1 / 7

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. KŠPA Kladno, s. r. o ., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz. Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nabídka produktu stravovacích zařízení. nabídku tvoří objem a sortiment výrobků a služeb

dinh
Download Presentation

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  2. Nabídka produktu stravovacích zařízení • nabídku tvoří objem a sortiment výrobků a služeb • konkrétním výrazem nabídky je nabídkový lístek • jídelní lístek • nápojový lístek

  3. Pořadí chodů na jídelním lístku • Aperitivy • Studené předkrmy • Polévky • Teplé předkrmy • Jídla z ryb • Jídla z drůbeže • Jídla ze zvěřiny • Dětská jídla • Dietní jídla

  4. Dále následují – nápoje • Pivo, nealkoholické nápoje, víno, destiláty • Teplé nápoje (káva, čaj, grog, punč)

  5. Druhy jídelních lístků • Stálý jídelní lístek • Denní jídelní lístek • Noční jídelní lístek • Kavárenský jídelní lístek • Vinárenský jídelní lístek • Barový jídelní lístek • Dětský jídelní lístek • Hotelový jídelní lístek • Speciální jídelní lístek

  6. Druhy nápojových lístků • Restaurační nápojový lístek • Kavárenský nápojový lístek • Vinárenský nápojový lístek • Barový nápojový lístek • Hotelový nápojový lístek

  7. Použité zdroje • ORIEŠKA, Ján. Služby v cestovním ruchu. Praha: Idea Servis, 2010, ISBN 978-80-85970-68-5. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.

More Related