Sector mobiliteit resultaten 2012 en plannen 2013
Download
1 / 10

Sector Mobiliteit Resultaten 2012 en Plannen 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Sector Mobiliteit Resultaten 2012 en Plannen 2013. Planning, coördinatie en monitoring. Resultaten 2012 Input geleverd in BDU en WGR+ discussie Bij provincie gelobbyd voor extra budgetten Input geleverd voor nieuwe opzet HoofdRailNet concessie en beheersconcessie ProRail

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sector Mobiliteit Resultaten 2012 en Plannen 2013' - dimaia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sector mobiliteit resultaten 2012 en plannen 2013

Sector Mobiliteit Resultaten 2012 en Plannen 2013


Planning co rdinatie en monitoring
Planning, coördinatie en monitoring

Resultaten 2012

 • Input geleverd in BDU en WGR+ discussie

 • Bij provincie gelobbyd voor extra budgetten

 • Input geleverd voor nieuwe opzet HoofdRailNet concessie en beheersconcessie ProRail

 • BOV’s en OV/RO knooppunten uitgewerkt

 • Input geleverd voor omgevingsvisie provincie

 • BO MIRT voorbereid (met daarin afspraken over verbreding MIRT onderzoek en treinverbinding Arnhem -Düsseldorf )

 • Monitoring Offensief Bereikbaarheid opgeleverd, bij OV en Fiets is dit een continu proces, bij SLIM is opzet gemaakt

 • BDU/MUM 2013-2016, MARAPs, begroting en jaarrekening opgesteld

 • Meegedraaid in diverse werkgroepen (Regiegroep Verkeersinformatie, NDW, OV forum......)


Planning co rdinatie en monitoring1
Planning, coördinatie en monitoring

Plannen 2013

 • Input leveren in BDU en WGR+ discussie

 • Inzet bij provincie (’s ) op onder andere bijdragen aan HOV, Fiets, en Stadsregiorail 2

 • Input leveren voor provinciale mobiliteitsplannen (zoals omgevingsvisie)

 • Input leveren HoofdRailNet concessie

 • Monitoring SLIM starten en OV en Fiets voortzetten

 • Verdere uitwerking BOV’s en OV/RO knooppunten

 • Voorbereiding voor BO MIRT in november (met name agenderen A50 corridor en spoorkruising Arnhem Oost)

 • Meewerken aan MIRT onderzoek


Openbaar vervoer
Openbaar vervoer

Resultaten 2012

 • Dagelijks beheer concessies (bus, stadsregiotaxi, regionaal spoor)

 • Plannen voor keersporen Elst en Wijchen en station Goffert afgerond

 • Uitbreiding gerealiseerd van P+R, fietsparkeren en OV fiets

 • Verlengen perrons en andere aanpassingen voor robuustheid op Arnhem – Doetinchem gerealiseerd

 • Toegankelijkheidscampagne uitgevoerd (27 bijeenkomsten)

 • Implementatie concessie 2013 en voorbereiding nieuwe concessie Maaslijn en concessie Brabant

 • Nadere studies voor HOV verbindingen Kleve - Nijmegen Beuningen - Nijmegen, Malden - Nijmegen ,Wageningen – Arnhem, en Arnhem – Dusseldorf en voor station Zevenaar Poort uitgevoerd

 • HOV Arnhem - Elst – Nijmegen (331) maatregelen uitgewerkt

 • Particiaptie in Ervaar het OV en Brengkenniscentrum

 • plannen verdere trolleyficering gemaakt en gedeeltelijk vastgesteld

 • Project DRIS tweede fase gestart

 • Mede-initiatiefnemer van Spitsmijden OV


Openbaar vervoer1
Openbaar vervoer

Plannen 2013

 • Dagelijks beheer concessies (bus, stadsregiotaxi, regionaal spoor)

 • Voorbereiden en aanleg keersporen in Elst en Wijchen en station Goffert starten

 • Mogelijkheden OV Chipkaart verder optimaliseren

 • Fietsenstallingen en P+R voorzieningen verder uitbreiden

 • Input leveren voor nieuwe concessies Limburg (o.a. Maaslijn) en Brabant

 • Voorbereidingen aanbesteding Stadsregiotaxi

 • Nadere studies naar HOV Malden – Nijmegen, station Zevenaar Poort en HOV Wageningen - Arnhem

 • Start HOV lijn Arnhem - Elst - Nijmegen en uitvoeren verdere trolleyficering

 • DRIS op meer haltes en meer toegankelijke haltes bouwen

 • Uitvoeren van samenwerkingsovereenkomsten


Fiets en infrastructuur
Fiets en Infrastructuur

Resultaten 2012

Meegewerkt aan begeleiding doortrekking A15, stadsbrug Nijmegen en verbreding A12 en A50

Acties rond wegwerkzaamheden gecontinueerd

Plannen opgesteld voor Poort Neerbosch

Delen van RijnWaalPad aangelegd

Ideeën uit prijsvraag worden concreet uitgewerkt

Voorbereidingen snelfietsroutes Liemers en Nijmegen -Beuningen uitgevoerd

Onderzoek snelfietsroute Cuijk – Nijmegen gestart

Geassisteerd bij aanvraag 3de tranche Binnenhavens

Onderzoek naar aanvullende (snel)fietsverbindingen en nulmeting snelfietsroutes uitgevoerd

Bereikbaarheidsvisie A325 (ontsluiting Lingewaard) aan het opstellen


Fiets en infrastructuur1
Fiets en Infrastructuur

Plannen 2013

Meewerken in begeleiding doortrekking A15, stadsbrug Nijmegen en verbreding A50

Acties rond wegwerkzaamheden continueren

SLIM Maatregelen uitvoeren

Uitvoering resterende deelprojecten RijnWaalPad

Snelfietsroutes Liemers en Nijmegen Beuningen in uitvoering

Onderzoek naar aanvullende (snel)fietsverbindingen

Voorbereidingen voor Velocity 2017


Mobiliteitsmanagement en verkeersveiligheid
Mobiliteitsmanagement en verkeersveiligheid

Resultaten 2012

SLIM organisatie opgetuigd en plannen van aanpak afgerond

Offensief Bereikbaarheid afgerond (onder andere e-bike programma) en SLIM Werken opzet uitgewerkt

SLIM Prijzen Regionaal eerste fase gecontinueerd in Zuid en tweede fase (SLIM Uit de Spits) gedefinieerd en gestart.

SLIM Verkeersmanagement in samenwerking met RWS doorgezet

Bezoek Minister Schulz in kader van Beter Benutten georganiseerd

Meegedraaid binnen denktank Duurzaam Logistiek en input geleverd voor Topsector Logistiek

Beheerorganisatie van verkeersmodel voor stadsregio-zuid voorgesteld

Regieteam (wegwerkzaamheden), VCC Oost en ROVG aangestuurd


Mobiliteitsmanagement en verkeersveiligheid1
Mobiliteitsmanagement en verkeersveiligheid

Plannen 2013

SLIM en Regieteam blijven coördineren

SLIM Werken en SLIM Goederen starten

SLIM Prijzen Regionaal afronden en SLIM Uit de Spits en SLIM Informeren starten

SLIM Verkeersmanagement met RWS voortzetten en uitbreiden

Meedraaien in denktank Duurzaam Logistiek en input leveren voor Topsector Logistiek

Beheersorganisatie van verkeersmodel voor stadsregio-zuid neerzetten

VCC Oost en ROVG aansturen