Fakta o v voji vlastnictv byt v r za posledn ch 10 let
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Fakta o vývoji vlastnictví bytů v ČR za posledních 10 let. Stanislav Drápal, Český statistický úřad stanislav.drapal@czso.cz Praha, 18. září 2012. Výstavba nových bytů v ČR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fakta o v voji vlastnictv byt v r za posledn ch 10 let

Fakta o vývoji vlastnictví bytů v ČR za posledních 10 let

Stanislav Drápal, Český statistický úřad

stanislav.drapal@czso.cz

Praha, 18. září 2012


V stavba nov ch byt v r
Výstavba nových bytů v ČR

 • V období let 1993 – 2011 bylo v ČR postaveno 523 101 bytů. To je v průměru ročně 27 532. V letech 2001 – 2010 bylo postaveno 329 441 bytů, v průměru ročně 32 941 byt.

 • Nejvíce v roce 2007 – 41 649. Nejméně v roce 1995 – 12 998. Vloni 28 628.

 • V bytových domech bylo postaveno v letech 2001 – 2010 celkem 107 689 bytů. Nejvíce v roce 2009 – 13 766.


V jak ch domech se stav byty
V jakých domech se staví byty

 • Z celkového počtu dokončených bytů v letech 2001 - 2010 bylo 32,7 % v bytových domech.

 • Podíl bytů v bytových domech se pohyboval od 23,9 % v roce 2001 po 43,6 % v roce 2007. Pak klesal až na 22,9 % v roce 2011.

 • Čím méně dokončených bytů, tím méně bytů v bytových domech, ale klesá i podíl domů v bytových domech na dokončených bytech celkem.


Dokon en byty podle vlastnictv
Dokončené byty podle vlastnictví

 • Struktura dokončených bytů v bytových domech podle formy vlastnictví domu byla za období 2001 – 2010 následující:

 • Družstevní – dokončeno 10 239 bytů, podíl 9,5 %

 • Komunální – dokončeno 20 329 bytů, podíl 18,9 %

 • Soukromé a ostatní – dokončeno 77 121 bytů, podíl 71,6 %


V voj po t stav n ch obecn ch byt
Vývoj počtů stavěných obecních bytů

 • V letech 2001 – 2010 se počet dokončených obecních bytů pohyboval mezi 3 641 v roce 2004 po 196 v roce 2010.

 • Podíl obecních bytů na dokončených bytech v bytových domech činil v roce 2004 plná 34 %. V roce 2010 jen 1,8 %.

 • V letech 2008 – 2010 bylo dokončeno jen 1 334 obecních bytů. To je zhruba polovina z ročně dokončených obecních bytů například v letech 2001 – 2003 nebo v roce 2006.

 • Tendence posledních 3 let: růst družstevní výstavby, soukromá a ostatní výstavba nad průměrem desetiletí, hluboký propad obecní výstavby.


Charakter dokon ovan ch byt
Charakter dokončovaných bytů

 • Dokončené byty v bytových domech lze charakterizovat v posledních 10 letech:

 • Z hlediska členění bytů se podíl garsoniér snížil z 10 na 5 %, podíl jednopokojových bytů z 21 na 15 %, podíl dvoupokojových bytů setrvává na 36 – 40 %, podíl třípokojových bytů vzrostl z 20 na 32 %, podíl čtyřpokojových bytů se zvýšil z 5 na 8 %.

 • Průměrná hodnota 1 m2 užitkové plochy těchto bytů se téměř soustavně zvyšovala z 21 na 35 tisíc Kč.


Obecn a st tn byty z pohledu sldb i
Obecní a státní byty z pohledu SLDB – I.

 • Podle SLDB 2011 stát nebo obec vlastnily 48 135 obydlených bytových domů. To bylo 2,7 % ze všech obydlených bytových domů v ČR. Při sčítání v roce 1991 obecních a státních obytných domů bylo téměř 214 tisíc a tvořily 13,4 % ze všech obydlených bytových domů. V roce 2001 jejich počet klesl na 79 tisíc a podíl na 4,8 %.

 • Z celkového počtu obecních a státních bytových domů v roce 2011 bylo 21,2 % ve městech nad 100 tisíc obyvatel, 13,4 % v obcích se 2 – 5 tisíci obyvatel a jen necelá 2 % v obcích do 200 obyvatel.


Obecn a st tn byty z pohledu sldb ii
Obecní a státní byty z pohledu SLDB – II.

 • Podle krajů bylo v roce 2011 nejvíce obecních a státních bytových domů v Moravskoslezském – 5 509, Jihomoravském – 4 983 a v Praze – 4 915. Nejméně ve Zlínském – 1 635 a Karlovarském – 1 840.

 • Obecní a státní bytové domy se podílely na celkovém počtu obydlených domů v Praze 5 %, v Karlovarském kraji 4,1 %, v Ústeckém kraji 3,4 %. Naopak ve Zlínském kraji 1,2 %, ve Středočeském 1,4 % a v Kraji Vysočina 1,5 %.


Obecn a st tn byty z pohledu sldb iii
Obecní a státní byty z pohledu SLDB – III.

 • V roce 2011 bylo v ČR neobydlených 3 870 bytových domů. Z toho 323 byly v přestavbě. Před 10 lety jich bylo 1 604, ale před 20 lety 4 926.

 • Nejvíce neobydlených bytových domů bylo v roce 2011 ve Středočeském kraji – 549, v Ústeckém kraji – 461 a v Praze 375.

 • Nájemní byty (nejen obecní) činily v roce 2011 pouze 17,6 % ze všech obydlených bytů. O 10 let dříve byl jejich podíl 28,6 % a v roce 1991 dokonce 39,5 %.

 • Největší podíl nájemních bytů byl v Praze – 28,5 %, v Moravskoslezském kraji 24,7%. Naopak Ve Zlínském kraji jen 9,1 % a ve Středočeském kraji 10,8 %.


Shrnut
Shrnutí

 • Počet i podíl obecních a státních bytů klesá.

 • V nové výstavbě převažují rodinné domky nad bytovými domy.

 • Nové bytové domy směřují k větším a dražším bytům.

 • Obecní a státní byty jsou spíše ve velkých městech.

 • Prudce klesá podíl nájemních bytů vůbec.

 • Počet neobydlených bytových domů není významný.


Fakta o v voji vlastnictv byt v r za posledn ch 10 let

Všechny podklady k této prezentaci

a další statistické údaje

a výsledky SLDB 2011

jsou k dispozici na

www.czso.cz

www.scitani.cz