y z nc yil n vers tes proje destek of s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 325 Views
 • Uploaded on

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ. TÜBİTAK/BİDEB ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ( 2013). Doç. Dr. Esvet Akbaş PDO Koordinatörü 2013 yyuprojedestek@gmail.com. TÜBİTAK/BİDEB nedir?. BİDEB’in GÖREVLERİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
y z nc yil n vers tes proje destek of s

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİPROJE DESTEK OFİSİ

TÜBİTAK/BİDEB

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

(2013)

Doç. Dr. Esvet Akbaş

PDO Koordinatörü

2013

yyuprojedestek@gmail.com

b deb in g revler
BİDEB’in GÖREVLERİ
 • Bilim insanlarının, araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak; bu amaçla ödüller vermek,
 • Öğrenim sırasında ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençleri izleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek ve bu amaçla burslar vermek,
 • Yarışmalar düzenlemek ve yayınlar yapmak.
slide4

BİDEB

(BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI)BİDEB, bilim ve teknoloji üretebilen; ürettiği bilim ve teknolojiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen, bilim insanlarının sayı ve niteliğinin artmasına yardımcı olmak amacıyla, bu kesime yönelik destekleyici ve teşvik edici çeşitli programları ve etkinlikleri yürüten TÜBİTAK birimidir.

a b deb destek programlari
A. BİDEB DESTEK PROGRAMLARI
 • İLK VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROGRAMLAR
 • LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROGRAMLAR
 • BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK PROGRAMLAR

B. YURT İÇİ BURSLAR MÜDÜRLÜĞÜ BURS PROGRAMLARI

 • LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROGRAMLAR
 • LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PROGRAMLAR
 • DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACILARI DESTEKLEMEYE YÖNELİK PROGRAMLAR

C. YURT DIŞI BURSLAR MÜDÜRLÜĞÜ BURS PROGRAMLARI

 • LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PROGRAMLAR
 • DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACILARI DESTEKLEMEYE YÖNELİK PROGRAMLAR
 • BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEMEYE YÖNELİK PROGRAMLAR
 • ULUSLARARASI BİLİMSEL ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR
l sans renc ler ne y nel k b deb destek programi
LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİDEB DESTEK PROGRAMI

2209 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Üniversitelerde Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler (*) alanlarıyla ilgili bölümlerinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla;

A) Yurt içinde yapacakları araştırma projelerine,

B) Yurt içinde üniversitelerce düzenlenecek olan proje yarışmalarına,

C) Uluslararası proje yarışmalarına katılması uygun görülen projelere,

kısmi destek sağlanmaktadır.

2209 yurt ara tirma projeler
2209 YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJELERİ:

DÖNEM 1:

 • ÜniversitelerinDoğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarıyla(*) ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencileri, hazırladıkları araştırma projesinin desteklenmesi için başvurabilirler.
slide8

DOĞA BİLİMLERİ

Fiziki bilimler

astronomi ve uzay bilimleri,

fizik,

diğer ilişkili konular

Dünya ve ilişkili çevre bilimleri

Jeoloji

Jeofizik

Mineraloji

Fiziki coğrafya ve diğer jeobilimler

Meteoroloji ve diğer iklimsel araştırmalar

Deniz bilimleri

Volkanoloji

Palaekoloji

Diğer ilişkili bilimler dahil diğer atmosferik bilimler

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Matematik ve diğer ilişkili alanlar

Bilgisayar bilimleri ve ilişkili konular (sadece yazılım geliştirmesi;

donanım geliştirmesi mühendislik alanları altında sınıflandırılmalıdır)

Kimya bilimleri

kimya,

diğer ilişkili konular

Biyoloji bilimleri(klinik ve veterinerlik bilimleri hariç)

Biyoloji

Botanik

Bakteriyoloji

Mikro biyoloji

Zooloji

Entomoloji

Genetik

Biyokimya

Biyofizik ve diğer ilişkili bilimler

slide9

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ

Diğer Mühendislik Bilimleri

Kimya

Havacılık ve uzay

Mekanik

Metalurji ve malzeme mühendisliği ve bunların uzmanlaşmış alt bölümleri

Orman ürünleri

Jeodezi

Sınai kimya vb. gibi uygulamalı bilimler Gıda üretimi bilim ve teknolojisi

Bilim dalları arası alanların uzmanlaşılmış teknolojileri

sistem analizi,

metalurji,

madencilik,

tekstil teknolojisi ve diğer ilişkili konular

İnşaat Mühendisliği

Mimari mühendislik

İnşaat bilimleri ve mühendisliği

İnşaat mühendisliği

Şehir ve yapı mühendisliği ve diğer ilişkili konular

Elektrik mühendisliği

Elektronik

Elektrik mühendisliği

Elektronik

Haberleşme mühendisliği ve sistemleri

Bilgisayar mühendisliği (sadece donanım) ve diğer ilişkili konular

slide10

TIBBİ BİLİMLER

Klinik Tıp

Anestezi

Pediatri

Obstetri ve jinekoloji

Dahiliye

Cerrahi

Diş hekimliği

Nöroloji

Psikiyatri

Radyoloji

Terapi

Otorinolarongoloji

Oftalmoloji

Temel Tıp

Anatomi

Sitoloji

Fizyoloji

Genetik,

Eczacılık

Farmakoloji

Toksikoloji

İmmünoloji ve immünohematoloji

Klinik kimya

Klinik mikrobiyoloji

Patoloji

 • Sağlık bilimleri

Kamu sağlık hizmetleri

Sosyal tıp

Hijyen

Hemşirelik

Epidemoloji

slide11

TARIMSAL BİLİMLER

Tarım

Ormancılık

Balıkçılık ve ilişkili bilimler

Ziraat

Hayvancılık

Balıkçılık

Ormancılık

Bahçecilik ve diğer ilişkili konular

Veterinerlik

slide12

SOSYAL BİLİMLER

 • Diğer Sosyal Bilimler

Antropoloji (sosyal ve kültürel) ve etnoloji

Demografi

Coğrafya (beşeri, ekonomik, sosyal)

