1 / 24

Team Foundation Server 2010

Team Foundation Server 2010. Taavi K õosaar MVP http://melborp.net t koosaar AT windowslive.com. Kava. TFS 2010 sissejuhatus ja põhiterminid TFS 2010 komponendid Mis on uut 2010 versioonis? Demod. Eesmärk. Anda ülevaade TFS 2010 –st Rääkida ja näidata, mis on uut. Visual Studio 2010.

dillian
Download Presentation

Team Foundation Server 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Team Foundation Server 2010 Taavi Kõosaar MVP http://melborp.net tkoosaar AT windowslive.com

 2. Kava • TFS 2010 sissejuhatus ja põhiterminid • TFS 2010 komponendid • Mis on uut 2010 versioonis? • Demod

 3. Eesmärk • Anda ülevaade TFS 2010 –st • Rääkida ja näidata, mis on uut

 4. Visual Studio 2010

 5. TFS 2010

 6. Põhiterminid Team Project Collection, Team Project Area, Iteration Workitem Changeset Workspace

 7. Töövahendid • Team Explorer, Web Access • MS Excel, MS Project • Uus! Test Manager • Projekti portaal • Build Notification • Teised • Teamprise uue nimega Eaglestone

 8. Demo: Töövahendid • Team Explorer • Web Access • Work Item Only View • Projekti portaal • Build Notification

 9. Protsessimallid • Meeskonna projekti alus • Muudetav Process Editori abil • Näited: • Scrum for Team System • MSF for Agile • MSF with SDLC • MSF for CMMI

 10. Uut töödehalduses • Tööde vahelised lingid • Uued tööde (workitem) päringud • Päringud linkide põhjal • Uued päringute operaatorid • Võrdle teise välja väärtusega • Grupi kuuluvus • Contains

 11. Demo: Töödehaldus Tööde lisamine/muutmine Tööde päringute uuendused Töötamine Excelis, Projectis

 12. Uut versioonihalduses • Branch –i ja kataloogi eristus • Branch/Merge • Visualiseerimine • Muudatuste jälgimine (track changeset) • Labelid versiooniajaloos

 13. Demo: Versioonihaldus Branche/Merge visualiseerimine Track changeset Labelid versiooniajaloos

 14. Meeldetuletus Tagasiside lehed ka :)

 15. Uut testimises • Testide haldus uues töödevahendis • Manuaalsete testide jooksutamine ja tulemuste automaatne salvestamine • Coded UI testid • Võimaldab kasutaja liidese Web (IE&FF), WinForms, WPF testimist • Saab jooksutada team buildi osana (build agent interactive olekus)

 16. Demo: Testimine Testide haldus Test Manageris Manuaalsete testide jooksutamine ja tulemuste salvestamine Coded UI testid

 17. Team Build • Võimaldab pidevat integartsiooni ja automaatseid protsesse meeskonna projektile • Uut: • Gated Checkin • WF 4.0 –l baseeruv buildimise mootor • Agent pooling, distributed builds, build server tags

 18. Demo: Team Build • Build template • WF 4.0 template • Gated checkin

 19. Raporteerimine • Kiire ülevaade projekti hetke või trendiseisustkasutades • Raporteerimisteenuste raporteid • Exceli raporteid • Uus! Tööde päringute põhjal loodavaidraporteid • Current & Trend

 20. Demo: Raporteerimine Tööde päringute põhjal exceli raportid Loomeuueexceli raporti

 21. Laiendatavus • Kogu laiendatavus TFS objekti mudeli ja veebiteenuste abil • Kõik praegused liidesed on selle peale ehitatud • Näidis laiendusi leiate codeplexist palju

 22. Lisavahendid • TFS 2010 Power Tools • Process Editor, Team Members, Workitem Templates, Alerts Explorer, Windows Explorer integration ... • TFS Sidekicks • MSBuild Sidekicks • SfTS v3 ScrumMasterWorkbench • Team Review

 23. Kuidas alustada? • Tõmmake alla Visual Studio 2010 RC jaTFS 2010 RC ningproovige! • Visual Studio 2010 RC • TFS 2010 RC • Power Tools 2010 RC

 24. Kasulikud viited http://blogs.msdn.com/bharry http://blogs.msdn.com/team_foundation http://blogs.msdn.com/granth/ http://blogs.msdn.com/vstsqualitytools http://blogs.msdn.com/buckh/

More Related