udskiftningsmodeller udskiftning med nyt anl g n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Udskiftningsmodeller Udskiftning med nyt anlæg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Udskiftningsmodeller Udskiftning med nyt anlæg - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Erhvervsøkonomi / Managerial Economics. Kjeld Tyllesen PEØ, CBS. Udskiftningsmodeller Udskiftning med nyt anlæg. Problemstilling. Problemstillingen er, at vi skal fastlægge den fremtidige udskiftningspolitik for et eksisterende anlæg i vores besiddelse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Udskiftningsmodeller Udskiftning med nyt anlæg' - dima


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
problemstilling
Problemstilling

Problemstillingen er, at vi skal fastlægge den fremtidige udskiftningspolitik for et eksisterende anlæg i vores besiddelse

I de traditionelle fremstillinger i lærebøgerne fokuseres der straks på følgende 3 alternativer

 • A. Ingen udskiftning, kun til udløb
 • B. Udskiftning med tilsvarende anlæg
 • C. Udskiftning med et nyt anlæg

Men det er alt for simpelt, for her er udskiftningspolitikken jo valgt på forhånd!

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

overordnet politik
Overordnet politik

Men i stedet for at vælge udskiftningspolitikken på forhånd,

er det nu vores opgave at fastlægge den korrekte udskiftningspolitik

Det er altså den overordnede udskiftningspolitik, som vi skal bestemme

Og problemstillingen er generel for alle de aktiver, som vi ejer på et givet tidspunkt

Eksempler:

Skal Novo afvikle, vedligeholde eller forlænge de eksisterende patenter, som er på vej til at udløbe?

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

oversigt

Udløb

Som et nødvendigt led heri skal vi fastlægge den optimale levetid for det enkelte projekt (”pind”)

Oversigt

Nyt

Udløb

Samme

Udløb

Nyt

Nyt

Udløb

Udløb

Samme

Samme

Eksisterende anlæg

Udløb

Nyt

Nyt

Nyt

Udløb

Samme

Samme

I praksis vil det som oftest se således ud:

Nyt

Udløb

Nyt

Samme

Men for fuldstæn-dighedens skyld:

Samme

Udløb

Udløb

Udløb

Nyt

Nyt

Samme

Samme

Nyt

Samme

Udløb

Nyt

Samme

Samme

Tid

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

repetition
Repetition

Lad os nu lige repetere:

Vi skal altså fastlægge den totalt set optimale udskiftningspolitik indenfor den valgte interessehorisont

Vi bruger Kapitalværdimetoden

 • Det betyder, at for hele forløbet af ”pinde”; hvert eneste projekt skal vi
  • fastlægge alle relevante indbetalinger og datere dem
  • fastlægge alle relevante udbetalinger og datere dem
  • anvende en offerbetragtning på såvel MC som MConm.h.t. tid
  • anlægge en totalbetragtning for hvert projekt (”pind”)

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

3 modeller
3 modeller

Så for det enkelte projekt i det totale forløb har vi som tidligere nævnt følgende 3 muligheder

A. Ingen udskiftning, kun til udløb

B. Udskiftning med identisk anlæg

C. Udskiftning med et nyt anlæg

Og det fastlagte forløb og K0 for det enkelte projekt indgår derpå i beregningerne af Kapitalværdien for det totale projektforløb – hvoraf der jf. figuren på foregående slide så kan være adskilligt mulige

- som så alle må sammenholdes ved brug af Kapitalværdimetoden for at finde det økonomisk set bedste alternativ

Her vil så foretage en detailleret gennemgang af C. ovenfor. A og B gennemgås i 2 særskilte film

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

gammelt med nyt
Gammelt med nyt…

C. Udskiftning af gammelt med nyt anlæg

Her er det grundantagelsen, at når det eksisterende (gamle) anlæg skal udskiftes, erstattes det af et nyt anlæg,

der herefter forudsættes at blive udskiftet med et tilsvarende(= det ”nye”) anlæg , altså model B fra før

Så når vi først har taget det nye anlæg i brug, skal det – jf. Model B foran (”udskiftning med tilsvarende anlæg”) - have den levetid, der sikrer, at ATC minimeres

