Popis impulsov ho sign lu
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Popis impulsového signálu. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dillon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Popis impulsov ho sign lu

Popis impulsového signálu

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.czPopis impulsov ho sign lu1

Náplň výuky

Popis impulsového signálu

Druhy impulsových signálů

Definice impulsu

Charakteristické impulsy

Přenos impulsového signálu


Popis digit ln ho sign lu

 • vzorkovaný signál– není spojitý v čase

  • je tvořen posloupností vzorků, které obecně mohou nabývat libovolnou hodnotu

 • kvantovaný signál – jeho hodnota nemá spojitý průběh, ale mění se skokem

  • nabývá pouze omezeného počtu úrovní

 • digitální signál – je vzorkovaný a následně kvantovaný

  • je tvořen posloupnostívzorků

  • vzorky mohou nabývat pouze omezeného počtu hodnot

Popis digitálního signálu


Vzorkovan sign l

Vzorkovaný signál

Obr. 1: Vzorkovaný signál


Kvantovan sign l

 • je to proces diskretizace oboru hodnot signálu

 • je ztrátový a nevratný

 • pokud kvantování není dostatečně jemné, vznikají falešné kvantizační hrany

Kvantovaný signál

Obr. 2: Kvantovaný signál


Digit ln sign l

Digitální signál

Obr. 3: Digitální signál


Popis impulsu

 • impuls hodnotje krátkodobá výchylka elektrické veličiny ze základní úrovně

 • po určité době, představující šířku impulsu, se tato veličina do základní úrovně opět vrací

 • impulsy mohou mít různý tvar

  • pravoúhlý

  • exponenciální

  • Diracůvatd.

 • výchylka tvořící impuls může být kladná nebo záporná

Popis impulsu


Jednotkov skok

 • signál se v čase hodnott = 0 změní z hodnoty 0 na hodnotu 1 a tento stav setrvá

 • je to nejčastěji používaný signál pro testování dynamického chování soustav

 • σ(t) = 0 pro t< 0

 • σ(t) = 1 pro t≥0

Jednotkový skok

Obr. 4: Jednotkový skok


Dirac v impuls

 • Diracova hodnotfunkce – dá se popsat jako funkce, která má v nule nekonečnou hodnotu a všude jinde má hodnotu nulovou

 • δ(x) = ∞ pro x=0

 • δ(x) = 0 pro x≠0

Diracův impuls

Obr. 5: Diracův impuls


Obd ln kov impuls

 • signál se v hodnoturčitém časovém okamžiku (t = 0) změní skokem z hodnoty 0 na hodnotu x

 • po určité době (Δt)se vrátí zpět na hodnotu0

 • používá se pro testování stability soustav

Obdélníkový impuls

Obr. 6: Obdélníkový impuls


Pou it slicov ch sign l

 • nejčastěji pracujeme s pravoúhlými (obdélníkovými )impulsy

 • tyto impulsy se skládají z

  • čela

  • temene

  • týlu

 • ideální pravoúhlý impuls je tvořen dvěma jednotkovými skoky násobenými veličinami se stejnou absolutní hodnotou

  • výškou impulsu

  • šířkou impulsu

 • v praxi se však za pravoúhlé označují impulsy, které se ideálním blíží

 • odlišnost reálného impulsu od ideálního se vyjadřuje pomocí parametrůimpulsu

Použití číslicových signálů


Parametry obd ln kov ho impulsu

Parametry obdélníkového impulsu )impulsy

doba čela tf

doba týlu tr

délka impulsu ti

překmitγpokles temene Δ

Obr. 7: Reálný obdélníkový impuls


P enos impulsov ho sign lu line rn m l nkem

 • lineární )impulsyčlánky propouštějí široké kmitočtové pásmo

 • omezení přenášeného pásma způsobuje lineární zkreslení

 • lineární přenosové články mají nejčastěji charakter dolní propusti

 • bude-li signál procházet kaskádou vzájemně se neovlivňujících lineárních článků můžeme z hlediska přenosu nahradit jednotlivé články článkem jediným

Přenos impulsového signálu lineárním článkem

Obr. 8: Kaskáda přenosových článků


P enos impulsov ho sign lu neline rn m l nkem

Přenos impulsového signálu nelineárním článkem

Obr. 9: Zesilovač s omezením


Kontroln ot zky
Kontrolní otázky: omezením

Co to je digitální signál a jaké má vlastnosti?

Nakreslete průběhy charakteristických impulsů.

Popište obdélníkový signál, uveďte jaké má parametry.

Jaké jsou odlišnosti při přenosu signálu lineárním a nelineárním článkem?


Seznam obr zk
Seznam obrázků: omezením

Obr. 1: Vzorkovaný signál: In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorkovan%C3%BD_sign%C3%A1l

Obr. 2: Kvantovaný signál: In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorkovan%C3%BD_sign%C3%A1l

Obr. 3: Digitální signál: In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorkovan%C3%BD_sign%C3%A1l

Obr. 4: Jednotkový skok: In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heaviside.svg

Obr. 5: Diracův impuls: In: VSCHT: Měřicí a řídicí technika [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://uprt.vscht.cz/kminekm/mrt/predn/txt-Mgr/FTOP09-reg1.pdf


Popis impulsov ho sign lu

Obr omezením. 6: Obdélníkový impuls: In: VSCHT: Měřicí a řídicí technika [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://uprt.vscht.cz/kminekm/mrt/predn/txt-Mgr/FTOP09-reg1.pdf

Obr. 7: Reálný obdélníkový impuls: In: Encyklopedie fyziky [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1381-impuls-televizniho-signalu

Obr. 8: Káskáda přenosových článků: In: FEKT VUT: Impulsová a číslicová technika [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://home.zcu.cz/~jvarga/skriptum.pdf

Obr. 9: Zesilovač s omezením: In: FEKT VUT : Impulsová a číslicová technika [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://home.zcu.cz/~jvarga/skriptum.pdf


Seznam pou it literatury
Seznam použité literatury: omezením

[1] ANTOŠOVÁ, M., DAVÍDEK, V. Číslicová technika .Praha:KOPP,2009. 978-80-7232-394-4.

[2] HÄBERLE,H. a kol., Průmyslová elektrotechnika a informační technologie.

Praha:Europa – Sobotáles, 2003. ISBN 80-86706-04-4.

[3 ] Číselné soustavy. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012 [cit. 6. 3. 2013]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADseln%C3%A9_soustavy

[4] ADÁMEK, M. In: Úvod do číslicové techniky. [online]. 2010 [cit. 7.3.2013].

Dostupné z: Úvod do číslicové techniky - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně