt, uppfattningar)

• Fokuserar processer och utveckling i

stället för utfall och resultat

(portfolio, dagböcker, processbeskrivningar m.m.)

• Beredskap att agera (anpassa sig till)

i en given kontext

• Självvärdering en viktig del/aspekt

Hur utvärderar man och vad utvärderar

man i ”learning by doing” ?

skicklighet

utbildning

pedagogik

hantverk

vård

företag-

samhet

IT

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide13

YRKES

Yrkesutbildning

inlärning arbete,

fristående examina

skicklighet

utbildning

pedagogik

Synsättet

yrkes-

skicklighet

Arbets-

livet/

-givare

Skolan

lärare

hantverk

vård

Individen

studerande

företag-

samhet

IT

Vad och vilka faktorer är det

som påverkar

synsättet på yrkesskickligheten ?

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide14

YRKES

YRKESSKICKLIGHET

Att kunna utföra givna arbetsuppgifter

i en given kontext

(fysisk/social miljö, samhälleligt-historiskt sammanhang)

samt vilja och kapacitet att utvärdera och

utveckla sin skicklighet

YRKESKOMPETENS

Det urval av kunskaper, färdigheter- och perspektiv

på tillvaron som en kompetent arbetstagare besitter

Består av färdigheter, kännedom, känsla och inställning

KVALIFIKATIONER

Kompetensens funktioner

Avgränsbara aspekter på yrkesutövandet

skicklighet

utbildning

pedagogik

hantverk

vård

företag-

samhet

IT

Berner, B. 1989: kunskapens vägar. Teknik och lärande i skola och arbetsliv 

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide15

YRKES

Kvalifikation

• Individens beredskap att fungera

på ett givet sätt i samhället

(gäller såväl relationer människor

emellan som relationer människa-

ett fysiskt föremål)

• Det potential hos arbetskraften som

givna kvaliteter i arbetet förutsätter

• En samhällelig egenskap som indi-

viderna kan anamma inom de ramar

och villkor som de existerande ar-

betsprocesserna skapar

Väärälä, R. 1995. Ammattikoulutus ja kvalifikaatiot

skicklighet

utbildning

pedagogik

hantverk

vård

företag-

samhet

IT

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide16

YRKES

skicklighet

utbildning

pedagogik

Innovativa

förmåga att lösa problem - vilja att utvecklas

Normativa- anpassande

motivation - intresse - företagsamhet

Produktiva

hantverk

Färdigheter som behövs

i den omedelbara arbets-

processen

Yrkesspecifika

färdigheter

vård

samarbets/kommunikationsförmåga

företag-

samhet

IT

att lära sig - lära sig att lära

öppenhet för nya idéer - kreativitet, flexibilitet

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide17

YRKES

Indelning av kvalifikationer (Väärälä 1995)

skicklighet

utbildning

pedagogik

Motivations-

kvalifikationer

lojalitet

medgivande

Anpass-

ningskvalifi-

kationer

anpassnings-

förmåga

Innovati-

va kvalifika-

tioner

inlärning i

arbetet

Produktions-

tekniska

kvalifikationer

grundläggande

färdigheter

hantverk

vård

Sosiokulturella

kvalifikationer

förmåga att anam-

ma olika roller

företag-

samhet

IT

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide18

YRKES

KÄRNKOMPETENSER

skicklighet

utbildning

pedagogik

KK

KK

KK

hantverk

Vem definierar ?

Enligt vilka villkor och utg.punkter ?

Hur beakta utvecklingsbehov ?

Bredbasighet vs.

yrkesspecifikhet

vård

Att

utnyttja - tillämpa,

utveckla - förmedla

den till yrkesskickligheten anknutna kunskapen

i olika situationer och sammanhang

företag-

samhet

IT

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide19

YRKES

Olika former av reflektion och

handlingskunskap(knowledge-in-action)

skicklighet

utbildning

pedagogik

Reflektion över handling

Handlingskunskap

R

?

hantverk

Reflektion - i - handling

Handlingskunskap

vård

R

?

företag-

samhet

IT

R

Schön, D.A. 1987. Teaching artistry through reflection-in-action

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide20

YRKES

Indelning av kompetenser

enligt Nordhaug 1991

skicklighet

utbildning

pedagogik

Icke-organisationsspecifika

Organisationsspecifika

Organisationsintern

kompetens

Metakompetens

 • Allmänna kunskaper och färdig-
 • heter som kan utnyttjas i sam-
 • band med de flesta uppgifter
 • har att göra med kommunika-
 • tion, språk,kreativitet, plane-
 • ring, inlärning, samarbete...

Utvecklas inom en given organisa-

tionoch har att göra med mål, strate-

gier, policyn, den interna arbetsför-

delningen, klimatet, sociala nätverk,

den informella organisationen,

historia

Icke-

uppgifts-

specifika

Unik kompetens

Teknisk kompetens

Kunskaper och färdigheter som har

att göra med organisationsspecifik(a)

teknologi, arbetsprocesser, produk-

ter, tjänster samt de regler och ruti-

ner som styr utförandet av arbets-

uppgifter i en given organisation

De centrala bransch- eller yrkes-

områdesanknutna kunskaperna

och färdigheterna - behövs för

att klara av kärnprocesserna i

givna arbetsuppgifter

Uppgifts-

specifika

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide21

YRKES

Olika kunskapsformer

Uttrycksformen

skicklighet

utbildning

pedagogik

veta hur

veta vad

U

r

s

p

r

u

n

g

Upplevd självbild,

kännedom omgivning

och människor

Kunskaper och färdig-

heter man själv lärt sig,

anpassning till omgivn.

Erfa-

renhet

Färdigheter man anam-

mat av andra

teoretiska

handlingsmodeller

En vidare världsbild,

jag enligt andras ögon

Beskriv-

ning

hantverk

1.

3.

teori

praktik

Erfarenhets-

kunskap

Påstående-

kunskap

vård

2.

social och

kommunikativ

dimension

Praktik-

kunskap

företag-

samhet

IT

1. De fakta, modeller och teorier som utgör grunden yrkeskunskapen

2. De handlingsmodeller som förekommer i arbetslivet

3. Kunskap som utvecklas genom att man är verksam i praktiken,

baserar sig på personlig meningskapande och har en given värdegrund

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide22

YRKES

Yrkesutbildning - för vem och hur ?

skicklighet

utbildning

pedagogik

Kvalifikationerna

Flexibilitet

Självständighet

INDI-

VIDEN

ARBETS-

LIVET

Personlig utveckling

Självförverkligande

hantverk

Framtidsperspektiv

vård

Formell

kompetens

företag-

samhet

IT

Yrkesutbildning

Organisation

Läroplaner

Lärare

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide23

YRKES

Kvalifikationerna

Generalist-specialist

skicklighet

utbildning

pedagogik

S

p

e

c

S

p

e

c

INDI-

VIDEN

hantverk

ARBETS-

LIVET

Bredden

S

p

e

c

vård

Produktiva

Normativa

Innovativa

företag-

samhet

IT

Teori - Praktik

Strategiska

Operativa

färdigheter

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000

slide24

YRKES

Hur man mött de nya kraven

inom yrkesutbildningen ?

skicklighet

utbildning

pedagogik

ARBETS-

LIVET

INDI-

VIDEN

hantverk

Profilering

Fristående

examina

PSP

?

vård

YH

Vision

Mission

Verksamhetsidé

Strategi

Inlärning

i arbete

Kvalitetssystem

företag-

samhet

IT

Arbetslivskontakter

Petri Salo Åbo Akademi

Pedagogiska institutionen 2000