Şehir planlaması ve kırsal planlama

Yönetim

Hukuk

Dilbilimi

Siyasal bilimler

Sosyoloji

Organizasyon ve yöntemler

Çeşitli sosyal bilimler ve bu gruptaki çeşitli konulara ilişkin bilim dalları arası yöntembilimsel ve tarihsel BT faaliyetleri. Fiziksel antropoloji, Fiziksel coğrafya ve psikofizyoloji normalde doğal bilimlerle sınıflandırılmalıdır.

Psikoloji

Ekonomi

Eğitim bilimleri

slide13

BEŞERİ BİLİMLER

Tarih

Tarih

Tarih öncesi ve tarih

Yan tarih bilim dallarıyla birlikte tarih

Arkeoloji

Sikke bilimi

Paleografi

Jenoloji

 • Diğer Beşeri Bilimler
  • Felsefe (bilim ve teknoloji tarihi de dahil)
  • Sanat tarihi,
  • Müzik bilimi,
  • Bu gruptaki konular ile ilgili yöntembilimsel, tarihi ve diğer BT faaliyetleri.
ba vuru ko ullari
BAŞVURU KOŞULLARI
 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Proje yürütücüsü olmak,
 • Üniversitede kayıtlı öğrenci olmak,
 • Lisans eğitiminin son sınıfında olmamak,(I. Sınıflarda başvurabilir).
 • Danışman bir hocanın rehberliğinde projeyi yapacak olmak,
 • Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak,
 • Daha önceki proje başvurusu desteklendiyse, bu projeyi tamamlamış olmak,
 • Bir danışmanın rehberlik ettiği projelerden sadece bir tanesi desteklenebilir.
destek s res ve m ktarlari
DESTEK SÜRESİ VE MİKTARLARI
 • Projeler en çok bir yıllık süre boyunca desteklenir. Destek süresince öğrencinin/öğrencilerin, lisans öğrenimine devam ediyor olması gerekir.
 • Takım projeleri de bu kapsamda desteklenir. Projede görev alan diğer öğrenciler proje ortakları olarak değerlendirilir. Proje sorumlusu proje yürütücüsüdür.
 • Aynı proje için birden fazla başvuru yapılamaz.
 • Daha önce desteklenen bir proje için tekrar başvuru yapılamaz
slide16

2013yılı için öngörülen destek miktarı proje başına en çok 2.500.-TL’dir.

 • Proje için çıkan destek miktarı TÜBİTAK adına alınmış fatura karşılığı (kasa fişi ve makbuz kabul edilmez) sarf malzemesi, kırtasiye malzemesi, ulaşım (şehirlerarası otobüs bileti, benzin fişi veya araç kiralama faturası) ve analiz bedeli gibi proje giderleri için kullanılabilir.
slide17

Alet edevat, parça alımı dışındaki demirbaş alımı kesinlikle kabul edilmez.

 • Gerek öğrencilere ve gerekse danışman öğretim üyelerine harcırah ya da yevmiye adı altında hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.
ba vuru formuna eklenecek belgeler
BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
 • Proje önerisi (kaynak araştırması dahil) (proje önerisi formatı web sayfasında yer almaktadır),
 • Çalışma planı (çalışma planı formu web sayfasında yer almaktadır),
 • Projenin yürütüleceği birim sorumlusunun, projenin o birimde yapılmasını onaylayan ve birimde laboratuar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli olduğunu açıklayan yazısı,
 • Canlı hayvanlar üzerinde yapılacak deneylerle ilgili projeler için üniversitelerin Etik Kurulundan alınacak yazı,
 • Proje yürütücüsü öğrencinin, varsa danışmanından, yoksa aynı konuda çalışan bir öğretim üyesinden alacağı bir referans mektubu,
 • Proje yürütücüsü öğrencinin özgeçmişi,
 • Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript),
 • Proje ile ilgili taslak bütçe (taslak bütçe formu web sayfasında yer almaktadır)
slide20

Başvurular internet üzerinden TÜBİTAK ana sayfadan ve ya

http://e-bideb.tubitak.gov.tradresineyapıldıktan sonra, başvuru formu ve eklerinin bulunduğu bir asıl dosyanın son başvuru tarihi mesai bitimine kadar BİDEB'e ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen ve faksla yapılan başvurular işleme konulmaz.

ba vuru tar h
BAŞVURU TARİHİ

(*) Programın 1. dönemine son sınıflar başvuru yapamaz.

rnek proje
Örnek proje
 • 2209_a_proje_onerisi_formati (1).doc
te ekk rler
TEŞEKKÜRLER…

Doç. Dr. Esvet Akbaş

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü

Proje Destek Ofisi

Koordinatörü

E-mail: yyuprojedestek@gmail.com