de woestijn leeft n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De woestijn leeft PowerPoint Presentation
Download Presentation
De woestijn leeft

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

De woestijn leeft - PowerPoint PPT Presentation

dinesh
193 Views
Download Presentation

De woestijn leeft

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De woestijn leeft • Bonnefooi maakt wekelijks materiaal voor de kindernevendienst en geeft liturgische- en gesprekssuggesties voor in de viering. • Daarbij wordt voor dit project gebruik gemaakt van de klassieke lezingen uit het Nieuwe Testament, volgens het rooster van De Eerste Dag

 2. Uitgangspunt: 40-dagenproject • De Veertigdagentijd begint van oudsher in de woestijn, een plaats van bezinning en inkeer. • De vraag is: ‘Hoe kan je het leven tot een feest • maken? Hoe breng je de ‘woestijn’ van het leven • tot bloei? Hoe wordt een mens gelukkig? • In de Veertigdagentijd proberen we daar een antwoord op te vinden met de antwoorden die Jezus geeft in de verhalen.

 3. Verbeelding in de kerk • In de kerk wordt de ‘woestijn’ (een hoek in de kerk met zand, of een zandtafel) langzaam tot een tuin omgevormd. • Ieder moet rekening houden met de ruimte die beschikbaar is. De grootte van de woestijn heeft ook consequenties voor de grootte van de voorwerpen die toegevoegd moeten worden, zoals de plant, de put enz…. • Bekijk van te voren goed hoe groot de woestijn kan worden. • Doe het zand in een bak of op een grondzeil, zodat het ook gemakkelijk weer op te ruimen is.

 4. Uitwerking • In Bonnefooi staan teksten voor drempelgebed en het gesprek wat de predikant als opmaat met de kinderen kan voeren. Op de website zijn voor elke week foto’s te downloaden die als achtergrond bij het gesprek getoond kunnen worden. • In de kinderdienst wordt er aangesloten op wat er • in de kerk gebeurt door een aanbod van project-activiteiten. • Er zijn voor de kinderen bouw – en knipplaten in kleur te bestellen. € 5,- per set van 5 woestijnplaten en knipfiguren • Deze platen komen ook als zwart wit werkbladen in Bonnefooi. Als de kinderen terugkomen in de kerk wordt er ingegaan op wat ze in de kinderdienst gehoord hebben en krijgen ze een actieve rol door de woestijn om te vormen tot tuin, hun werkjes een • plaats te geven, een tekst te lezen, iets uit te delen. • Er is een lied bij het weggaan naar de kinderdienst en er is een projectlied wat gezongen kan worden als de kinderen terugkomen.

 5. lezingen: Genesis 2,15 -3,9 Matteüs 4,1-11 De vraag is: Wat maakt je gelukkig? Veertig dagen is Jezus alleen in de woestijn. Wie alleen in de woestijn is, is kwetsbaar en wie honger heeft is beïnvloedbaar. Maar Jezus is sterk! Hij houdt het uit tegen alle verleidingen van macht, eer en roem die hem beloofd worden. 1e Veertigdagentijd: Dat is sterk

 6. 1e Veertigdagentijd: Dat is sterk • De jongste kinderen komen terug met zand en stenen. De grote kinderen brengen een palmachtige plant mee volgehangen met gedichtjes.

 7. lezingen: Exodus 24, 12-18 Matteüs 17, 1-9 (13) Wat maakt je gelukkig? De leerlingen van Jezus hebben een groots moment, als zij met Jezus op de berg zijn. Zij ervaren dat hemel en aarde elkaar raken. Zo nabij en toch verborgen is God met ons. 2e Veertigdagentijd: Groots

 8. 2e Veertigdagentijd: Groots • De kleine kinderen komen op de schouders of op stelten terug. De oudste kinderen hebben een wolken ketting gemaakt met een tekst uit het verhaal.

 9. lezingen: Exodus 17, 1-7 Johannes 4,5-26(42) Wat maakt je gelukkig? Dat je gekend wordt, dat je mag zijn wie je bent, dat je gewaardeerd wordt. Jezus kent de Samaritaanse vrouw bijna beter dan zij zichzelf kent. 3e Veertigdagentijd: Erbij

 10. 3e Veertigdagentijd: Erbij • De voorganger ontvangt een SMS je, de put staat klaar voor het water wat de kinderen meebrengen, ook kan de put beplakt worden met verwerkingen.

 11. lezingen: 1 Samuël 16,1-13 Johannes 9,1-13 (14-25)26-39 Soms zit het geluk verstopt en zie je het niet meer zitten. Je kunt je blindstaren op wat moeilijk is, maar je kunt er ook het beste van maken. Jezus heeft oog voor de blindgeborene. Die ziet het weer zitten. 4e Veertigdagentijd: Verstopt

 12. 4e Veertigdagentijd: Verstopt • Er zijn bloembollen verstopt in de woestijn, de kleine kinderen kunnen ze zoeken. Kinderen uit de groep 6/9 brengen de bloembollen mee in een mandje.

 13. lezingen: Ezechiël 37,1-14 Johannes 11, 1-4(5-16)17-44 Wat doods was komt tot leven. Meeleven, een arm om je heen, praktische hulp en hoop op een nieuw perspectief kunnen je troosten als je het gevoel hebt dat alles waar je in gelooft en waar je op hoopt, doodgelopen is. Lazarus staat op. De dood heeft niet het laatste woord. 5e Veertigdagentijd: Opbloeien

 14. 5e Veertigdagentijd: Opbloeien • De tuin gaat bloeien door de zelfgemaakte bloemen die de kinderen mee terug brengen en in de tuin een plek geven. Na afloop kunnen de bloemen als troost meegeven worden aan iemand die verdriet heeft.

