Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: Časová dotace: - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: Časová dotace: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: Časová dotace:

play fullscreen
1 / 13
Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: Časová dotace:
106 Views
Download Presentation
dingbang-lio
Download Presentation

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: Časová dotace:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: Časová dotace: Klíčová slova: Člověk a příroda Zeměpis Obecný fyzický zeměpis 6. ročník Žák vymezí jednotlivé pojmy fyzického zeměpisu, materiál lze užít při výkladu učiva; školní atlas a sešit 15 – 20 minut Litosférické desky, oceánská a pevninská, Pangea, Gondwana, Laurasie

 2. Litosféra- pevný obal Země Litosférické desky Vývoj kontinentů

 3. Charakteristika litosféry • leží na spodní vrstvě zemského pláště (je plastická, jako polotekuté těsto) • působí tlak horních vrstev a vysoké teploty v zemském nitru • vrstva není celistvá – je tvořena pevnými bloky hornin = litosférické desky

 4. Složení Země • ve středu jádro • kolem je plášť • na povrchu zemská kůra poloměr Země- 6378km LITOSFÉRA = zemská kůra a svrchní část pláště Obr. 3 Vrstvy obepínají jádro; uspořádány podle hmotnosti

 5. Dělení litosférických desek na: Kontinentální– je silnější, její mocnost je30–70km,složena z vrstev např. čediče, žuly, pískovce Oceánská – je slabší a mladší, mocnost 5-10km, složena hlavně z čediče

 6. Litosférické desky se po plastickém podkladu pohybují pomalu • stoupají nebo klesají • posunují se do stran • vzdalují se, přibližují nebo narážejí do sebe Průměrná rychlost pohybu litosférických desek je 5 – 10cm/rok Desková tektonika působí na rozlámání a zprohýbání hornin litosféry

 7. Důsledky pohybu litosférických desek: • narážení na sebe - vzniká pohoří • oddalování - vzniká nová oceánská kůra • pohyb desek vedle sebe (tření) a podsouvání- vznik zemětřesení a sopečná činnosti

 8. Rozdělení pevniny na 6 velkých desek Pohyb litosférických desek • Pacifická • Americká • Euroasijská • Africká • Indo-australská • Antarktická • menší desky asubdesky Obr. 1

 9. Vývoj kontinentů • původní prakontinent PANGEA – obklopen oceánem • rozpadá se na dvě části: • j. polokoule GONDWANA • s. polokoule LAURASIE (severní Amerika, Evropa) • dva kontinenty odděleny oceánem Thethys Posun kontinentů ovlivnil změny přírodních podmínek – klima, půdu a vegetaci Odkaz na video o vývoji kontinentů: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7HETeZ0uAU8

 10. Jak to bude v budoucnu? • Atlantský oceán se bude rozšiřovat • oba americké kontinenty se budou pohybovat na západ • tím se zmenší plocha Tichého oceánu • část V Afriky se oddělí

 11. Zopakování látky: • Jaký je rozdíl mezi pevninskou a oceánskou kůrou? • Co je to Gondwana, Laurasie, Thethys? • Dokážeš vyjmenovat základní litosférické desky? • Vymez, co tvoří

 12. Citace • Obr. 1 TBOWER. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pangea_animation_03.gif [online]. [cit. 5.9.2012]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Pangea_animation_03.gif • Obr. 3 NEZNÁMÝ. http://www.encyklopedie.estranky.cz/clanky/zeme.html [online]. [cit. 5.9.2012]. Dostupný na WWW: http://geologie.vsb.cz/jelinek/Nauka_o_Zemi_PTO_htm_files/195.jpg • Další obrázky jsou z http://Office microsoft.com/cs. • Dostupná verze (Microsoft Office_2010), licence zakoupena školou v roce 2011 • http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7HETeZ0uAU8