slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Multifunctioneel centrum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Multifunctioneel centrum - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Multifunctioneel centrum. MULTIFUNCTIONELE CENTRA - fase 1: 2007 – 2009 - fase 2: 2010 – 2012. Doelstelling 3 Globaal Plan Jeugdzorg: Multifunctionele Centra (MFC). Vaststelling : huidige organisatie en regelgeving belemmeren flexibele naadloze hulpverlening over werkvormen heen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Multifunctioneel centrum' - dinh


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Doelstelling 3 Globaal Plan Jeugdzorg: Multifunctionele Centra (MFC)

 • Vaststelling: huidige organisatie en regelgeving belemmeren flexibele naadloze hulpverlening over werkvormen heen
 • Voorstel: multifunctionele centra
slide4

begeleidingstehuis

dagcentrum

thuisbegeleidingsdienst

slide5

begeleidingstehuis

dagcentrum

thuisbegeleidingsdienst

slide6

begeleidingstehuis

 • Verblijf
 • Dagbesteding
 • Individuele begeleiding
 • Contextbegeleiding

dagcentrum

thuisbegeleidingsdienst

slide7

begeleidingstehuis

 • Verblijf
 • Dagbesteding
 • Individuele begeleiding
 • Contextbegeleiding

dagcentrum

thuisbegeleidingsdienst

 • Dagbesteding
 • Individuele begeleiding
 • Contextbegeleiding
slide8

begeleidingstehuis

 • Verblijf
 • Dagbesteding
 • Individuele begeleiding
 • Contextbegeleiding

dagcentrum

thuisbegeleidingsdienst

 • Dagbesteding
 • Individuele begeleiding
 • Contextbegeleiding
 • Individuele begeleiding
 • Contextbegeleiding
slide9

begeleidingstehuis

dagcentrum

thuisbegeleidingsdienst

 • Verblijf
 • Dagbesteding
 • Individuele begeleiding
 • Contextbegeleiding

MFC

zorgmodaliteiten

slide10

Zorgmodaliteiten

MFC

Individuele begeleiding

Contextbegeleiding

 • Verblijf:
 • Crisisopvang (14d)
 • Time out (14d)
 • Kort opstartverblijf (45d)
 • Langdurig verblijf
 • Gem. 1-3n
 • Gem. 4-5n
 • Gem. 6-7n
 • Begeleid zelfstandig wonen
 • Dagbesteding:
 • Schoolvervangend
 • Continue en integrale naschoolse begeleiding
slide11

Bandbreedte

 • De bandbreedte benoemt concreet de in te zetten zorgmodaliteiten in het cliënttraject
 • Bandbreedte wordt telkens afgedekt door 1 maatregel
 • 4 ‘soorten bandbreedtes’ → 4 pakketten zorgmodaliteiten
slide13

4 soorten bandbreedtes:

Bandbreedte-

model 2

=

model 1

+

Kort residentieel

opstartverblijf

(max. 45d)

Bandbreedte-

model 3

=

model 1

+

Langdurig residentieel verblijf

Bandbreedte-

model 4

=

model 1

+

BZW

slide14

Schakelen

 • Schakelen = activeren en deactiveren van zorgmodaliteiten
 • In overleg binnen de driehoek cliënt – voorziening – verwijzer
 • Bijsturingen handelingsplan
 • Schakelen binnen de bandbreedte = binnen de maatregel
 • Schakelen buiten de bandbreedte = nieuwe maatregel
slide15

MFC Sporen fase 1: concreet

Inzet:

 • Thuisbegeleiding 12
 • Dagcentrum 10
 • Begeleidingstehuis 4

Organisatie:

 • Elke werkvorm behoudt zijn locatie.
 • Trajectbegeleiders volgen de cliënten.
slide16

Interne evaluatie na fase 1 (bevraging teams)

Positief

 • TRB blijft altijd dezelfde persoon
 • Mogelijkheid tot schakelen geeft rust bij gezinnen
 • Meer inspraak, gevoel gelijkwaardigheid is groter
 • Samenwerking met andere diensten geeft nieuwe insteken, verbinding tussen diensten is groter
 • MFC is vnl meerwaarde voor ambulante diensten (tov flexibele norm in residentie, is daar grotere meerwaarde)
 • Concept MFC blijft gezien als positief!
slide17

Interne evaluatie na fase 1 (bevraging teams)

Aandachtspunten voor de toekomst

 • Overleg vraagt meer tijd
 • Niet altijd duidelijk voor wat een gezin terecht kan bij wie
 • Terminologie MFC moeilijk voor gezinnen
 • Verslaggeving met verschillende afdelingen samen, niet altijd evident
 • Op zoek naar andere vaste samenwerkingsverbanden?
 • Vraaggericht werken maakt dat MWers ook flexibeler moeten werken
 • Elkaars werking goed kennen is nodig
slide18

Proefproject MFC: fase 2: 2010-2012

Optrekken schaalgrootte MFC: volledige afdelingen/voorzieningen

Aanpassen erkennings- en subsidiëringsbesluit:

 • Erkenning MFC
 • Subsidiëring:
  • Personeel en werking: cf. regulier
  • Verblijfssubsidie (en bijzondere kost): forfaitarisering
slide19

Proefproject MFC: fase 2: 2010-2012

 • Beslissing erkenning MFC’s: 15 juli 2010
 • Start: 15 juli (~> 1 september) 2010
 • Opvolging via evaluatiegroep, intervisiegroep, regionaal overleg, registratie
 • Wijzigingen erkenningsbesluit: tot eind 2012
slide20