 15. lezingen: Jesaja 50,4-7 Matteüs 21,1-11 (Matteüs 26,1-27,66) Wanneer ben je gelukkig? Als mensen jou zien zoals je zelf wilt zijn. Jezus laat zien wie hij wil zijn. Hij wordt enerzijds toegejuicht, anderzijds geminacht en verguisd. Er is een tweedeling merkbaar. De mensen die “Hosanna’ roepen, roepen om redding. Logisch dat dat verdacht gevonden wordt door de machthebbers. De intocht in Jeruzalem op Palmzondag staat centraal. 6e Veertigdagentijd: Juich

 16. 6e Veertigdagentijd: Juich • Enkele kinderen zetten hun Palmpasenstok in de woestijn. De oudere kinderen delen buxustakjes uit, er is een tekst bij om voor te lezen.

 17. lezingen: Johannes 20, 19 – 23(31) Alternatief: Genesis 2, 4b – 25 In de bloeiende tuin van de Paasmorgen komen we de opgestane Heer Jezus tegen, zoals we in de tuin van Eden de mens en zijn vrouw tegenkomen. Vrij. Volop leven, volop gelukkig! Er is een Paasviering voor jong en oud(er) als afsluiting van het veertigdagenproject. 1e van Pasen: bloeiende tuin

 18. 1e van Pasen: bloeiende tuin • De bloeiende tuin staat centraal, met de duidelijk weggerolde steen. Er is een viering voor jong en oud.

 19. Elke zondag is er als opmaat het drempelgebed, waarin voorganger kind en gemeente stem krijgen. De gemeente kan verder bij het project betrokken worden door de aandacht voor het project van Kerk in Actie. De Bonnefooi lezingen sluiten aan bij de thema’s die in dit project gekozen zijn. Bonnefooi en de gemeente

 20. Bonnefooi en thuis • Voor de kinderen zijn er woestijnplaten, is hier in de kindernevendienst geen tijd voor dan is het ook een mooie verwerking voor thuis, aangevuld met een brief die informatie geeft voor over het maken van een woestijntafel thuis. Deze brief is te vinden op www.kinderdienst.nl

 21. Veertigdagenkalender:Uit Zicht • Op allerlei manieren helpt deze kalender de komende 40 dagen: met gebeden, gedichten en liede-ren, met op zaterdagen kinder-verhalen en op de zondagen extra doordenkertjes, de woestijn en de tuin thuis centraal te stellen. • En natuurlijk zijn er ook recepten om samen aan de slag te gaan: allemaal vegetarische gerechten en één visgerecht met zgn. vegetarische vis. • auteurJoke van der Velden

 22. Projectlied 1 bij verlaten vd kerk • Bij het project is een lied geschreven op een melodie van Rien Westera.

 23. Projectlied 2 • 4.Tasten wij vaak in den blinde. • Moeilijk is geluk te vinden. • Onze ogen zijn vaak dicht, • zijn kortzichtig, ik-gericht. • Goede God, wil inzicht geven. • Doe ons in uw licht herleven. • Wie met nieuwe ogen ziet, • gaat op weg en wanhoopt niet. • 5. Wie geen uitweg weet, mag hopen; • wat eerst dood was, gaat weer open. • Bloemen bloeien tussen steen, • breken zelfs door asfalt heen. • Nieuwe vreugde, nieuw verlangen • mogen wij door u ontvangen. • Voorproef van de tijd die komt, • als de dood voorgoed verstomt. • 6.Als een koning van de vrede • op een ezel, over kleden, • rijdt hij binnen door de poort. • ‘Red ons’, wordt alom gehoord. • Wie de macht heeft, kan niet blij zijn, • want de mensen willen vrij zijn. • Maar wie opstand had verwacht • krijgt het anders dan gedacht. • 7.De woestijn is vol van kleuren, • bomen, vruchten, bloemengeuren. • Fladder vlinder van geluk • want de dag kan niet meer stuk. • Waar eerst steen was is nu leven. • Nieuwe hoop is ons gegeven. • Weggerold is het verdriet • Jezus deed de dood te niet! • 1. Kwetsbaar staan wij in het leven. • Vaak vol vragen, angst en beven. • Alsof wij in de woestijn • eenzaam en verlaten zijn. • Door verleidingen omgeven • zoeken naar de weg ten leven. • Als een keuze wordt gevraagd • sta je sterk als God je draagt. • 2. Op de toppen van verlangen • mogen wij een glimp opvangen • hoe door barsten in de tijd • licht straalt van de eeuwigheid. • Opgetild door het verleden • gaan wij dankbaar naar beneden. • Na dit hemels visioen • hebben wij nog veel te doen. • 3. Voel je je alleengelaten, • wil je liefst met niemand praten, • spreekt een vreemdeling je aan, • is het met je rust gedaan. • Levend water laat hij stromen. • Hij mag bij je binnenkomen. • Hij is iemand die je kent, • die je neemt zoals je bent. • tekst:Anneke van Wijngaarden • Melodie Psalm 86

 24. Verkrijgbare materialen • Projectboek € 15,- • Woestijn en knipplaat, set van 5 €5,- • 40dagenkalender € 3,50 • Vanaf 10 expl 3,25 • Vanaf 20 expl 3,- • Vanaf 40 expl 2,50 • Vanaf 100 op aanvraag.