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

grundl ggende id
Grundlæggende idé

Den grundlæggende idé ved ”udskiftning med nyt anlæg” er, at

Ud fra dags dato – altså tidspunktet for analysen og ikke nødvendigvis, når anlægget er nyt – anlægger man en betragtning, hvor man fortsætter med det gamle anlæg,

så længe omkostningerne ved at fortsætte 1 periode mere – altså MCGL – er lavere end ATCNY, Minimum, der er den laveste værdi for de gennemsnitlige udbetalinger (som annuitet), som det overhovedet er muligt at opnå for det nye anlæg (fordi det jo efterfølgende genanskaffes)

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

foruds tninger
Forudsætninger

Altså:

1. Vi skal træffe en beslutning om, hvordan vi skal udskifte

det eksisterende aktiv/anlæg i fremtiden

2. Vi forudsætter, at vi vil udskifte det eksisterende anlæg

med et nyt aktiv/anlæg

3. Der næste gang udskiftes med et tilsvarende anlæg

4. MCon er konstant over tid

5. MCon er altid højere end ATCNy,Minimum

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

figur
Figur

MCNY

K0 af MCGL (for det gamle (eksisterende) anlæg)

samt

K0 af MCNY (for det nye anlæg)

Kr.

ATCNY

MCGL

Tid

Optimale levetid for nyt anlæg

Optimalt tidspunkt for udskiftning af gammelt anlæg

Optimale levetid, nyt anlæg, målt fra udskiftning

Optimale levetid, gammelt anlæg, målt fra dags dato

Dags dato

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

et eksempel 1 2
Et eksempel, 1/2

Udgangspunktet er:

Vi skal for stigende værdier af N anvende følgende skema:

Ny

N A.Scrap- B Ændring, C. Ofret D. Rep., drift, E. MC F. G. An- H.

værdiscrapværdirente vedligehold K0 nuitet MCGL

A

0

1

2

etc.

1.000 750

563

B

F

H

E

C

D

G

306

268

250

188

375

648

420

343

120

90

50

65

420

383

FN = ∑ MC * (1 + r)-N

648 = 420 * 1,12-1 + 343 * 1,12-2

GN = FN * r . F konverteres til en 1 – (1 + r)N annuitet over N perioder

D: Jf. forudsætningerne: Stiger med 30%/periode

C: Jf. forudsætningerne, Ofret renteN = ScrapværdiN-1 * r

A: Jf. forudsætningerne, hvert år et fald på 25% af primo-værdien

B: Ændring i scrapværdiN = ScrapværdiN-1 - ScrapværdiN

E = B + C + D

H = MC for eksisterende (gamle) anlæg

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

et eksempel 2 2
Et eksempel, 2/2

Levetid for nyt anlæg

Levetid for gammelt anlæg

Altså skal det gamle anlæg have en levetid på 8 år

Og det nye anlæg skal have en levetid på 7 år

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

slide13
MCon

Og før vi anvender dette resultat i det videre arbejde hen imod en optimal udskiftningspolitik, skal vi sikre os, at K0 > 0. Hertil skal vi inddrage MR i analysen

Dette bliver meget hurtigt ret kompliceret og især, hvis MCon ikke er konstant over tid, hvad den vel som oftest heller ikke vil være!

Bemærk, at som figuren er udarbejdet foran, vil MCon blive afsat ud fra Dags dato og udvikler sig herfra kronologisk og løbende

Tilsvarende er MCGL, MCNY og ATCNYogså alle afsat med start fra Dags dato, selv om den nye maskine og dermed MCNY og ATCNYrettelig indtræffer bagefter – i forlængelse af – MCGL.

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

k 0 af mcon mc
K0 af (MCon – MC)

Derved bliver Tids-aksen forskellig ved markeringen af MCon og ved markeringen af MCGL, MCNY og ATCNY

Men når man skal udregne K0, skal man finde Nutidsværdien af (MCon – MC) for alle relevante perioder

Derfor er det vigtigt, at de markerede værdier for MCon og MC tilhører den samme tidsperiode i kronologisk forståelse, når K0 jo skal udregnes ud fra (MCon – MC)

Derfor må vi udvikle det korrekte kronologiske forløb for de involverede og relevante værdier af MCon, MCNY, ATCNY og MCGL.