De erkende MFC’s

 • 10 proefprojecten
slide22

MFC Sporen

Voorzitter AV Sporen

Leden AV

Voorzitter RvB Sporen

Leden RvB

Directeur

Directieteam

Administratie

Technische dienst

ICT-medewerker

Teambegeleiders

TC

Klimop

10

TC

De Pijl

10

TC

Studio 3

10

TC

MFC

Het Traject

19

TC

MFC

‘t Zij-Huis

19

TC

MFC

De Zwier

20

TC

De Pas

13

TC

DTL

32

TC

CAH

48/jaar

TC

Reisburo

Roulot

100 tal jongeren/jaar

slide23

MFC Sporen

 • Concrete samenstelling:
 • Begeleidingstehuis ’t Zij-Huis, Traject, De Zwier
  • (capaciteit 32)
 • Dagcentrum De Triangel
  • (capaciteit 10)
 • Thuisbegeleidingsdienst DTL (1 afdeling)
  • (capaciteit 16)
 • Totalecapaciteit MFC Sporen: 58
slide24

MFC Sporen

Elk MFC heeft zijn eigen locatie. Op elke locatie worden alle zorgmodaliteiten en functies aangeboden.

slide25

MFC Sporen: zorgmodaliteiten

 • Contextbegeleiding:
 • Trajectbegeleiderkomtwekelijksaanhuis.
 • Individuelebegeleiding:
 • Er is eenindividueelhandelingsplan, met doelen op maat van de jongere. Eenindividuelebegeleiderwordtindiennodigtoegewezen.
slide26

MFC Sporen: zorgmodaliteiten

 • Dagbesteding:
 • Schoolvervangend: erwordtberoepgedaan op bestaandeprojecten, waaronder het Reisburo en de Roulot van Sporen.
 • Naschools of tijdensvakantieperiode: gebeurt in de leefgroep via eenaangepastaanbod op maat van de jongere.
 • Verblijf:
 • In de leefgroeponderverschillendevormen:
  • crisisopvang of time-out (max 14 dagen)
  • kortverblijf
  • langverblijf
  • TCK en verdereuitgroei in BZW (enkelvoor de pubers)
slide27

MFC Sporen: functies

 • Regie
 • Interne regie van de cliënt:
   • Elk gezinheeftééntrajectbegeleider van bij het begin tot het eind van de begeleiding (continuïteitvoor het gezin)
 • Interne regie van de organisatie (TC en IRO)
   • bewakennaadloosheid van trajecten
   • verbinding met verwijzers
 • Externeregie
   • driemaandelijks MFC-gesprek
   • MDT en CWL regelmatig op stafoverleg
   • Regio-overleg (4x/jaar)
slide28

MFC Sporen: functies

 • Constantevraagverheldering
 • constant (her)formulerenhulpvraag in de gezinnen en via werkbegeleiding (maximaalgebruiksubsidiariteitsbeginsel)
  • Visie:
  • Het werktbeteromkinderen en jongerentebegeleidennaareenzinvoltoekomstperspectiefals je zoveelalsmogelijk de krachten/hulpbronnen in huneigenomgevingmobiliseert.
  • De cliëntenzijnecht de ”experts van huneigenleven”: het gaat over hunleven, over huntoekomst. Hulpverlening is maar zinvolalscliëntenhuneigenperspectievenkunnenterugvinden.
  • Voortdurendedialoogtussencliënt en hulpverlener
slide29

MFC Sporen: enquête personeel juni 2012

 • “Veranderde kijk van probleem naar oplossingsgericht”
 • “Meer inspraak voor ouders en jongeren”
 • “Mogelijkheid om meer op maat te werken, als partners met de context”
 • “Snel kunnen schakelen tussen de verschillende werkvormen”
 • “Gezin staat met zijn hulpvraag centraler dan vroeger”
 • “Meer tijd om in gezinnen te kunnen doorbrengen”
 • “Mogelijkheid van korte time out, zodat gezinnen even kunnen ontlast worden.
 • “Grote flexibiliteit in het aanbod zodat er meer op maat van het gezin gewerkt kan worden”
 • “Snel kunnen tegemoet komen aan de noden van gezinnen”
 • “Gezinnen moeten bij schakeling niet veranderen van trajectbegeleider”
 • “Betrokkenheid van gezinnen is groter”
 • “Goed om te zien hoe de context gemotiveerd blijft om betrokken te worden binnen een begeleiding”
 • “Vroeger werd een jongere residentieel aangemeld en meestal voor een langere periode. Als er nood is aan korte residentiële opvang (time - out) kan hier nu op ingegaan worden. Dit maakt dat jongeren op langere termijn meer kans maken om thuis te kunnen blijven. Snel schakelen is groot voordeel!”
slide30

MFC Sporen: enquête context juni 2012

 • “intensievere begeleiding er zijn meer mogelijkheden nu om te schakelen”
 • “frequentie van de huisbezoeken is beter”
 • “er wordt vlugger ingegrepen indien nodig”
 • “meerdere gezinscontacten”
 • “problemen worden sneller opgelost”
 • “beter personeel/trajectbegeleider”
 • “meerdere gezinscontacten”
 • “korter op de bal spelen”
 • “snellere oplossingen bij problemen”
 • “sneller vanuit leefgroep naar huis werken”
 • “meer druk”
 • “veel meer inspraak door ouders”
 • “meer betrokkenheid van ouders”
 • “het gaat nu allemaal veel sneller”
 • “ja, ik zit nu al bijna 8 jaar in sporen en zie dus goed het verschil namelijk dat elke jongere apart wordt begeleid i.p.v. iedereen hetzelfde”
 • “ja, veel meer huisbezoeken”
 • “het gaat veel sneller vooruit”