slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI - PowerPoint PPT Presentation


  • 305 Views
  • Uploaded on

ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI. Cumhur YÜCEL – 112105031 RADYASYON GÜVENLİĞİ VE KORUNMA. TAEK – Türkiye Atom Enerji Kurumu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI' - dinesh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ULUSAL VE ULUSLARARASI RADYASYON KORUMASI KURULUŞLARI

Cumhur YÜCEL – 112105031RADYASYON GÜVENLİĞİ VE KORUNMA

slide2
TAEK – Türkiye Atom Enerji Kurumu

Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği 1956 yılında Başbakanlık'a bağlı olarak Ankara'da kurulmuştur. 1982 yılında Başbakan'a bağlı olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adı ile yeniden yapılanmıştır.1956 yılında devlet bütçesine bir araştırma reaktörünün kurulması ve ilk masraflarını karşılamak amacı ile 760.000 TL tahsisat konmuş ve İstanbul'da Küçükçekmece Gölü kenarında şimdiki arazi istimlak edilmiştir. TR-1 Reaktörü 1959-1962 yılları arasında bu merkezde inşa edilmiş, ilk kez 6 Ocak 1962'de kritik olmuş ve 27 Mayıs 1962'de işletmeye açılmıştır. 1973 yılı itibarı ile 3550 radyasyon görevlisine kişisel dozimetre hizmeti verilmiştir.

slide3
TÜRKİYE ATOM ENERJİ KURUMUNA GÖRE;

Radyoloji teknikerinin alacağı radyasyon miktarları;

Aylık: 5 mSvYıllık:50 mSvArdışık 5 Yılın Ortalaması: 20 mSvEl, Ayak veya Deri İçin Yıllık: 500 mSvGöz Merceği İçin Yıllık: 150 mSv’dir.

Halkımızın alacağı radyasyon miktarı;

Yıllık: 5 mSvArdışık Beş Yılın Ortalaması: 1 mSvEl, Ayak veya Deri İçin Yıllık: 50 mSvGöz Merceği İçin Yıllık: 15 mSv’ dir.

slide4
ICRP (International Committee on RadiologicalProtection)

1928 yılında 2. Uluslararası Radyoloji Kongresinin ardından kurulmuştur. Radyasyon korunması ile ilgili temel kriterleri oluşturan bu kuruluş, resmi bir kuruluş olmayıp FAO,WHO, ILO,ICRU, OECD/NEA gibi bir çok uluslararası ve büyük ulusal kuruluşla işbirliği içinde bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün tüm dünyada uygulanan radyasyon korunması kriterleri ICRP tavsiyelerine dayanmaktadır.

En Son Raporu: 1990 Recommendations of the International Commision on RadiologicalProtection, ICRP Publication 60.

Bu raporun gözden geçirilmiş şekli 2005 yılı içinde yayınlanmak üzere son halini almıştır.

slide5
UNSCEAR - Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi

UNSCEAR (The United NationScientificCommitteontheEffects of AtomicRadiation - Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi)

BM teşkilatının bir Komitesi olarak 1955 yılında kurulmuştur. Radyasyonun sağlık etkileri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan uluslararası resmi bir kuruluş olup, moleküler biyoloji, radyoepidemiyoloji ve radyobiyoloji üzerindeki araştırmaların uluslararası görüş birliği ile değerlendirilmesi şeklinde çalışır.

En Son Raporları: UNSCEAR 2000 Report on SourcesandEffects of IonisingRadiationtothe General Assembly (TwoVolumes, Viyana 2000).

UNSCEAR 2001 Report on HereditaryEffects of Radiationtothe General Assembly, UN, Viyana 2001

slide6
IAEA (International AtomicEnergyAgency) Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren bağımsız, uluslar arası bilim ve teknoloji temelli bir organizasyon olup 1957 yılında kurulmuştur. Nükleer Bilim ve Teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılması ve planlanmasında üye ülkelere destek sağlamaktadır. Nükleer Güvenlik Standartlarını hazırlamaktadır. Bünyesindeki denetim mekanizması ile ülkelerin taahhütlerini yerine getirmesini kontrol etmektedir.

Nükleer Güvenlik Standartlarını ( Fundamentals, Requirements, Guides) hazırlamaktadır.

En Son Dokümanı: International Basic SafetyStandardforProtectionAgainstIonisingRadiationandfortheSafety of Radiationsource, Safety Series No: 115 Viyana, 1996.

IAEA - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

slide7
EURATOM: Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu

EURATOM (EuropeanAtomicEnergyComminty): 1958 Roma Antlaşması ile Avrupa Topluluğu çerçevesinde nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma ile ilgili yasal zemini oluşturmak üzere kurulmuştur.

İş yerlerinde ve halkın radyasyondan korunması (Bölüm III), gelişen nükleer güç sektöründe nükleer fisil maddelerin temini (Bölüm VI), nükleer fisil maddelerin yetkilendirilmemiş askeri amaçlarla kullanımının engellenmesi için korunması (Bölüm VII), araştırma ve bilginin paylaşımı gibi genel unsurları içerir. EURATOM antlaşmasıyla kurulan AAET, radyasyondan korunma, nükleer fisil maddelerin temini ve nükleer korunma olmak üzere üç alanda bir uluslarlarüstü düzenleyici otorite niteliğindedir. Böylece, nükleer güç tesisi, radyoaktif atık işleme tesisi veya deposu gibi nükleer güç sektörünün dışında kalan hastaneler ve araştırma merkezleri gibi radyoaktif maddelerle çalışılan tüm alanlarda radyasyonla ışınlanmayı sınırlayıcı yaptırımlar getirmiştir. Avrupa Birliği genelinde bütün bu tesislerde radyasyona maruz kalmayı sınırlayıcı bu kurallara uyulması zorunlu kılınmıştır. Bu doğrultuda yayınlanan kararlar, tüzükler , direktifler ve tavsiyeler üye ülkeler tarafından ayrıntılandırılır ve uygulanır.

ad