Så derfor afsættes værdierne for MCon og for MCGL som hidtil ud fra Dags dato, og MCNY og ATCNY afsættes i forlængelse af det optimale tidspunkt for udskiftning fra gammelt (eksisterende) anlæg og over til det nye anlæg

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

fremgangsm de
Fremgangsmåde

Men dette tidspunkt for skiftet fra gammelt til nyt anlæg kendes ikke, før den forudgående analyse af MCGL = ATCNY, Minimum er fundet!

 • Så det er altså nødvendigt at lave denne analyse i 3 – 4 trin, nemlig
 • Find den optimale levetid for det nye anlæg
 • Find det optimale tidspunkt for udskiftning af gammelt anlæg
 • Udregn K0 for hele forløbet, altså først ”gammel maskine og så ny maskine”
 • Hvis K0 fra pkt. 3 er positiv, stop. Hvis derimod K0 fra pkt. 3 er negativ, må analysen udvides med alternative handlingsmuligheder og udregning af tilhørende K0-værdier

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

andre forl b
Andre forløb

Man kan f.eks. forestille sig, at det er lønsomt at køre videre med den gamle maskine, men ikke med den ny maskine

Andre forløb kan også forekomme, afhængigt af omstændighederne, hvori indgår kurvernes absolutte og indbyrdes relative beliggenhed

Dette mere klare billede af tidsforløbet kan illustreres således:

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

figur 1 2
Figur 1/2

K0 af (MCon – MCGL) (gammelt anlæg)

+ K0 af (MCon – ACNY) (nyt anlæg)

Kr.

MCGL

MCon

ATCNY

MCNY

Tid

Efter gammelt anlæg: Optimale levetid, nyt anlæg

Optimale levetid, gammelt anlæg, målt fra anskaffelse

Optimalt tidspunkt for udskiftning af gammelt anlæg

Dags dato

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

figur 2 2
Figur 2/2

Og efterfølgende er alternative situationer illustreret

Ved MCon2 er det lønsomt at udskifte til ny maskine – men mere lønsomt at slutte den nye maskines levetid lidt hurtige end ved ATCMinimum, nemlig nu, hvor MCon2 = MCNY

Ved MCon3 er det ikke lønsomt at udskifte til ny maskine – men derimod at anvende Model 1 ”Ingen udskiftning, kun til udløb”

Ved MCon1 er det lønsomt at udskifte til ny maskine

Kr.

MCGL

MCon1

MCon2

ATCNY

MCon3

ATCMin

MCNY

Tid

Efter gammelt anlæg: Optimale levetid, nyt anlæg

Optimale levetid, gammelt anlæg, målt fra anskaffelse

Optimalt tidspunkt for udskiftning af gammelt anlæg

Dags dato

endnu mere komplekst
Endnu mere komplekst…

Og vores konklusion fra denne analyse indgår så med sin Kapitalværdi i den overordnede analyse og fastlæggelse af den optimale udskiftningspolitik

Nu er vi så ved at være ved vejs ende

Det har til tider været ret kompliceret, så for lige at tilføje lidt og dermed komplicere analysen yderligere, skal det nævnes, at

- Der er en dynamisk sammenhæng mellem valg af anlæg og så

MCon = MR – MC, idet såvel MR som MC vil være afhængig af

det valgte aktiv

- Udskiftningspolitikken også er afhængig af den forventede

kommercielle succes for det producerede produkt/service

- Der også er en dynamisk sammenhæng mellem udbetalingerne

til Reparation, drift og vedligehold, og så udviklingen i

Scrapværdi på den anden side

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

tak for nu
”Tak for nu”

- Og i beregningerne skal der også tages højde for eventuelle forskelle i output. Nye maskiner vil jo ofte producere større og/eller bedre kvantiteter pr. tidsenhed!

Så der er meget mere at regne på, og vores modeller kan og vil så blive endnu mere komplicerede. Vi må i så fald finde andre og mere avancerede værktøjer til at assistere os med løsningen

Men lige nu mangler jeg blot at sige

”Tak for nu!”

Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS